Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Лесоустройство и лесная таксация

Содержание текущего раздела:
Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis Michx.) у Західному Лісостепу України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Ю.Й. Каганяк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Головною метою досліджень за умов вологої грабової діброви є оцінка, моделювання, формалізація показників росту, продуктивності та фітомаси ясенево-дубових та модриново-дубових культур за різним складом у вигляді нормативного матеріалу. Досліджено таксаційну будову за діаметром 1,3 м та висотою стовбурів, а також за довжиною та діаметром крон. Вираховано асиметрію, ексцес, варіацію, ранг розподілів чисельностей, а також змодельовано їх параметри за допомогою двопараметричного рівняння Вейбула. Отримано моделі росту за основними таксаційними показниками у динаміці з часткою дуба червоного 5-9 одиниць. Найпродуктивніші культури дуба червоного є складом 8Дч2Мд і 7Дч3Яс. Змодельовано зміну фітомаси за основними компонентами крони та стовбурів з часткою дуба червоного у культурах 5-9 одиниць. Внаслідок істотних відхилень у рості дуба червоного від дуба звичайного рекомендовано виділити дуб червоний в окрему господарську секцію.

Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни Полісся України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / М.М. Петренко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Метою роботи є встановлення нормативів та проведення оцінки загальних запасів фітомаси та допонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни українського Полісся з використанням бази даних ВО "Укрдержліспроект", яка містить основні таксаційні характеристики для кожного лісового виділу. На її базі розроблено таблиці росту модальних культур сосни, а також динаміки фітомаси та депонованого вуглецю в модальних штучних насадженнях сосни даного регіону. На підставі окремих дослідних даних тимчасових пробних площ уточнено математичні моделі для оцінки запасів фітомаси в окремому насадженні культур сосни. Ці моделі характеризують різні фракції деревного ярусу та підпологової рослинності. З використанням бази даних, наданої ВО "Укрдержліспроект", проведено розрахунки загальних запасів фітомаси та вуглецю за фракціями для всього фонду штучних соснових насаджень Полісся України.

Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.03.02 / І.С. Ільків; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості таксаційної та морфологічної будови маргінальних букових насаджень Бескидів та обгрунтовано пропозиції щодо формування їх оптимального стану та продуктивності. Запропоновано оригінальну методику оцінки просторової структури насаджень. Визначено умови розмежування крони дерева на освітлену та затінену частини на базі використання визначених коефіцієнтів, обчислення об'єму та площі зовнішньої поверхні крони, індексів заповнення об'єму та площі намету, обчислення верхньої висоти для модальних насаджень. Вивчено особливості площинного розташування дерев у насадженнях різного віку та їх будову за таксаційними та морфологічними показниками. Досліджено розподіл редукційних чисел за відсотковими долями від загальної кількості дерев. Виявлено, що букові насадження Бескидів характеризуються порушеною природною структурою, з пристигаючого віку в них формуються біогрупи у складі 5 - 8 дерев і вертикальна зімкнутість намету. За морфологічними показниками дерев та їх крон вивчено намет насаджень, проаналізовано об'єм та площу зовнішньої поверхні крони та її освітлених і затінених частин за соціальними рівнями. Виявлено, що основу об'єму та площі росту букняків становлять дерева трьох верхніх рівнів, які формуються панівними, співпанівними та підпорядкованими деревами. Відзначено зростання з віком ролі панівних дерев у формуванні насаджень за основними показниками. Вивчено парні та множинні кореляційні залежності між основними таксаційними та морфологічними показниками у букових насадженнях. Проаналізовано істотність впливу і здійснено моделювання методами множинної регресії таксаційних показників для формування оптимальних за продуктивністю букових насаджень.

Особливості таксаційної будови, сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / В.А. Свинчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості таксаційної будови штучних соснових лісів, розглянуто питання розробки відповідних нормативів для потреб лісовпорядкування та лісогосподарського виробництва. Наведено інтегральну лісівничо-таксаційну характеристику штучних соснових лісів у Західному та Центральному Поліссі України. Розроблено таблиці об'єму форми дерев стовбурів залежно від їх висоти та діаметра у дослідних лісах. Визначено, що об'єми стовбурів завтовшки до 40 см у штучних лісах систематично на 3 - 6 % більші за природні. Висвітлено особливості співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів дерев у штучних лісах, параметри відповідних математичних моделей та побудовано розрядну шкалу висоти стовбурів у дослідних лісах. Розроблено сортиментні таблиці для матеріальної оцінки запасу штучних соснових лісів. Досліджено особливості таксаційної будови штучних соснових лісів у порівнянні з природними.

