Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Кормопроизводство и луговодство

Содержание текущего раздела:
Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.12 / М.Г. Гусєв; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2005. — 40 с.: табл. — укp.

Аннотация: Розроблено напрями інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності у проміжних посівах за умов застосування комплексу агротехнологічних заходів з метою збільшення виробництва кормів, покращення їх якості та раціонального використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні України. Установлено закономірності росту й розвитку кормових культур, особливості формування адаптованих до умов зрошення агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблено моделі взаємозв'язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами за умов конвеєрного виробництва кормів на зрошуваних землях.

Агротехнічне обгрунтування технологічних заходів інтенсивного використання старосіяних травостоїв в умовах західного Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / В.М. Цимбалюк; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено агротехнічну оцінку технологічних прийомів інтенсивного використання давньосіяного злакового травостою, зумовленого азотним удобренням з середньою дозою N 180 за різних способів його розподілу - рівномірного N 180 (45 + 45 + 45 + 45), збільшувального N 180 (0 + 30 + 60 + 90) з різними фазами використання травостою в першому циклі та тривалістю відростання між циклами. Встановлено, що збільшувальна система азотного удобрення з використанням травостою у фазі трубкування та з рівномірною тривалістю відростання його між циклами, що становить 24 дні, без забруднення довкілля та зниження агрохімічних, фізичних і біологічних показників грунту з економією коштів і електроенергії дозволяє підвищити продуктивність давньосіяного травостою до 60 ц/га сухої маси, забезпечити рівномірне надходження пасовищного корму в період вегетації трав. Доведено, що рівномірна та збільшувальна системи внесення азоту доповнюють одна одну за строками використання травостою.

Вплив основних агротехнічних прийомів на підвищення продуктивності бобово-злакових культурних пасовищ в умовах західного Лісостепу України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / Л.М. Бугрин; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати оцінки за умов західного Лісостепу України продуктивності бобово-злакових травостоїв, якості корму, економічної та біоенергетичної ефективності експлуатації угідь відповідно до способів сівби травосуміши, режиму використання пасовища, удобрення та інокуляції насіння злакових трав. Встановлено, що оптимізація розміщення компонентів травосуміши на площині дозволяє створити кращі умови росту і розвитку бобових трав, зменшити їх конкуренцію із злаками та підвищити продуктивність угідь. Доведено, що найбільш раціональним способом використання перерослого травостою пасовищ є його скошування у фазі виходу злаків у трубку для приготування силосу та сінажу. З'ясовано, що обробка насіння злакових трав активними штамами асоціативних азотфіксаторів у поєднанні з повним мінеральним удобренням позитивно впливає на врожайність травостою. Запропоновано у процесі створення бобово-злакових культурних пасовищ висівати багаторічні трави стрічково: два рядки злаки + один рядок бобові або врозкид. Під час загінного випасу великої рогатої худоби рекомендовано п'ятиразове сінокісно-пасовищне використання невипасених у першому циклі загонів, що дозволяє ефективно експлуатувати пасовищні угіддя без зниження якості одержаних кормів. За умов дефіциту енергетичних, фінансових ресурсів, з метою зменшення забруднення довкілля доцільно поєднувати повне мінеральне удобрення з інокуляцією насіння злакових трав, що забезпечить у перші роки використання економію 25 кг д.р. азоту на кожному гектарі пасовищ.

Вплив технологічних прийомів на продуктивність гібридів кукурудзи в системі силосного конвеєра в умовах центрального Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / В.Г. Липовий; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив добрив, густоти рослин і способів сівби на урожайність й якість силосної маси гібридів кукурудзи, які дозрївають у різний час. Встановлено оптимальну норму добрив, що сприяє підвищенню урожайності силосної маси та збору сухої речовини, а також оптимальну густоту рослин для кожного способу сівби даних гібридів кукурудзи. Проведено порівняння чотирьох способів сівби (широкорядний з міжряддям 70 і 45 см, стрічковий за схемою 46х24 см і 46х12х12 см).

Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / О.М. Давидюк; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання добору багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України. Вивчено багаторічні різностиглі бобово-злакові травосумішки та посіви ярих і озимих зернових культур разом з хрестоцвітими ранньовесняного та пізньоосіннього строків, використаних в системі конвеєру для подовження пасовищного періоду протягом сезону з 150 - 160 до 200 - 220 днів. Проаналізовано вплив складу домішок на продуктивність та якість корму, а також на надходження рослинної маси протягом вегетаційного періоду. Наведено економічні та енергетичні показники їх вирощування.

Добір видів і сортів багаторічних трав та їх сумішок для створення високопродуктивних сінокосів на осушених дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / В.О. Сацик; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Надано агрогосподарську оцінку та виявлено найпродуктивніші види злакових і бобових трав, їх сорти вітчизняної та зарубіжної селекції та траво- і сортосумішки з метою створення високопродуктивних лучних травостоїв сінокісного використання. Встановлено залежність продуктивності агрофітоценозів та якісних показників корму від їх видового та сортового складу. Вперше за умов зазначеного регіону доведено позитивну взаємодоповнювальну роль різних сортів трав внаслідок створення сіяних сінокосів на основі одновидових посівів багаторічних трав і бобово-злакових сортосумішок, що сприяє більш ефективному використанню біокліматичних ресурсів регіону та отриманю на 13 % вищих врожаїв, на відміну від посівів, в яких види представлені лише одним сортом. Встановлено розміри накопичення біологічного азоту бобовими травами у сумішках та його вплив на продуктивність і розміри економії на сіяних луках азоту мінеральних добрив. Для різних видів і сортів бобових і злакових трав визначено календарні строки настання збиральної стиглості як основи побудови лучних конвеєрів щодо поліпшення надходження високоякісної рослинної маси протягом сезону та більш раціонального використання трудових ресурсів і сінозбиральної техніки, створення кращих умов для заготівлі сіна за нестійкої погоди.

Кормова цінність і продуктивність сої залежно від факторів інтенсифікації в умовах правобережного Лісостепу України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / О.Я. Панасюк; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено показники економічної та біоенергетичної ефективності технології вирощування сої на насіння за умов правобережного Лісостепу України. Одержано найвищу врожайність насіння сої (3,29 т/га) з застосуванням органічних та мінеральних добрив, за наявності інтегрованого захисту посівів у сівозміні з одним полем сої та трьома кукурудзи. Встановлено, що найбільш доцільним співвідношенням посівів сої та кукурудзи в сівозміні є 1 : 2, що забезпечує високу кормову цінність насіння сої та повну збалансованість кормового зерна за білком.

Наукове обгрунтування технологічних прийомів створення високопродуктивних багаторічних травостоїв при конвеєрному виробництві кормів на орних землях Лісостепу 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-х. наук: 06.01.12 / К.П. Ковтун; Вінниц. держ. аграр. ун-т, УААН. Ін-т кормів. — Вінниця, 2006. — 40 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й розроблено напрямки інтенсифікації лучного кормовиробництва на орних землях, що базуються на доборі багаторічних злакових і бобово-злакових травосумішок з різними строками скошування, підвищення їх продуктивності у разі застосування комплексних агротехнологічних заходів. Науково обгрунтовано норми мінеральних добрив на злакових і бобово-злакових травостоях за умов природного забезпечення вологою грунту та зрошення, строки внесення азотного добрива на бобово-злакових травостоях та подовження довголіття бобових трав у сумісних посівах зі злаковими компонентами. Установлено роль різних видів бобових трав у підвищенні продуктивності бобово-злакових травостоїв, якості корму та його енергетичної поживності. Розроблено технологічні прийоми застосування бактеріальних препаратів і біостимуляторів росту рослин для підсилення процесу азотфіксації у кореневій зоні бобових і злакових трав, більш інтенсивного надходження біологічного азоту в рослини, підвищення урожайності бобово-злакових травостоїв, якості корму. Доведено доцільність розроблених прийомів створення та використання різночасно достигаючих травостоїв завдяки одержаним високим показникам їх біоеytргетичної й економічної ефективності.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net