Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Разведение и селекция животных

Содержание текущего раздела:
Аналіз формування генеалогічної структури поліської м'ясної породи 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Л.В. Шкрядо; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, Київ. обл., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Викладено основні положення виявлення, побудови й аналізу родинних зв'язків між тваринами, процес формування родоводів у розвитку ліній та родин новоствореної поліської м'ясної породи. Окремі результати роботи використано для апробації поліської м'ясної породи. Зроблено об'єктивну оцінку доцільності, масштабів і методів розведення породи. Комплексно розглянуто та вирішено основні питання селекції поліської м'ясної породи. Визначено перспективні напрямки її удосконалення.

Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.Ф. Стаховський; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Доведено переваги маршрутно-кільцевої форми організації штучного осіменіння корів і телиць за умов господарств з різними формами власності. Проведено порівняльне вивчення залежності заплідненості корів від місця введення сперми у статеві органи корів та кваліфікації техніка штучного осіменіння. Розроблено способи підвищення рівня відтворювальної здатності корів.

Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичного шовкопряда в умовах України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Т.В. Сафонова; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано перспективи використання порід шовковичного шовкопряда як компонентів гібридів, на їх підставі створено гибридні комбінації для станційних випробувань. На основі визначення реакції генотипів на нестабільні умови середовища розроблено методику оцінки випробуваних гібридів шовковичного шовкопряда, обгрунтовано перспективність її застосування з використанням оптимального та песимального фонів вигодівель. Проаналізовано динаміку основних показників порід і гібридів шовковичного шовкопряда залежно від впливу функціональних навантажень. Розроблено комплексний показник економічної оцінки гібридів шовковичного шовкопряда з метою диференціювання перспективних комбінацій. Запропоновано засіб прогнозування його життєздатності.

Вдосконалення прийомів оцінки племінних і продуктивних якостей універсальних і спеціалізованих порід свиней 1998

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.О. Полякова; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню генотипових особливостей порід свиней різного напряму продуктивності за репродуктивними, відгодівельними і м'ясними якостями. Для розробки прийомів оцінки продуктивності якостей свиней використані інтер'єрні показники сироватки крові та моделювання кривих росту з використанням моделі Річардса. Визначено зв'язок активності ферментів з репродуктивними якостями свиней. Встановлено доцільність відбору ремонтного молодняку свиней за параметрами напруги і рівномірності росту. Виявлено вплив генотипових і паратипових факторів на мінливість інтер'єрних показників. За допомогою кластерного аналізу встановлені відмінності досліджуваних порід за основними господарсько-корисними ознаками.

Взаємозв'язок між показниками жиропоту та продуктивністю овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.І. Антонік; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено дослідження вовнової продуктивності та показників жиропоту овець нового таврійського типу. Виявлено й узагальнено закономірності співвідносної мінливості комплексного рівня вовнової та м'ясної продуктивності овець. Обгрунтовано механізм формування особливостей жиропітності тварин залежно від статевого та вікового чинників та інтенсивності відбору. Встановлено зв'язок між кольором жиропоту та продуктивністю овець, характеристиками вовнового жиру і поту, захисними властивостями руна. Визначено оптимальні показники та параметри вовнового жиру та поту та їх співвідношення для подальшого удосконалення захисних властивостей вовни таврійських мериносів. Для поліпшення вовнової продуктивності обгрунтовано доцільність використання тварин з білим і світлим жиропотом. На підставі результатів виробничих і лабораторних досліджень вперше встановлено числові показники комплексної оцінки вовнової продуктивності овець племзаводу "Червоний чабан" залежно від кольору та загальних параметерів жиропоту.

Взаємозв'язок селекційних ознак з інтер'єрними показниками коней російської рисистої породи 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Сергій Андрійович Осадчий; Національний аграрний ун-т. — К., 2000.

Аннотация:

Вивчення ознак відтворювальної здатності свиноматок при чистопородному розведенні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Д.В. Ломако; УААН. Ін-т свинарства. — Полтава, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ознаки відтворювальної здатності свиноматок за умови чистопородного розведення, розроблено пропозиції щодо одержання більшої кількості відлучених поросят від кожної свиноматки за рік. Визначено, що свиноматки великої білої породи української селекції внутріпородного материнського типу УВБ-1, маючи високу багатоплідність, потребують значного покращання інших ознак відтворювальної здатності: вирівняність гнізд, збереженість поросят у підсисний період, середня жива маса та кількість поросят під час відлучення, а також збільшення кількості сосків у свиноматок. Внаслідок проведених досліджень виявлено вплив живої маси поросят під час народження на їх збереженість, швидкість росту та репродуктивні якості. Доведено, що найбільш вдалим є поєднання великих при народженні свиноматок та малих кнурів, взятих з найбільш багатоплідних гнізд. Наведено нову формулу для визначення вирівняності гнізд, а також новий оціночний індекс для визначення комплексної селекційної цінності свиноматок за їх відтворювальною здатністю.

Вивчення особливостей м'ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх розведення і забійної маси 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.Г. Фесенко; УААН. Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького. — Полтава, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні у порівняльному аспекті вивчено продуктивні якості та біологічні особливості шести генотипів свиней, вирощених з застосуванням різних методів розведення (чистопородного, схерщування та породно-лінійної гібридизації). Одержано нові дані щодо продуктивності свиноматок, закономірності формування м'язової тканини тварин, перетравності поживних речовин корму, впливу генотипових і фенотипових факторів на показники м'ясної продуктивності. Встановлено кореляційні зв'язки між відгодівельними, забійними, м'ясними та інтер'єрними показниками. Виявлено, що свині м'ясних генотипів за чистопородного розведення переважали за більшістю показників інші породи, а помісі і гібриди за їх участю у разі відгодівлі до 100 та 125-ти кг живої маси перевищували показники чистопородних тварин за інтенсивністю росту на 3 - 23 та 2 - 19 днів, за виходом м'яса в туші - на 1,2 - 2,9 % та 1,2 - 3,2 %. Обгрунтовано доцільність відгодівлі свиней до вищих вагових кондицій залежно від генотипу.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net