Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
Документознавство, архивоведение

Содержание текущего раздела:
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / А.А. Кисельова; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі комплексного аналізу історичних джерел і наукової літератури періоду кінця XX - початку XXI ст. досліджено види архівних ресурсів, визначено критерії класифікації та характер інформаційних ресурсів, архівних установ. Розглянуто історіографію проблеми доступу до інформаційних ресурсів, позитивні та негативні явища у сфері репрезентації архівних ресурсів у мережі Інтернет. Розроблено концептуальну модель побудови архівного веб-сайту, структуру якого визначено за видами потреб споживачів в архівній інформації. Виявлено основні здобутки, а також фактори, що перешкоджають процесу формування електронних архівних інформаційних ресурсів. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшого розвитку інформаційних ресурсів архівних установ України. Визначено перспективні напрями розвитку веб-сайтів цих установ як складових інфосфери держави.

Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993 - 2004 рр.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Л.М. Юдіна; Держ. ком. арх. України. Укр. НДІ арх. справи та документознавства. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено правові та науково-методичні засади, напрями та форми використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду (НАФ) України у 1993 - 2004 рр. З'ясовано особливості організаційної діяльності у сфері користування інформаційними ресурсами в державних архівних установах, наукових бібліотеках, музеях. Проаналізовано законодавче та методичне забезпечення функціонування державних архівів. На підставі порівняльного аналізу українського та зарубіжного архівного законодавства з питань використання архівної інформації доведено, що організація правового та інтелектуального доступу до архівної інформації відповідає загальносвітовим тенденціям. Визначено основні напрями використання інформаційних ресурсів НАФ та здійснено класифікацію потреб користувачів. Обгрунтовано пріоритетні напрями співпраці державних архівів, музеїв і бібліотек з питань використання інформаційних ресурсів НАФ і наведено рекомендації щодо удосконалення методики користування архівною інформацією.

Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Ю.І. Палеха; Держ. ком. арх. України; Укр. НДІ арх. справи та документознавства. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському документознавстві культуру діловодства установи розглянуто як комплексне явище, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. Виокремлено складові культури діловодства в установі й науково обгрунтовано чинники, що забезпечують досконалий рівень культури діловодства за сучасних умов. Розроблено модель організації служби діловодства в установі. Встановлено вимоги щодо кваліфікаційних рівнів працівників служби діловодства установи у контексті формування їх професійної та інформаційної культури.

Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / О.М. Загорецька; Держ. ком. арх. України. Укр. НДІ арх. справи та документознавства. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI ст. На підставі всебічного аналізу нормативно-методичної бази, наукової літератури та історичних джерел охарактеризовано зміст, особливості, ефективність і проблеми нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства в Україні на різних етапах його розвитку за останні півстоліття. Проаналізовано сучасний стан і проблеми організації діловодства в Україні на прикладі центральних органів виконавчої влади. Визначено перспективні напрями формування нормативного та науково-методичного забезпечення діловодства в Україні.

Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII - XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських) 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.10 / Г.В. Папакін; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історико-архівознавчий феномен фамільних архівів національної родової еліти Лівобережної України другої половини XVII - XX ст., у яких відображена політична, економічна, військова, культурна, побутова та регіональна історія країни упродовж трьох століть. Наведено відомості про архів Скоропадських - відомого гетьмансько-старшинського роду, який дав двох гетьманів, генеральних старшин, вищих військових чинів, губернського та повітових маршалів, знаних меценатів і благодійників. Проаналізовано архівну спадщину П.Скоропадського, який опікувався відновленням архівалій предків, поповненням фамільного архіву документами, зокрема, що були утворені за його емігранського життя (1919 - 1945 рр.) і мали виняткове історико-політичне значення. Показано роль і місце фамільних архівів у складі Національного архівного фонду України.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net