Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Виноградарство

Содержание текущего раздела:
Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / В.М. Ласкавий; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі даних вивчення настання фенологічних фаз продукційого періоду з'ясовано, що сорти "Цитронний Магарача", "Гечеї заматош", "Видвиженець" і "Бурмунк" можуть вирощуватися у зоні Запоріжжя. Відзначено більш пізнє розпускання бруньок у сортів "Цитронний Магарача" й "Бурмунк" у порівнянні з районованим у зазначеній зоні сортом "Подарунок Магарача". Виявлено більший ступінь впливу на початок цвітіння винограду у зоні Запоріжжя кліматичних умов, чим тривалість періоду від настання попередньої фенологічної фази. За встановленими закономірностями настання фенологічних фаз розвитку сортів винограду, що вивчалися, визначено більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів сортів європейсько-амурського походження у порівнянні з сортами складного міжвидового походження. Оцінено агробіологічні показники вивчених сортів винограду й установлено у зоні Запоріжжя значну мінливість за роками кліматичних умов, що спричинює необхідність вирощування пластичних сортів, зокрема, "Цитронний Магарача".

Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України 2002

Источник: Автореф. дис.. канд. с.-г. наук: 06.01.08 / А.І. Григоришен; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено агробіологічні та технологічні властивості нових гібридних технічних форм винограду селекції Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова. За результатами фенологічних спостережень встановлено, що досліджені форми за показником тривалості продукційного періоду є пізніми та дуже пізніми, відзначено їх високу плодоносність та середньорослість. Для більшості гібридів характерним є добре або посереднє визрівання однорічних пагонів, а також висока зимо- та морозостійкість. Досліджено стійкість зразків до грибних хвороб (мілді, оїдіуму), а також до гнилі ягід і чорної плямистості на жорсткому інфекційному фоні, виявлено шість форм, стійких до трьох і одну (34 - 4 - 49) - до чотирьох хвороб винограду. Значна продуктивність і адаптивність більшості гібридних форм поряд з високою якістю виноматеріалів дозволяє зробити висновок щодо доцільності вирощування кращих з них за промислових умов, зокрема, чорноягідної Хаджибей (31 - 53 - 37) і білоягідної Загрей (34 - 4 - 49), білоягідну форму 39 - 35 - 88 рекомендовано використати для подальшої селекційної роботи.

Агробіологічна і технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є.Таїрова 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Ю.В. Молчанова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання виділення на підставі агробіологічної та технологічної оцінки 12 нових стійких гібридних форм технічного винограду селекції Інституту винограду і вина ім. В.Є.Таїрова перспективних для сортаменту винограду України і селекційних цілей. Встановлено ступінь стійкості проти морозу та порівняльну стійкість вегетативних і генеративних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості - найбільших грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Визначено особливості варіювання головних селекційних ознак і рівень їх стабільності. Доведено принципову можливість виділення серед нових гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин.

Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / О.В. Разгонова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено агробіологічне та технологічне вивчення нових сортів винограду, а саме, "Перлинка", "Святковий Магарача", "Ай-Петрі" і "Кафа" у західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму з метою виділення найперспективніших сортів для вирощування за даних умов. Установлено їх високу продуктивність і врожайність у даній зоні. За силою росту нові сорти визначено як сильнорослі з високим ступенем визрівання однолітних пагонів. З'ясовано, що сорти "Святковий Магарача" і "Кафа" виявляють підвищену стійкість до розповсюджених хвороб мілдьї, оїдіуму, сірої гнилі. Визначено високу кількість біологічно-активних речовин у свіжих ягодах всіх нових сортів винограду, з яких виготовляють високоякісні столові, а за наявності відповідних кондицій урожаю - міцні та десертні вина. Виявлено, що рентабельність вирощування сортів "Перлинка", "Святковий Магарача" і "Кафа" удвічі перевищує у даній зоні сорти "Аліготе ", "Первісток Магарача", "Каберне-Совіньон" і "Антей магарачський".

