Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Автомобильные пути и аэродромы

Содержание текущего раздела:
Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.11 / А.О. Бєлятинський; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Базуючись на результатах теоретичних і експериментальних досліджень розроблено та реалізовано методологію застосування космічної інформації та аерометодів у разі проведення гідрологічних розвідувань мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Науково обгрунтовано та розроблено нові методи, зокрема: прогнозування й установлення меж підтоплення мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Розроблено методи: прогнозування та установлення меж підтоплення мостових переходів за даними космічних знімань; установлення величини втрати води у районі мостового переходу, що проектується, та елементів водного потоку; установлення згідно з стереомоделлю мостового переходу величини підпору вооди, висоти вибігання хвилі, визначення умовних рівнів води та побудови профілів живого перерізу; визначення на існуючих мостових переходах величини загального та місцевого розмивів і величини руслових природних деформацій. Створено нові технологічні схеми обробки матеріалів аерокосмічної зйомки під час гідрологічних розвідувань мостових переходів, які передбачають шляхом використання космічного зондування та геоінформаційних технологій, просторове моделювання гідрологічних ситуацій. На підставі теоретичних досліджень з'ясовано основні етапи моделювання повеневих ситуацій. На підтаві аналізу космічної інформації розроблено методику просторового аналізу наслідків катастрофічних гідрологічних ситуацій засобами ГІС.

Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Н.В. Ярещенко; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням довгострокового прогнозування швидкостей руху та математичного моделювання системи "людина - автомобіль - середовище руху" у процесі еволюції. Пропонується модель еволюції системи на організаційному рівні, що дозволяє використовувати інформаційну мову моделювання. Надано якісну оцінку системи "людина - автомобіль - середовище руху". Коли система є закритою, розвиток її компонентів пролягає в напрямку через дійсний стан до норми. Норма - це стан функціонального оптимуму. При нормі настає динамічна рівновага, яку описує система рівнянь. Використовуючи розв'язок рівнянь динамічної рівноваги, можливо оцінити перспективну швидкість руху. Описується прогнозування конструктивних, розрахункових, функціональних норм швидкостей руху, суспільно-необхідної швидкості руху. Розроблено прогноз цих швидкостей до 2032 року.

Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог системи "людина - автомобіль - дорога - середовище" 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.Г. Батракова; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено вирішення науково-технічної проблеми енергоощадження на етапі розробки проектів автомобільних доріг, спрямоване на економію паливних ресурсів, створення умов для екологічної безпеки автомобільних доріг, підвищення безпеки і поліпшення умов діяльності водія. Подано модель формування магістрального ходу за критерієм мінімуму енерговитрат у разі обмежень щодо капіталовкладень у будівництво. Обгрунтовано параметри моделі для різних рельєфів місцевості. Розроблено комплексний показник стану системи людина - автомобіль - дорога - середовище (ЛАДС). Запропоновано математичну модель формування траси, що забезпечує допустиме функціонування системи ЛАДС. Обгрунтовано параметри трасування за локальними координатами стану автомобіля, середовища, водія та інтегральним показником стану системи. Розроблено алгоритми трасування та програми автоматизованого розрахунку, методику формування траси.

Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робіт (на прикладі автомобільних доріг Ємену) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Адель Абдулкарім Мухаммед Курді; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан та особливості експлуатації автомобільних доріг за умов жаркого клімату (на прикладі доріг Ємену). Визначено, що для удосконалення планування ремонтів нежорстких дорожніх одягів необхідно встановити закономірності їх руйнувань під комплексною дією транспортних засобів та погодно-кліматичних факторів. За результатами теоретичних досліджень та на підставі аналізу результатів випробувань дорожніх одягів розроблено математичну модель розвитку руйнувань різних типів: вибоїн, викришування, руйнування кромки одягу, відбитих, поперечних, поздовжніх та алігаторних тріщин. Висвітлено алгоритм та програму розрахунків для прогнозування об'ємів руйнувань на ЕОМ. Доведено, що розраховані площини руйнувань збігаються з експериментальними значеннями.

Методи проектування водовідводу і дренажу аеродромних покриттів з підвищеною ефективністю дренування 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.І. Баришпол; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи розрахунку часу осушення дренажних шарів аеродромних водопроникних покриттів, з урахуванням процесу неусталеної фільтрації дренажних вод. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методику гідравлічного розрахунку чотирьох типів водопроникних покриттів. Встановлено основні залежності часу осушення дренажного шару та гідравлічного ухилу. Отримані результати перевірено експериментально. Наведено рекомендації щодо практичного застосування водопроникних покриттів.

Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.Ю. Усиченко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод розрахунку внутрішньої стійкості підпірних конструкцій різних типів, армованих геосинтетиками, на автомобільних дорогах з урахуванням впливу зниження активного тиску грунту засипки за рахунок введення геосинтетичних армуючих прошарків. Обгрунтовано методику визначення розтягуючого зусилля у геосинтетичному армуванні для двох моделей роботи армогрунтової підпірної стінки з урахуванням додаткового навантаження на поверхні грунтової засипки. Створено методику визначення довжини закладення прошарку в нерухому частину грунтового масиву та довжини закладення геосинтетичних обойм. Обгрунтовано методи експериментального визначення розрахункових характеристик армуючих прошарків, наведено результати виробничої апробації.

Моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів армованих синтетичними матеріалами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.В. Василевич; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів, армованих синтетичними матеріалами. Проаналізовано сучасні методи розрахунку армованих асфальтобетонних шарів на міцність. Досліджено й узагальнено механізм взаємодії армуючого синтетичного прошарку з асфальтобетонними шарами нежорсткого дорожнього одягу й обгрунтовано фізичні моделі даного процесу. Розроблено моделі функціонування армуючих прошарків в асфальтобетонних шарах нежорстких дорожніх одягів, які дозволяють визначати прийнятні норми напруження, сформованого під дією транспортних засобів. Створено метод розрахунку армованих асфальтобетонних шарів й обгрунтовано умови межового стану, що описує розтріскування армованих асфальтобетонних шарів. На підставі проведених експериментальних досліджень запропоновано методику визначення розрахункових характеристик для асфальтобетону, армованого різними синтетичними матеріалами, шляхом використання аналітичних залежностей. Вперше для прогнозування стану армованих асфальтобетонних шарів використано метод акустичної емісії. На базі узагальнення одержаних результатів наукового дослідження розроблено й апробовано за виробничих умов методику проектування дорожніх одягів нежорсткого типу з асфальтобетонними шарами, армованими різними синтетичними матеріалами.

Обгрунтування об'ємів снігоприносу до автомобільних доріг з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.О. Догадайло; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему підвищення ефективності надійності захисту автомобільних доріг від снігових заметів, зважаючи на особливості сніжно-хуртовинного режиму регіонів з м'якими зимами. Висвітлено вплив вологості снігу на інтенсивність його переносу. Удосконалено метод визначення об'єму снігоприносу до автомобільних доріг на підставі аналізу та уточнення закономірностей переносу снігу та формування снігових відкладень біля засобів снігозахисту з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму автомобільних доріг. Визначено коефіцієнти коригування розрахункового об'єму снігоприносу до автомобільних доріг для різних регіонів України. Розкрито закономірності формування снігових відкладень біля снігозахисних споруд. Запропоновано коригування схем снігозахисту доріг залежно від регіональних особливостей їх сніжно-хуртовинного режиму.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net