Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Безопасность жизнедеятельности

Содержание текущего раздела:
Безпека праці у робочих зонах з джерелами високочастотних та надвисокочастотних випромінювань при проектуванні будівель та приміщень 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Аль-Таххан Біляль; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі аналізу джерел електромагнітного випромінювання (ЕМВ), їх впливу на біологічні та технічні об'єкти досліджено питання безпеки праці. З метою розробки рекомендацій щодо нових організаційних методів захисту вивчено картину розподілення полів у ближній та дальній зонах, що створюються у приміщенні та по фасаду будівлі різними джерелами ЕМВ. Визначено місця розміщення джерел випромінювання, для яких небезпечна зона випромінювань займає мінімальну площу. Отримано аналітичні вирази, що дозволило розрахувати координати розміщення джерела залежно від геометричних розмірів будівлі, приміщення та провідності їх стін. У результаті проведення обчислювального експерименту знайдено зони, в межах яких рівень ЕМВ у приміщенні та по фасаду будівлі мав максимальні значення за умов розташування джерела ЕМВ у середині приміщення та зовні нього. Встановлено, що у випадку опромінення людини амплітудно-модульованими ЕМВ з різними несучими частотами можливий ефект "локальної концентрації" ЕМВ у тілі людини. Розроблено рекомендації стосовно порядку розміщення робочих місць персоналу в даних випадках для зниження шкідливого впливу ЕМВ.

Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / І.І. Пугач; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено залежності розрідження в устях сведловини, концентрації метану в суміші та витрати метаноповітряної суміші (МПС) від відстані устя свердловини до лінії очисного вибою, дебіту газоповітряної суміші від розрідження в усті свердловини до лави, витрат метану, відстані устя свердловини до лави, дебіту метану від розрідження у свердловині. За одержаними результатами складено рівняння парних і множинних регресій. Виконано обгрунтування топологічних параметрів дегазаційних свердловин за умов дегазації зближених пластів, що підробляються, на базі математичного апарату аналітичної геометрії. Розроблено методику розрахунку для визначення параметрів закладення свердловин, що буряться з виробок виїмкової ділянки за зазначених умов. Наведено методи визначення дебітів МПС, метану та розрідження на устях свердловин одночасно на всіх виїмкових дільницях шахти з урахуванням продуктивності працюючих вакуум-насосів. Запропоновано модель балансу МПС та сумарного масового дебіту метану на виїмковій ділянці з урахуванням концентрації метану у газопроводі. Здійснено розрахунок зміни тиску МПС за довжиною газопроводу з використанням диференціального рівняння, до складу якого входять масові витрати МПС, що дозволяє враховувати зміни втрат та щільності МПС за довжиною газопроводу за умов підсмоктування повітря у трубопровід.

Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ і розробка) 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.26.01 / З.М. Іохельсон; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше установлено різницю у процесах запалення метану нагрівними елементами рудникового електроустаткування до їх руйнування залежно від матеріалу зазначених елементів. Виявлено, що безпечні температури неокиснюваних нагрівних елементів рудникового електроустаткування залежать від діаметрів і довжин цих елементів. З'ясовано, що запалення метану нагрівними елементами можна запобігти на підставі використання явища зміни тепломасообміну в зоні цих елементів, за умов, якщо із зони реакції окиснення метану навколо розглянутих елементів за допомогою спеціальних зовнішніх конструкцій теплової енергії відводиться більше, ніж виділяється внаслідок цієї реакції, а продукти реакції гальмують її поширення на весь об'єм метано-повітряної суміші навколо нагрівних елементів, що доведено результатами досліджень, яких проведено з застосуванням інфрачервоних випромінювачів з визначеними безпечними параметрами для тіла розжарення й відбивача. Показано, що здатність електричних іскор запалювати метан, які утворюються під час руйнування нагрівних елементів у певних електричних колах, збільшується зі збільшенням температури іскротвірних електродів. Виявлено, що плавкі вставки запобіжників під час перегоряння не можуть запалити вибухонебезпечну метано-повітряну суміш, якщо діаметри та довжини таких установок, а також іскронебезпечні струми в їх колах відповідають безпечним температурам, які дорівнюють або перевищують температури плавлення матеріалів плавких вставок. Установлено, що безпечні температури розглянутих елементів стосовно запалення метану значно перевищують їх безпечну температуру, що залежить від умов запалення вугільного пилу. За результатами дослідження створено вибухозахист рудникового електроустаткування з даними елементами, який є небезпечний завдяки обмеженню їх температур, а струми - іскронебезпечні щодо запалення метану й виключенням засипання зазначених елементів вугільним пилом.