Агрогосподарська оцінка нових стійких столових сортів винограду в умовах західної передгірсько-приморської зони Криму 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / А.П. Ігнатов; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено нові перспективні столові сорти винограду зі стійкістю до хвороб і несприятливих умов середовища, впровадження яких у виробництво дозволить знизити застосування ядохімікатів і збільшити виробництво винограду. Наведено агрогосподарську характеристику нових стійких столових сортів за умов західної передгірсько-приморської зони Криму. Виділено сорти з найвищими показниками плодоношення. Кліматичні умови за роки досліджувань відзначалися великою різноманітністю, що дозволило вивчати сорти за несприятливих погодних умов (засуха, надмірні опади). Відзначено, що ряд сортів виділялись за урожайністю та продуктивністю навіть за несприятливих умов. Вивчено стійкість нових сортів до морозу, хвороб. Внаслідок заморожування в холодильній камері та візуального обстеження виділено сорти, що виявили найбільшу морозостійкість і стійкість до хвороб (оідіум, мільдью, сіра гниль). За результатами досліджень встановлено, що ряд нових стійких столових сортів перевершили за продуктивністю, якістю урожаю та ефективністю обробітку контрольні сорти.

Агроекологічні ресурси як основа стратегії відродження виноградарства Криму 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.08 / А.М. Авідзба; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 30 с. — укp.

Аннотация: Оцінено стан та визначено основні напрями розвитку виноградарства та виноробства Автономної Республіки (АР) Крим на найближчу перспективу. Розроблено багатомірні регресійні моделі, що описують зв'язок кількості, якості та напрямів використання урожаїв з конкретними ампелоекологічними ресурсами місцевості, сортами, а також технологіями ведення насаджень. Проаналізовано енергоємність сталих технологій закладання та вирощування виноградних насаджень Криму. Наведено пропозиції щодо раціонального використання ампелоекологічних, технологічних та агробіологічних ресурсів, а також розміщення й вирощування нових селекційних сортів за умов Криму. Запропоновано рекомендації з метою формування спеціалізованих зон виробництва високоякісної виноградо-виноробної продукції АР. Науково обгрунтовано прогноз розвитку виноградарства АР Крим до 2015 р.

Вплив рівня забур'яненості на розвиток оїдіума і продуктивність виноградної рослини в умовах Південного берега Криму 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.01.08 / Л.О. Баранець; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему захисту рослин від бур'янів за допомогою хімічних засобів боротьби в поєднанні з механічними операціями на виноградниках. Встановлено вплив гербіцидів на видовий склад бур'янів, поширення та шкідливість оїдіума за умов Південного берега Криму. Доведено, що для ефективного захисту винограду від бур'янів доцільно застосовувати наступні препарати: глифосат, 48 % в.р., поаст плюс, 20 % к.е., базагран-М, 37,5 % в.р. За новою технологією захисту винограду від бур'янів передбачено одну обробку гербіцидом у ряду і дві культивації міжрядь. Виявлено, що запропонована технологія дозволяє знизити забур'яненість ділянок на 78 - 98 %, у даному разі є можливість одержувати урожай високої якості. Зазначено, що застосування хімічної прополки сприяє збільшенню продуктивності роботи листового апарату приблизно удвічі. Встановлено позитивний вплив хімічної прополки на ступінь визрівання лози та фотосинтетичну продуктивність виноградної рослини. Надано економічну оцінку застосування гербіцидів для захисту винограду від бур'янів.

Дія гібереліну на ріст, розвиток та деякі біохімічні показники сортів винограду Бастардо магарацький, Каберне Совіньон, Сапераві 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Т.Ю. Брановицька; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив гібереліну на насіннєві сорти винограду: Бастардо магарацький, Каберне-Совіньон, Сапераві за умов Південного берега Криму. На підставі проведених досліджень встановлено, що гіберелін сприяє посиленню ростових процесів під час обробки ним через 10 днів після цвітіння винограду в концентрації 40 мг/л. Багаторічна обробка гібереліном також стимулює ріст пагонів. Показано позитивний вплив гібереліну на врожайність винограду. Гіберелін не впливає негативно на плодоношення винограду на другий і наступні роки обробки. Внаслідок дії гібереліну показано збільшення загального вмісту вільних амінокислот. Виявлено, що екзогенний гіберелін сприяє підвищенню якості винограду. Показано господарську та економичну доцільність використання гібереліну на даних сортах винограду. Розроблено рекомендації щодо обприскування виноградних плантацій розчином гібереліну.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net