Особливості формування ялинових деревостанів у Горганах (Українські Карпати) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / М.М. Король; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження формування насадження та динаміки приросту за основними таксаційними ознаками за різної інтенсивності проведення доглядових рубань ялинових лісостанів Горган Українських Карпат. Розроблено математичні моделі зміни параметрів крони і приросту дерев на 5-річний період залежно від інтенсивності вибірки дерев з дервостану. З урахуванням їх лісівничих показників розроблено модель твірної стовбура. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо формування ялинового насадження з урахуванням стійкості дерев проти дії вітру. Доповнено методику збору та опрацювання експериментального матеріалу для проведення досліджень, пов'язаних з динамікою росту насаджень різної інтенсивності формування.

Продуктивність та надземна фітомаса берези в насадженнях Українського Полісся 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Л.М. Матушевич; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано систему нормативно-інформаційного забезпечення оцінки якісних і кількісних параметрів компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів берези повислої в насадженнях Українського Полісся. Одержано нові дані щодо територіального, вікового, лісівничо-таксаційного розподілу деревостанів берези повислої у досліджуваному регіоні. Встановлено зв'язок між показниками фітомаси компонентів крони дерев і його розмірами. За допомогою статистичних методів зроблено оцінку розподілу експериментальних даних. З'ясовано, що природна та базисна щільність деревини й кори стовбурів змінюються вздовж стовбура і залежить також від віку дерев. Розроблено математичні моделі параметрів природної та базисної щільності деревини та кори стовбурів і гілок дерев. Одержано середню щільність компонентів надземної фітомаси берези повислої. Визначено частку листя у деревній зелені та вміст абсолютно сухої речовини у свіжому листі. Виявлено, що у дерев, які зростають у суборах і сугрудках, перерозподіл маси гілок і деревної зелені різний. Наведено комплекс нормативів для оцінки фітомаси дерев і насаджень берези повислої у свіжозрубаному й абсолютно сухому станах, в якому виділено деревину, кору стовбурів і гілок, листя, крону дерева та його надземну частину, а також нормативи оцінки вмісту вуглецю у надземній фітомасі лісостанів берези повислої.

Продуктивність і структура фітомаси штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / О.М. Колосок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено показники продуктивності лісів: фітомаси насадження, загального та середнього приростів фітомаси, маси депонованого вуглецю на основі штучних лісостанів ялини звичайної на території Українських Карпат. Установлено нормативи динаміки таксаційних показників модальних штучних лісостанів ялини звичайної та нормативи динаміки фітомаси (за окремими фракціями) й загального обсягу депонованого вуглецю. Запропоновано запровадити систему додаткових показників для здійснення обліку лісів України, які розширять характеристику продуктивності лісів та їх здатності впливати на кругообіг вуглецю. Дана система включає загальний запас фітомаси, в тому числі диференційований за фракціями в розрізі вікових груп; щільність фітомаси на 1 га вкритої лісовою рослинністю площі; нетто-первинну та нетто-екосистемну продукцію.

Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / А.Г. Лащенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі даних повидільного банку "Лісовий фонд України" розроблено математичні моделі росту, враховуючи його типи, штучних модальних деревостанів дуба звичайного на Поділлі. Запропоновано математичні моделі оцінки запасів фракцій фітомаси дубняків Поділля на рівні окремого дерева і деревостану в цілому. Розроблено таблиці динаміки обсягів компонентів фітомаси та депонованого вуглецю штучних модальних дубових деревостанів Поділля. Оцінено загальні обсяги фітомаси штучних дубняків Поділля та депонованого в ній вуглецю. Досліджено зміни якісних показників деревини і кори стовбурів та гілок крони дерев дуба звичайного. Сформульовано методичні підходи та здійснено оцінку стоку та емісії вуглецю в регіоні досліджень на прикладі штучних дубняків.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net