Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
История сельскохозяйственных наук

Содержание текущего раздела:
Творчий внесок академіка О.В.Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.04.01 / Т.П. Гармаш; УААН. Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького. — Полтава, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження науково-практичної діяльності академіка О.В.Квасницького щодо вивчення фізіології травлення свиней на основі розроблених оригінальних методів, з застосуванням яких проводились систематичні експерименти. Розглянуто основні положення вчення О.В.Квасницького про адаптиаційні механізми організму тварин та запобігання виникненню стресів у них за умов інтенсифікації виробництва. Показано суттєвий внесок ученого у розвиток фізіології тварин в Україні, зокрема заснування вчення про вищу нервову діяльність свиней, а також про генеративну функцію яєчників і сім'яників тварин. Розглянуто положення про біологічну різноякісність і повноцінність статевих клітин та ембріонів у межах однієї генерації. Досліджено наукові розробки О.В. Квасницького світового рівня: трансплантації ембріонів свиней, внутрішньоматкового осіменіння корів і фракційного методу штучного осіменіння свиней, які є основними складовими сучасної біотехнології. Відзначено, що О.В.Квасницький першим здійснив успішну спробу регулювання фізіологічних процесів в організмі тварин, які сприяють підвищенню показників багатопліддя, великоплідності та інтенсивності росту у свинарстві. Показано, що О.В.Квасницький тісно пов'язував наукову роботу з педагогічною діяльністю, результатом якої стало створення наукової школи з фізіології тварин - однієї з провідних в Україні.

Історичний аспект розвитку основного обробітку грунту на Полтавщині 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.04.01 / І.О. Чекрізов; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію становлення та розвитку основних способів обробітку грунту в регіоні протягом останніх двох століть та визначено шляхи його удосконалення на чорноземах лівобережного Лісостепу України на найближчу перспективу. На підставі опрацювання наукових праць князя В.О.Кудашева встановлено, що за умов полтавських грунтів і клімату під озимі слід застосовувати дрібний, а не глибокий обробіток. Узагальнено результати досліджень з обробітку грунту Полтавським дослідним полем з початку його заснування (1884 р.). Проаналізовано програми та результати наукових звітів про обробіток грунту Полтавською сільськогосподарськю дослідною станцією з 1910 р. до 1930 р. і рекомендовано основний обробіток грунту під озимі та ярі зернові культури вести не глибше 13 см. Узагальнено досвід обробітку грунту на станції з середини 1950-х до середини 1970-х рр. Наведено оцінку результатів впровадження в господарствах Полтавщини грунтозахисного безполицевого обробітку грунту з середини 1970-х рр. до кінця 1980-х рр., наведено оцінку сучасного стану його застосування сільськогосподарськими підприємствами області та запропоновано шляхи подальшого удосконалення. Поглиблено уявлення про ефективність поєднання глибинної оранки, поверхневого обробітку, систем удобрення та захисту рослин. Встановлено економічну та екологічну доцільність, а також біологічні особливості вирощуваних культур.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net