Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Плодоводство

Содержание текущего раздела:
Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.А. Трохимчук; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення 10-ти форм вегетативно розмножуваних підщеп для груші в маточнику конкурсного випробування та 30-ти комбінувань даних підщеп з трьома сортами груші, внесеними до Реєстру сортів рослин України. За комплексом біологічних, господарських, технологічних та економічних показників виділено дві кращі форми - айву мліївську та ВА29, адаптовані до грунтово-кліматичних умов правобережної частини західного Лісостепу України та перспективні для вирощування високоякісного садивного матеріалу нових сортів груші, придатних для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу. Досліджено проходження фізіологічних процесів у вегетативних органах підщеп у маточнику і саджанців у розсаднику. Визначено кращі сорто-підщепні комбінування в груші за сумісністю, а також несумісні у разі окулірування на досліджуваних підщепах.

Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / С.О. Васюта; Ін-т садівництва УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати комплексної оцінки клонових підщеп для аличі вітчизняної та зарубіжної селекції у маточно-живцевому саду та в полях розсадника за умов північної частини Правобережного Лісостепу України. Досліджено особливості ризогенезу зелених живців досліджуваних підщеп і сортів аличі, визначено критичні мінусові температури для їх кореневої системи. Встановлено можливості розмноження даної культури здерев'янілими живцями. За комплексом господарсько цінних ознак у розсаднику виділено перспективні для використання клонові підщепи СВГ 11-19, Євразія-43, ВВА-1, ВСВ-1, Весняне полум'я та Сіянець Фібінга, які значно збільшують вихід саджанців з одиниці площі та підвищують їх якість. Доведено високу економічну та енергетичну ефективність застосування даних підщеп у розсаднику та визначено можливості їх використання щодо виходу саджанців. Здійснено виробниче випробування основних результатів наукового дослідження, на підставі результатів якого обгрунтовано доцільність застосування клонових підщеп у розсадницьких господарствах.

Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Є.В. Розсоха; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено результати комплексної оцінки нових і перспективних клонових підщеп яблуні у маточнику конкурсного випробування та у полях розсадника за умов Донбасу. Виділено високоінтенсивні морозостійкі підщепи для оцінки їх у розсаднику та саду. Відібрано сорто-підщепні комбінування для вирощування одно- та дворічних садженців. Розроблено прийоми стимулювання кроноутворення в однорічок. Встановлено оптимальні параметри підщеп та висоти їх окулірування. Запропоновано технологію вирощування дворічних садженців з однорічною кроною, щеплених узимку з використанням відсадків-переростків.

Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.П. Ріпамельник; Уман. держ. аграр. акад.. — Умань, 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Надано господарсько-біологічну оцінку імунних і високостійких до парші інтродукованих сортів яблуні та виділено конкурентоспроможні сорти для вирощування в регіоні Поділля. Перевірено за виробничих умов нові, перспективні сорти з метою визначення їх здатності проявити свої цінні господарсько-біологічні ознаки в саду. Оцінено нові інтродуковані сорти за комплексом біологічно-господарських ознак (скороплідність, слаборослість, продуктивність, якість плодів, стійкість до основних хвороб, зимостійкість в інтенсивних насадженнях). Проведено економічну та енергетичну оцінку виробництва плодів яблуні різних помологічних сортів.

Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Л.Г. Варлащенко; Уман. держ. аграр. акад. — Умань, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності проходження процесів репродуктивної регенерації в сукупності ознак, які визначають формування у стеблових живців адвентивних коренів і розроблено окремі агробіологічні заходи прискореного розмноження перспективних гібридних форм і сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання. За результатами досліджень визначено здатність стеблових живців, залежно від консистенції пагона, до репродуктивної регенерації. Встановлено морфологічні відмінності укорінювання різнотипних живців жимолості їстівної залежно від сортового складу та впливу рістактивуючих сполук ауксинової породи. Визначено оптимальні терміни заготівлі живців та їх висаджування на укорінювання з врахуванням біологічних особливостей сортового складу та фізіологічного стану маточних рослин та їх частин для підвищення регенераційної здатності. Розроблено агробіологічні заходи дорощування кореневласних рослин за умов Правобережного Лісостепу України. Довндено економічну ефективність вирощування садивного матеріалу перспективних форм та сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання за умов Правобережного Лісостепу України.

Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного лісостепу України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / І.С. Рожко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 2000.

Аннотация:

Агротехнологічні основи вирощування яблуні на грунтах легкого гранулометричного складу 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.07 / І.І. Середа; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 38 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику визначення придатності дерново-підзолистих і дерново-борових піщаних грунтів та прогнозування продуктивності на них яблуні. Установлено критерії визначення потреби хімічної меліорації дерново-підзолистих грунтів залежно від рівня їх кислотності та систем удобрення яблуні. За результатами досліджень розроблено збалансовану систему удобрювання різновікових насаджень яблуні на даних, придатних для садівництва, грунтах з диференційованим передпосадковим і поточним застосуванням добрив. Теоретично обгрунтовано та випробувано за виробничих умов високоефективні, близькі за економічними та енергетичними показниками альтернативні технології освоєння малопродуктивних піщаних земель із формуванням штучних акумулятивних горизонтів та збагаченням кореневмісного шару меліорантами. Визначено прийоми зниження міграції радіонуклідів у системі грунт - плодове дерево.

Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / О.А. Балабак; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше інтегровано оцінено регенераційну здатність 14-ти сортів дерену справжнього за умов Правобережного Лісостепу України. Установлено особливості вкорінювання різнотипних живців залежно від сортового складу, оптимальні строки заготівлі живців - зважаючи на фенологічні фази їх розвитку, відмінності вкорінювання зелених живців - у взаємозв'зку з метамерністю пагона, строком живцювання та віком маточної рослини. Визначено оптимальні концентрації фізіологічно-активних речовин ауксинової природи, що стимулюють укорінювання. Обгрунтовано заходи дорощування вкорінених живців.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net