Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Кормление животных и технология кормов

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення технологій виробництва силосу, заготівлі і зберігання зерносуміші з кукурудзи та сої для підвищення продуктивності тварин 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / О.В. Жмудь; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вдосконалено технологію заготівлі силосу з кукурудзи у разі підсіву її у вегетуючу сою. Науково обгрунтовано та доведено експериментально, що силос із кукурудзи з соєю, зібраної у фазі початку наливу бобів нижнього ярусу, має високий вміст поживних та біологічно активних речовин, позитивно впливає на молочну продуктивність корів, підвищує вміст жиру та білка в молоці. Розроблено новий спосіб консервування вологої зерносуміші кукурудзи та сої з використанням біологічного консерванту насіння гірчиці білої.

Використання екструдованого насіння амаранту в складі комбікормів для молодняку свиней 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / В.В. Гіска; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2002. — 14 с. — укp.

Аннотация: Досліджено динаміку зміни вмісту азотистих речовин, жирів і вуглеводів у насінні амаранту внаслідок технологічної обробки, вивчено його поживну цінність. Включення екструдату амаранту до комбікормів сприяє підвищенню середньодобових приростів маси поросят на 3,9 - 11,0 % і забезпечує зниження витрат кормів на 3,0 - 11,1 %.

Використання енергії поживних речовин напівкровним молодняком худоби чорно-рябої і м'ясних порід залежно від живої маси, віку та статі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / В.Г. Кураш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано використання енергії поживних речовин напівкровним молодняком "голштинізованої" чорно-рябої породи з кіанською, абердин-ангуською, шароле та герефордською. У процесі дослідження встановлено, що помісні бугайці та телиці, особливо герефордської шаролезької та кіанської порід, мають кращі середньодобові прирости, потребують менших затрат кормів на одиницю приросту. Доведено, що помісним бугайцям для кращого росту рівень годівлі з 12-місячного віку слід підвищувати на 20 - 25 %, а телицям на 25 - 30 % у порівнянні з існуючими нормами, які доцільно переглянути.

Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин-ангуської та волинської м'ясної порід при різних рівнях енергетичного живлення 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / С.М. Блюсюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вперше вивчено перетравність поживних речовин, баланс азоту, кальцію та фосфору, особливості газоенергетичного обміну, а також розподілу та використання енергії в організмі бугайців і теличок абердин-ангуської та волинської м'ясної порід від 8-ми до 18-ти місячного віку за різних рівнів енергетичного живлення. Одержано нові дані про оптимальний вміст обмінної енергії у раціонах молодняку м'ясної худоби. Встановлено, що у разі підвищення її рівня на 15 % за рахунок високоенергетичних концентрованих кормів покращується перетравність органічних речовин, засвоєння азоту та кальцію з кормів, знижуються втрати енергії тощо.

Використання корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Л.М. Зламанюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичні та експериментальні дані щодо використання в годівлі перепелів комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору. Виявлено зміни в перетравності поживних речовин, балансі азоту, кальцію та фосфору в оргнанізмі перепілок залежно від складу комбікормів та рівнів надходження кальцію та фосфору. Досліджено продуктивні якості несучок, морфологічний, хімічний склад та показники інкубації яєць. Встановлено вплив комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору на мінерельний склад скелета перепілок. Рекомендовано для виробництва яєць використовувати комбікорми з вмістом кальцію 3,0 % та фосфору 0,8 %.

Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі курей-несучок 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / С.В. Цап; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено необхідність використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва (ППКПВ) у годівлі курей-несучок породи Ломани Браун за кормових умов Степу України, визначено оптимальні, а також навантажувальні кількості ППКПВ. Вивчено перетравність поживних речовин, засвоєння амінокислот, азоту, кальцію, фосфору та особливості обміну енергії в організмі курей-несучок за умов використання кукурудзяного глютену, кукурудзо-фосфатидного концентрату, сухого кукурудзяного корму у складі комбікормів. Установлено вплив ППКПВ на якість продукції (вітамінний склад яєць, аміно- та жирнокислотний склад грудних м'язів), а також на мікроскопічну будову печінки. На підставі експериментальних даних обгрунтовано економічну доцільність включення кукурудзяного глютену, КФК, СКК у комбікорми для курей-несучок.

Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі молодняку свиней 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Д.В. Воронін; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2005. — 23 с.: табл. — укp.

Аннотация: Установлено біологічну цінність та показано економічну доцільність використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва (ППКПВ) у годівлі молодняку свиней за умов Степу України. Визначено оптимальні дози згодовування ППКПВ. Досліджено перетравність поживних речовин, особливості енергетичного обміну, засвоєння азоту, кальцію, фосфору в організмі молодняку свиней під час згодовування кукурудзяного глютену, кукурудзяних фосфатидного концентрату та сухого корму у складі комбікормів. Визначено вплив ППКПВ на морфологічний склад туш свиней, якість продукції, амінокислотний і жирнокислотний склад найдовшого м'язу спини, гістологічну будову печінки. Обгрунтовано рецепти комбікормів для молодняку свиней з використанням сухого кукурудзяного корму, кукурудзяного фосфатидного концентрату та доведено ефективність їх застосування.

Використання рослинних білково-жирових добавок в годівлі ремонтних теличок 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Н.М. Демчук; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено поживну цінність та ефективність використання нових білкових та білково-жирових домішок, виготовлених на основі місцевих екологічно чистих сортів кормових бобів та безерукового зерна озимого ріпаку, з включенням їх до стандартних комбікормів замість дорогих та енергоємних шротів, трав'яного борошна та меляси з використанням у годівлі ремонтних теличок старше 6-місячного віку. Встановлено особливості росту, легеневої вентиляції, газообміну, теплопродукції та балансу енергії, окремі гематологічні показники в організмі теличок української чорно-рябої молочної породи страше 6-місячного віку під час згодовування їм комбікормів з запропонованими добавками.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net