Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
Всемирная история

Содержание текущего раздела:
"Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта 2000

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О.М. Захарчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено "силову дипломатію" Наполеона, а також проаналізовано головні принципи та напрями її здійснення. Розглянуто еволюцію поглядів Наполеона на силу, як інструмент зовнішньої політики, виявлено компонент невійськових силових методів у загальній системі "силової дипломатії" Наполеона та визначено співвідношення військових та невійськових компонентів у зовнішньополітичній стратегії Наполеона. Продемонстровано форми та методи діяльності французької дипломатії в антикоаліційній боротьбі Наполеона, а також розглянуто методи силового тиску наполеонівської Франції на інші європейські країни.

"Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-і роки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М.А. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: У контексті змін у американській зовнішньополітичній стратегії в Східній Азії, а також формування нових підходів у відносинах з КНР досліджено сутність політики США щодо Тайваню в 1990-х рр. Визначено сутність "тайванської проблеми" в зовнішній політиці США. Розкрито основні напрямки стратегії Вашингтона стосовно забезпечення безпеки Тайваню, а також проаналізовано його роль у конфлікті між урядами в Пекіні та Тайбеї щодо незалежності о.Тайвань і статусу уряду на ньому. Висвітлено відмінності у поглядах на зовнішньополітичний курс щодо Тайваню та Китаю між президентськими адміністраціями Б.Клінтона (1993 - 2000 рр.) та американського Конгресу.

"Іракське питання" в системі міжнародних відносин в 90-х роках ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Н.В. Слободян; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено виникнення, розвиток та вплив "іракської проблеми" на розвиток міжнародних відносин у кінці XX ст. Розкрито політичні та військово-політичні аспекти розвитку кризи навколо Іраку. Проаналізовано сучасну концепцію миротворчої діяльності ООН під час врегулювання кризової ситуації навколо Іраку, визначено механізми її реалізації та розглянуто їх еволюцію. Виявлено фактори, які здійснили негативний вплив на миротворчі зусилля Ради Безпеки ООН щодо Іраку. Визначено дестабілізувальний вплив "іракської проблеми" на систему міжнародних відносин, а також досліджено еволюцію підходів щодо виведення Іраку з ізоляції європейських держав, арабських держав Перської затоки, а також Росії. Проаналізовано чинники, що вплинули на формування політики США щодо Іраку, особливу увагу приділено формам та методам американської політики в Перській затоці, спрямованої на повалення режиму Садама Хусейна та зміцнення американського впливу в субрегіоні.

Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Б.В. Малиновський; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто аграрну політику Австро-Угорщини та Німеччини в Україні у 1918 р. в контексті східної політики зазначених держав періоду Першої світової війни. Висвітлено політичні та економічні фактори, які обумовили зацікавленість Центральних держав у вирішенні аграрного питання в Україні. Охарактеризовано взаємовідносини між представниками Німеччини й Австро-Угорщини з одного боку й урядами Української Народної Республіки та української держави - з іншого, які склалися з приводу та в процесі вирішення аграрного питання в Україні. Проаналізовано діяльність австро-угорських і німецьких військ, пов'язану з реалізацією політичних рішень керівництв Центральних держав у галузі земельних відносин в Україні.

Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / О.Б. Бубенок; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію формування та розселення пізнього іраномовного населення Євразійського степу - аланів-асів (ясів), які з VI до XV ст. входили до складу державних утворень номадів алтайського походження. Досліджено характер взаємовідносин кочівників-завойовників та підкорених ними аланів-асів. Здійснено спробу встановлення взаємозв'язку між політичними подіями доби середньовіччя, що відбувались у Євразійському степу, з особливостями етнічного розвитку аланів-асів. Розглянуто питання участі аланів-асів в етногенезі середньовічних і сучасних народів Євразії. На прикладі аланів-асів з'ясовано, що осіле населення степу в соціальній структурі державних утворень кочівників традиційно посідало більш низький рівень, ніж номади, але за певних обставин політичного характеру дана закономірність порушувалась. Зроблено висновок, що співіснування в степу кочових скотарських та осілих землеробських економічних систем - це закономірність, а перехід від рухомого пасторального господарства до осілого землеробського - вимушена необхідність.

Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Г.Г. Грінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняній історіографії запропоновано цілісну картину розробки та реалізації урядом США принципів повоєнного управління в Німеччині, заснування та організаційного розвитку військової адміністрації, форм і методів здійснення нею окупаційної політики. Значну увагу приділено вивченню механізму управління окупаційною адміністрацією підконтрольними німецькими територіями. Досліджено вплив демократичних традицій США на становлення нових німецьких органів влади. Проаналізовано спробу США об'єднати єдину міжсоюзницьку стратегію з метою реалізації власних політичних та економічних інтересів.

Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І.В. Зубаренко; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше комплексно досліджено питання ролі США у формуванні та розвитку зовнішньої політики Єгипту у 1952 - 1991 рр. Визначено головні напрями та фази американсько-єгипетського співробітництва з урахуванням близькосхідних подій, що вплинули на розвиток відносин між двома країнами. З'ясовано зовнішні та внутрішні чинники, які мотивували поведінку єгипетських керівників щодо реалізації відносин з США. Показано значення радянського фактора в американсько-єгипетських відносинах, причини та наслідки його "пульсації". Проаналізовано стратегічні маневри та тактичні заходи, застосовані США та Єгиптом для захисту своїх інтересів на Близькому Сході. Висвітлено координацію позицій США та Єгипту у пошуку напрямків формування стабільних умов у сфері близькосхідної безпеки та співробітництва.

Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Л.Ю. Питльована; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу опублікованих та архівних матеріалів показано динаміку англо-німецького територіального розмежування на африканському континенті у 1890 - 1902 рр. Розкрито логічну послідовність та зумовленість впливу колоніального питання на переговорний процес 1898 - 1901 рр. Простежено взаємозв'язок між колоніальними змаганнями та нарощуванням військової могутності Великобританії та Німецької армії. Відзначено, що Гельголандський договір сприяв зближенню позицій Англії та Німеччини в Африці та Європі. Зауважено, що надзвичайного загострення англо-німецькі відносини досягнули під час трансваальської кризи 1895 - 1896 рр. Зазначено, що громадська думка обох країн справляла значний вплив на англо-німецькі переговори з проблем розмежування сфер впливу в Африці. Показано, що Англія та Німеччина, незважаючи на підписання окремих угод, на зламі XIX - XX ст. залишалися непримиренними суперниками на "чорному" континенті.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net