Дослідження та розробка засобів обезпилювання на цементних заводах Йорданії 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Врейкат Абдель Кхалех Ібрагім; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Містяться теоретичні дослідження інерційного осадження у вихрових пиловловлювачах у залежності від початкової концентрації пилу і його дисперсності, а також результати експериментальних досліджень. Установлено раніше невідомий вплив кута нахилу сопел вторинного газу й лопаток завихрювача, а також відношення вторинного газу (повітря) до первинного на збільшення ефективності пиловловлювання. Здійснено промислове впровадження вихрових пиловловлювачів з кутом установлювання сопел вторинного газу 25-27 градусів, лопаток завихрювача 45 градусів і відношення вторинного газу до первинного 0,6 у цеху готової продукції. Впровадження вихрових пиловловлювачів дозволило нормалізувати умови праці за пиловим чинником у цеху готової продукції і вирішити ресурсозберігаючу задачу шляхом повторного використання зловленого цементного пилу у виробництві. Економічний ефект, отриманий за рахунок цього, склав 13150 доларів США на рік.

Екрануючі та поглинаючі огороджуючі конструкції для підвищення безпеки праці при високочастотних та надвисокочастотних випромінюваннях 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Аль-Хеярі Алі; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методи та засоби забезпечення безпеки праці в процесі впливу високочастотного (ВЧ) та надвисокочастотного (НВЧ) випромінювань за допомогою екрануючих і поглинальних огороджуючих конструкцій. Вивчено екрануючі властивості огороджуючих конструкцій стосовно полів ближньої зони, амплітудно-модульованого та несинусоїдального електромагнітного випромінювань. Визначено властивості спектра радіовипромінювання, що пройшло крізь екран (для гармонічних і негармонічних полів). Вдосконалено моделі оцінки поглинальних властивостей комбінованих поглиначів електромагнітних хвиль, що дозволило отримати більш точне рішення для похилого падіння хвиль. Досліджено конструкцію поглинальної решітки типу "жалюзі". Експериментально підтверджено, що введення в базовий поглинач електромагнітних хвиль "ножової" решітки (за умов нормального та близького до нього падіння надвисоких частот НВЧ-випромінювання), решітки типу "жалюзі" (у широкому діапазоні кутів падіння) призвело до підвищення його поглинальних властивостей. Розроблено рекомендації стосовно вибору параметрів екрануючих і поглинальних огороджуючих конструкцій залежно від характеристик високих частот і НВЧ випромінювань.

Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими параметрами 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Валерій Антонович Кіптик; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2000.

Аннотация:

Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / С.О. Крутенко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано фактори, що впливають на пилові умови в шахтах та рівень захворюваності пневмоконіозом, пиловим бронхітом, розглянуто питання удосконалювання заходів запобігання захворюванням гірників. Досліджено, що рівень захворюваності залежить від рівня концентрації пилу, об'єму видобутку вугілля та виходу з нього летких речовин. Розроблено метод розрахунку прогнозованих показників концентрації пилу у вугільних шахтах. Визначено гранично допустимі пилові навантаження на організм людини в залежності від складності виконуваних робіт, виду, пилу і вмісту в ньому вільного діоксиду кремнію. Розглянуто метод розрахунку залишкової запиленості повітря в очисних вибоях на основі даних про умови виймання, гранулометричний склад зруйнованого вугілля та середніх значень ефективності знепилюючих заходів. Відзначено, що сьогодні на більшості шахт неможливо досягти санітарних норм за пиловим фактором. Запропоновано організувати на шахтах контроль середньозмінної концентрації пилу на робочих місцях та ввести обрахування і облік пилових навантажень на органи дихання шахтарів з метою виключення перевищення допустимих навантажень. Розроблено галузевий стандарт з пилового контролю та інструкція з обліку пилових навантажень.

Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / О.Є. Короленко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірнич. пром-сті. — Макіївка, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено рівні та значимість радіаційно-небезпечних факторів, вивчено природну радіоактивність вугілля. Виявлено закономірності формування радіаційної обстановки у виробках залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов їх проведення. Розроблено аналітичну модель радоновиділення в гірничих виробках. Запропоновано розрахунковий спосіб оцінки активності радону та продуктів розпаду в атмосфері виробок. Розроблено та обгрунтовано окремі положення "Керівництва з оцінки та контролю радіаційної обстановки на вугільних шахтах", що дозволяють забезпечувати безпеку праці гірників за радіаційним фактором.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net