Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Рыбоводство

Содержание текущего раздела:
Ампулярія як новий нетрадиційний об'єкт тепловодного рибництва в Україні 1999

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Б.І. Гудима; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням вирощування слимака ампулярія, виходця тропічного пояса. Запропоновано використання нового нетрадиційного об'єкта у тепловодному рибництві. Визначена принципова можливість культивування ампулярій у тепловодних господарствах індустріального типу. Встановлені оптимальні щільності посадки плідників, методи одержання кладок та молоді, підрощування та вирощування товарної маси, отримані нові дані щодо використання м'яса та ікри ампулярій як делікатесної продукції та сировини для виготовлення харчових добавок лікувально-профілактичного значення.

Біолого-господарча оцінка коропа любінського типу української рамчастої породи 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Я.В. Тучапський; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Оцінено біолого-господарчі показники любінського рамчастого коропа на завершальному етапі його виведення. На підставі рибницько-біологічних досліджень за умов інтенсивного промислового вирощування виявлено значну перевагу любінського рамчастого коропа у порівнянні з існуючими нормативно-технологічними показниками у коропівництві, що забезпечило успішну апробацію та визнання його новим селекційним досягненням України. Установлено основні біологічні та фізіолого-біохімічні показники та споживні якості даних риб. Запропоновано для виробництва новий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа, який успішно використовується в рибній галузі за умов чистопородного розведення та для одержання промислових помісей і гібридів, а також у виконанні селекційних програм зі створення нових масивів українських рамчастих коропів.

Вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводському підрощуванні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / С.В. Рекрут; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено доцільність застосування біологічно активних речовин на базі використання знань закономірностей морфофункціональних особливостей личинок риб на відповідних етапах їх розвитку. Запропоновано використання стартового комбікорму, збагаченого 5 % жовчі великої рогатої худоби з метою компенсації недостатнього жовчевиділення личинками риб. Підвищення енергетичного рівня в організмі личинок рекомендовано досягати за рахунок балансування цукрово-протеїнового відношення корму 1:1. Встановлено, що корекцію захисних сил організму доцільно проводити за рахунок препаратів "Біофорд" у кількості 0,03 мг/л.

Вплив пробіотиків на гетеротрофну мікрофлору та організм риби у прісноводній аквакультурі 2000

Источник: Автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.02.03 / О.М. Криворучко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значну активність пробіотиків біоспорину та субаліну щодо патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, виділеної від риб, водного середовища та з гранульованих комбікормів. Виявлено позитивну динаміку клітин Bacillus subtilis пробіотику субаліну у дослідному комбікормі після виготовлення та тривале їх збереження у водному середовищі. Досліджено характер взаємовідносин між бактеріями Bacillus subtilis, що складають основу препарату субаліну, а також автохтонною гетеротрофною мікрофлорою риб. Значну увагу приділено активізації обмінних процесів та захисних сил організму риб під його впливом.

Еколого-цитогенетичний моніторінг при вирощуванні коропа в рибницьких ставах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Ю.В. Лобойко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни цитогенетичних, гематологічних та біохімічних показників соматичних клітин органів та крові у коропа різних вікових груп під впливом гідрохімічних чинників водного середовища. Розроблено методи еколого-цитогенетичного моніторингу водних екосистем та цитогенетичних порушень в організмі коропа. За результатами дослідження одержано дані про мітотичну активність та аномальні відхилення соматичних клітин нирок, селезінки, кишечника та зябер коропа залежно від умов вирощування, встановлено каріотип коропа в різних господарствах. Вперше одержано дані про цитогенетичні порушення еритроцитів крові риб під впливом гідрохімічних чинників, а за допомогою мікроядерного тесту встановлено вірогідні зміни рівня еритроцитів з мікроядрами. Досліджено загальні закономірності вікових змін гематологічних показників та змін вмісту загального білка й окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа. Встановлено корелятивні зв'язки між цитогенетичними, гідрохімічними та гематологічними показниками.

Зміни рибницько-біологічних показників при аеромонозі та весняній віремії коропів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Е.В. Компанець; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження рибницько-біологічних, фізіологічних та імунологічних показників у разі виникнення аеромонозу та весняної віремії коропа. Досліджено можливості застосування різних способів вакцинації для профілактики аеромонозу в рибницьких господарствах. Встановлено більшу ефективність вакцинації коропів у черевну порожнину у порівнянні з гіперосмотичним методом. Встановлено, що лускаті українські коропи більш стійкі до аеромонозу та весняної веремії, ніж малолускаті. Проаналізовано стан імунної системи риб за гострого та нетипового перебігу досліджуваних захворювань. Доведено негативний вплив аеромонозу та весняної віремії на перебіг фізіологічних та імунологічних процесів в організмі риб. Наведено пропозиції щодо проведення профілактичної вакцинації проти аеромонозу та практичного застосування методів фізіологічного та імунологічного контролю риб у господарстві.

Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.П. Марценюк; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше одержано третє селекційне покоління малолускатного коропа нивківського відгалуження шляхом реципрокних схрещувань плідників другого покоління селекції з коропами румунської рамчастої породи фресинет. На підставі результатів рибницько-біологічних і фізіолого-біохімічних досліджень надано оцінку екстер'єрним та репродуктивним ознакам плідників вихідних форм та їх нащадкам на першому та другому роках життя, а також встановлено особливості успадкування екстер'єрних та інтер'єрних ознак помісних коропів. Для покращення якості товарної продукції рибництва обгрунтовано доцільність проведення промислової гібридизації нових форм малолускатних коропів з метою одержання гетерозисного ефекту.

Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.О. Корнієнко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив термічного режиму та технологічних параметрів середовища на ефективність вирощування личинок російського осетра до життєстійких стадій. На підставі результатів рибницько-біологічних досліджень запропоновано нові напрямки розвитку галузі осетрівництва. Встановлено обгрунтований взаємозв'язок між щільністю посадки, впливом терміну вирощування та раціоном на рибно-біологічні характеристики молоді, які є критеріями життєстійкості. Охарактеризовано специфіку впливу термічного режиму та технологічних параметрів середовища штучного відтворення на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники личинок. Вперше зроблено спробу визначити економічну-ефективність вирощування життєстійкої молоді російського осетра. Результати наукового дослідження впроваджено у виробництво.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net