Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Гербология

Содержание текущего раздела:
Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново-бурякової сівозміни 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / В.О. Потьомкін; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання особливостей біології бур'янів родини берізкових за умов центрального Лісостепу та північного Степу України. Висвітлено вплив механічних знищень надземної частини рослин на їх ріст і розвиток, можливості контролювання бур'янів родини берізкових у посівах зерново-бурякової сівозміни агротехнічними та хімічними засобами. Викладено особливості росту і розвитку берізки польової за природних та агроценотичних умов, взаємний вплив рослин берізки польової та культурних рослин, запасання та використання пластичних речовин рослинами за природних умов і за їх механічних пошкоджень. Розроблено для практичного використання методи хімічного контролювання на основі вивчення дії гербіцидів та особливостей транслокації діючої речовини у підземну частину рослин.

Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / Ахмед Мохамед Альсавеаі; Національний аграрний ун-т. — К., 2005.

Аннотация:

Ефективність заходів хімічного захисту посівів сої від багаторічних бур'янів у Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / Т.О. Чернега; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано удосконалену технологію хімічного захисту посівів сої від багато- і малорічного забур'янення в Лісостепу України. Встановлено, що за кореневищного і коренепаросткового типу забур'янення використання в системі основного обробітку грунту гербіциду раундапу, 36 % в.р. (4 л/га) забезпечує зменшення чисельності багаторічних видів на 75 - 91 %, а лонтрелу, 30 % в.р. (0,5 л/га) - коренепаросткових бур'янів на 80 - 84 %. Виявлено, що осіннє знищення багаторічних бур'янів не зменшує забур'янення посівів сої малорічними видами, а навпаки - звільняє фітоценотичні ніші для їх поширення. Обгрунтовано необхідність доповнити технологію захисту посівів сої від багаторічного забур'янення шляхом застосування гербіциду півоту, 10 % в.р.к. (0,75 л/га) або бакової суміші галаксі топу, 47,1 % в.р.к. з поастом, 20 % к.е. (2,0 + 2,0 л/га) у фазі одного-двох справжніх листків у культури, що забезпечує загибель малорічних бур'янів на 75 - 96 %. Встановлено дію гірбіцидів на хід фізіологічних процесів, динаміку наростання листкової поверхні, інтенсивність та чисту продуктивність фотосинтезу, рівень урожайності культури. Визначено біологічну та господарську ефективність застосування бакової суміші гербіцидів фронтьєру і півоту з нормами витрати (0,7-1,2 + 0,5-0,7 л/га) та різним їх співвідношенням для прополювання посівів сої в досходовий період, досліджено їх післядію на наступну культуру сівозміни.

Обгрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / В.Г. Молдован; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше для умов західного Лісостепу України встановлено шкодочинність однорічних бур'янів у змішаних посівах кукурудзи з соєю, люпином білим та кормовими бобами. Установлено роль агротехнічних післяпосівних заходів у зменшенні рівня забур'яненості цих посівів. Розширено асортимент післясходових гербіцидів для використання у змішаних посівах кукурудзи з зернобобовими культурами. Проведено випробування гербіцидів "Телл", 75 % в.г., "Хармоні", 75 % в.г., з додаванням поверхнево активної речовини "Тренд 90" (0,2 л/га), а також препарату "Базагран", 48 % в.р. Визначено селективність даних гербіцидів до рослин кукурудзи, сої, люпину білого, кормових бобів. Установлено оптимальні норми їх витрати. Вивчено вплив заходів захисту посівів від бур'янів на якість кормів на визначено залишкові кількості гербіцидів у них.

Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур'янів у північному Лісостепу України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / П.О. Рябчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: За умов північного Лісостепу України визначено особливість формування видового складу бур'янів та їх шкодочинність у посівах озимої пшениці. Встановлено ефективність використання комплексу захисних заходів під час вирощування даної культури після різних попередників (зокрема, рано зібраних цукрових буряків), а також за умов поверхневого грунтозахисного обробітку грунту та використання гербіцидів. Вперше в Україні визначено біологічну та господарську ефективність застосування на посівах озимої пшениці нового гербіциду монітор, 75 % в.г. (д.р. - сульфосульфурон), який з нормами витрати 13 - 26 г/га забезпечує знищення пирію повзучого і метлюгу звичайного на 85 - 95 %. Доведено, що використання даного гербіциду дозволяє змінити стратегію знищення пирію повзучого у сівозміні. Обгрунтовано доцільність проведення захисного заходу у період посіву озимої пшениці.

Шкодочинність бур'янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобережному Лісостепу України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / В.М. Солоненко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Відзначено, що у зоні правобережного Лісостепу України в агроценозах ріпака ярого формується змішаний тип забур'яненості, домінуючими засмічувачами посівів є малорічні види бур'янів. Вивчено структуру їх видового складу. Установлено поріг шкодочинності бур'янів, визначено критичний період їх конкурентних відносин з культурою та оптимальні строки знищення. Визначено кількісні втрати урожайності насіння ріпака ярого залежно від тривалості його сумісної вегетації з бур'янами та ефективності заходів їх знищення у посівів культури, а також підібрано високоефективні гербіциди та їх суміші, високо селективні до даного бур'яну. Відзначено, що їх застосування створює сприятливі умови для росту та розвитку ріпака, обумовлює приріст урожайності культури в межах 1,1 - 4,6 ц/га.

Шкодочинність бур'янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук.: 06.01.13 / М.В. Первачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено формування видового складу бур'янів в агроценозах сої зони Лісостепу України. Встановлено, що критичний період шкодочинності бур'янів настає на 25 - 30-ий день вегетації культури, а закінчується - на 45 - 50-ий день. Зазначено, що оптимальний строк їх знищення припадає на цей період. На основі комплексного вивчення шкідливості бур'янів визначено високоефективні гербіциди та їх композиції для прополки посівів сої. Виявлено дію грунтових гербіцидів "Трофі", 90 % к.е. та "Рейсер", 25 % к.е. та післясходових препаратів "Галаксі топ", 47,1 % в.р.к., "Поаст", 20 % к.е., "Селект" 12 % к.е., "Шогун", 10 % к.е. Проведено випробування гербіциду "Хармоні", 75 % в.г. Доведено, що дані препарати та їх композиції ефективно знищували бур'яни та виявили високу селективність до рослин сої. Показано, що гербіциди та їх бакові суміші виявили високу селективність до сої та негативного впливу на продуктивність та якість урожаю зерна не встановлено. Виявлено, що з застосуванням гербіцидів створювалися сприятливі умови для росту та розвитку сої, обумовлюючи приріст урожаю у межах 6,5 - 10,5 ц/га проти забур'яненого контролю. Зазначено, що використання даних препаратів та їх бакових сумішей є економічно та енергетично доцільним заходом контролювання бур'янів у посівах сої.

Шкідливість бур'янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / Н.В. Горбач; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше на основі комплексного вивчення шкідливості бур'янів обгрунтовано вдосконалення системи захисту озимої пшениці за умов зони Лісостепу України гербіцидами сучасного асортименту. Проведено випробування гербіцидів естерон 60,85 % к.е.(діюча речовина: 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, термін реєстрації до 31.12.2003 р.), дербі, 17,5 % в.р.к. (діюча речовина: флорасулам 75 г/л + флуметсулам 100 г/л, в офіційному виданні переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні від 2001 р., інформація щодо реєстрації відсутня), пріма, 30,6 % с.е. (діюча речовина: 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л, термін реєстрації до 31.12.2006 р.) та хармоні, 75 % в.г. (діюча речовина: тифенсульфуронметил, термін реєстрації до 31.12.2003 р.) з додаванням 200 мл/га ПАР тренд 90 з метою порівняння з гербіцидами 2,4-Д амінна сіль, 82,5 % в.р. та діален С, 40 % в.р.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net