Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Овощеводство

Содержание текущего раздела:
Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України 2005

Источник: Автореф. дис... д- ра с.-г. наук: 06.01.06 / В.В. Хареба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Вперше за умов Лісостепу та Полісся України на підставі вивчення біологічних особливостей росту та розвитку рослин і фенотипової мінливості їх ознак теоретично обгрунтовано й експерментально апробовано енергозберігаючі технології виробництва капусти білоголової для продовольчого та насіннєвого використання. Досліджено біологічні властивості вітчизняних сортів з високими адаптивними можливостями й обгрунтовано доцільність використання короткоротаційних сівозмін, в яких визначено кращі попередники, оптимальні параметри обробітку грунту, дози та способи внесення добрив залежно від грунтово-кліматичних умов. Пристосовано робочі органи ППР-5,4 для рихлення грунту в міжряддях. Встановлено умови застосування мульчувальних матеріалів. Виявлено особливості формування врожайності та якості товарних головок, маточників і насіння капусти білоголової залежно від строків сівби та садіння, площі живлення та схеми розміщення рослин, способів обробки насіння, вирощування розсади, умов зберігання та підрізання кореневої системи маточників, пінцирування та десикації насінників. Удосконалено агротехнічні заходи боротьби з бур'янами та хворобами, що сприяють підвищенню продуктивності рослин капусти, а також збереженню та відтворенню родючості грунтів. На базі розроблених прийомів створено Національний стандарт "Виробництво насіння капусти білоголової. Типовий технологічний процес".

Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / З.І. Ковтунюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено асортимент вітчизняних та інтродукованих сортів, висвітлено ефективні технологічні заходи вирощування капусти броколі за умов правобережного Лісостепу України без зрошення. Встановлено перевагу касетного способу вирощування розсади віком 30 і 40 днів у весняно-літній період порівняно з безгорщечним. Касетний спосіб вирощування розсади віком 30 і 40 днів забезпечив на 6 - 8 днів врожай пізніше, проте загальний обсяг був на 30 - 31 ц/га вищий за наявності зменшення затрат на вирощування розсади на відміну від традиційної технології. Доведено, що локальний спосіб внесення половинної норми мінеральних добрив дає такий же ефект, як і повна норма, якщо їх вносити врозкид. Встановлено позитивний вплив регуляторів росту івін, гумісол та емістим C за умов намочування насіння або обприскування рослин під час вегетації.

Господарсько-біологічна оцінка сортів і прийомів вирощування капусти брюссельської в Лісостепу України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / І.М. Срібна; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати трирічних досліджень ефективності окремих прийомів вирощування капусти брюссельської за умов Лісостепу України. Наведено господарсько-біологічну оцінку сортів різного географічного походження, зокрема середньопізніх, таких, як Горнет, Вертус і Розелла з Німеччини, Завитка (Чехія), Мачуга (Польша), Перфекшн (Росія), а також пізньостиглих сортів Геркулес 1342 (Росія), Гронігер (Німеччина), Кетскайл (Польща), Лонг ісланд і Мезо нано (Італія) за врожайністю, кількістю і масою головочок, розміщених у нижній, середній та верхній частинах стебла, біохімічним складом та вмістом макроелементів. За комплексом господарсько-цінних ознак виділено кращі сорти капусти брюссельської, які рекомендовано для державного сортовипробування, якими є: середньопізні - Розелла та Вертус та пізньостиглий Гронігер. Досліджено вплив строків сівби на ріст, розвиток і продуктивність двох різних за скоростиглістю сортів. Доведено, що оптимальні строки сівби - 20 - 25 квітня. Визначено оптимальний строк прищипування верхівки рослин пізньостиглого сорту Геркулес 1342 (10 вересня), який забезпечує формування більшої кількості головочок на рослині та істотне підвищення врожайності до 10 т/га. Показано, що даний захід недоцільно застосовувати для середньопізнього сорту Розелла.

Енергозберігаючі елементи технології виробництва кавуна на продовольчі та насіннєві цілі в лівобережному Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Є.М. Ільїнова; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано закономірності дії добрив як фактора оптимізації мінерального живлення рослин кавуна з урахуванням забезпеченості грунту рухомими поживними елементами для лівобережного Лісостепу України. Обгрунтовано доцільність локального застосування органічних і мінеральних добрив під час вирощування кавуна на чорноземі типовому малогумусовому важкосуглинковому. Виявлено позитивний вплив нових стимуляторів росту "Росток 2МЄ" та "Росток МЄ" на урожайність плодів і насіння. Установлено оптимальну схему розміщення рослин кавуна з урахуванням цілей їх вирощування. Показано позитивну роль дозарювання плодів кавуна стосовно посівних якостей насіння.

Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / П.П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено й апробовано комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України. Проведено господарсько-біологічну оцінку рослин і плодів різних продовольчих сортів та виділено найбільш урожайні з них (Самарську та Голянку). Визначено необхідні параметри та найбільш придатні сорти до механізованого збирання на насіннєві цілі за фізико-механічними властивостями (Голянку та Інею). Здійснено порівняльний аналіз біоенергетичних показників та економічної ефективності виробнитцва дині залежно від сорту та схем розміщення рослин. Основні результати наукового дослідження впроваджено у виробництво.

Конвеєрне вирощування посівних та вигоночних зеленних овочевих культур у несезонний період у зимових блокових теплицях 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / В.Б. Гаврилюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено елементи конвеєрного вирощування посівних і вигоночних зеленних овочевих культур у несезонний період у зимових блокових теплицях. Встановлено, що в конвеєрі найвищу врожайність капусти пекінської та салату можна отримати від сівби у жовтні та лютому - березні, а кропу - у лютому - березні. Строки садіння цибулі ріпчастої та діаметр садивного матеріалу впливають на врожайність зеленого пера. Одержано найвищу врожайність від цибулин середнього розміру (3 - 4 см). Продуктивність рослин петрушки під час вигонки зелені у несезонний період у спорудах закритого грунту залежить від строків висаджування та маси коренеплодів. Найвища врожайність у коренеплодів масою 60 - 70 г.

Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень комплексу технологічних елементів і прийомів вирощування цибулі ріпчастої в лісостепу України. Запропоновано заходи зменшення забур'яненості посівів цибулі з насіння. Розроблено систему удобрення цибулі ріпчастої, установлено оптимальну дозу добрив за умов їх локального внесення. З'ясовано вплив розроблених елементів технології на якість врожаю. Установлено рівень споживання та винос поживних речовин рослинами цибулі (на 1 т цибулин), а також коефіцієнти їх використання з грунту та добрив під час вирощування цибулі з сіянки та насіння за умов зрошення та без зрошення. Розраховано біоенергетичну й економічну ефективність розроблених елементів технології.

Основні агротехнічні заходи вирощування насіння капусти білоголової безпересадковим способом на півдні України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / В.П. Роєнко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати чотирирічних досліджень щодо визначення особливостей формування врожаю та якості насіння капусти білоголової за безпересадкового способу вирощування. Доведено можливості застосування розсадної та безрозсадної культур. Для забезпечення успішної перезимівлі безпересадкових насінників, завершення стадійних змін, дружного формування пагонів і стручків та досягнення врожайності насіння на рівні 10,5 - 12,2 ц/га на півдні України обгрунтовано доцільність використання розсадної культури і строків сівби 10 - 15 липня, а для безрозсадної культури - 25 - 30 липня. З'ясовано, що для підвищення зимостійкості безпересадкових насінників і врожайності насіння необхідно застосовувати передзимове підгортання їх землею.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net