Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Агрохимия

Содержание текущего раздела:
Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / В.Д. Чайка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення впливу мінеральних добрив, зокрема комбінованого добрива "Гармонія", внесених під гетерозисні гібриди капусти білоголової різних груп стиглості на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України. Визначено вплив доз добрив на агрохімічні показники грунту, проходження окремих фізіолого-біологічних процесів у рослинах, урожайність різних груп стиглості культури, а також біологічну цінність урожаю. Розроблено математичні моделі прогнозування продуктивності та якості урожаю гібридів капусти різних груп стиглості залежно від доз внесених добрив. Встановлено раціональні та економічно-доцільні дози добрив у процесі вирощування різних груп стиглості капусти білоголової за удосконаленою технологією.

Агрохімічна оцінка використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Е.А. Захарченко; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення впливу нового комплексного добрива з пролонгуючим ефектом амофосфогіпсу (АФГ) у межах норм N50-N150 на ріст, розвиток, фотосинтетичну діяльність, мінеральне живлення, урожайність та якість ярого ячменю й озимої пшениці, агрохімічні показники чорнозему типового в роки дії та післядії. Визначено, що внесене добриво підвищило вміст азоту в зеленій масі та в зерні. Одержано значний приріст врожаю ярого ячменю та озимої пшениці в роки дії та післядії. Встановлено, що у разі підвищення дози азоту в добриві збільшується гідролітична кислотність. У рік післядії величини даного показника набагато нижчі, ніж у роки дії. Виявлено, що внесення АФГ у збільшених дозах і за азотом викликає збільшення доступних для рослин форм азоту за рахунок процесу дефіксації необмінно поглиненого грунтом амонію. Досліджено механізм пролонгуючого ефекту амофосфогіпсу, який забезпечив гарантовану післядію добрива за рахунок дефіксації попередньо фіксованого амонію грунтом зі складу АФГ.

Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / С.П. Паламарчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Викладено результати досліджень з вивчення впливу внесення добрив під час вирощування буряка столового на агрохімічні показники родючості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції. Визначено дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей буряка столового. Встановлено, що використання вермикомпосту в дозі 5 т/га та мінеральних добрив у три строки (перепосівна культивація, посів, підживлення) внесення забезпечує урожайність у межах 56,5 - 57,2 т/га сорту Регала та 49,5 - 50,3 т/га стандартних корнеплодів сорту Червона куля. Проведено економічну й енергетичну оцінку використання добрив у процесі вирощування даної культури.

Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Н.М. Бикіна; Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень впливу внесення добрив за традиційною та вдосконаленою технологіями вирощування цибулі ріпчастої на агрохімічні та агрофізичні показники родючості темно-сірого опідзоленого грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції та її здатність до тривалого зберігання. Встановлено раціональні форми, дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей цибулі ріпчастої.

Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / І.В. Присташ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с — укp.

Аннотация: З'ясовано, що систематичне застосування добрив у сівозміні сприяє покращенню поживного режиму грунту та підвищенню його родючості в результаті поліпшення якісних властивостей і збільшення вмісту гумусу шляхом підвищення кількості рухомих органічних речовин, мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в орному та підорному шарах. Встановлено вплив добрив на зменшення рухомості цинку у грунті, про що свідчать результати польових і лабораторних досліджень. Доведено, що поліпшення поживного режиму грунту сприяє кращому розвитку рослин кукурудзи за умови внесення добрив внаслідок підвищення площі листкової поверхні, накопичення органічної речовини та посилення чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено високу кореляційну залежність між площею листків і врожайністю кукурудзи на зерно. На підставі рівнянь регресії визначено критичні величини площі листкової поверхні у різні фази розвитку рослин кукурудзи. Встановлено, що проведення позакореневих підживлень комплексними добривами "Кристалон особливий", "Акварін N 5" та nutribor з урахуванням етапів органогенезу кукурудзи дозволяє підвищити ефективність основного удобрення та сприяє одержанню додаткового врожаю. Виявлено найбільшу оптимальність методу дворазового позакореневого підживлення на IV та VI етапах органогенезу качана. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневе підживлення в тривалому досліді на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Т.О. Зубок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Установлено позитивні зміни поживного режиму темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту за умов застосування цих добрив разом з мінеральними. Виявлено їх ефективний вплив на фізіологічні та біохімічні показники рослин огірка. Визначено врожайність та якість даної продукції за використання ВАС та суспендованого добрива "Ріверм" для підживлення. Розраховано показники економічної й енергетичної ефективності цих добрив для огірка.

Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.О. Олійник; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність застосування продуктів вермикультивування за умов Західного Лісостепу. Визначено коефіцієнти гуміфікації органічних добрив та розраховано баланс гумусу темно-сірих грунтів у разі внесення вермикомпосту. Науково обгрунтовано та запропоновано зазначеному виробництву норму насичення сівозміни вермикомпостом для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Оцінено ефективність застосування продуктів вермикультивування, їх вплив на фітосанітарний стан та забур'яненість посівів, розвиток та продуктивність сільськогосподарських культур.

Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Микола Михайлович Мовчан; Національний аграрний ун-т. — К., 2004.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net