Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Литературное источниковедение и текстология

Содержание текущего раздела:
Архів О.Олеся еміграційного періоду 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.09 / Н.І. Лисенко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено аналіз архівної спадщини О.Олеся у всій її повноті (творча, епістолярна частини, масив біографічних документів тощо). Вивчення архівних джерел і науково-критичного коментаря до них, використання фактологічного матеріалу дослідження життєвого та творчого шляху О.Олеся, що сприяло відтворенню достовірної наукової біографії письменника. Висвітлено невідомі сторінки його життя та творчості, визначено роль і місце української політичної еміграції у культурному житті українського народу. Персоніфіковано оточення письменника періоду його проживання за кордоном, розглянуто його громадську, політичну та видавничу діяльність.

Проза В.Винниченка: проблеми текстології 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.09 / Т.В. Маслянчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше багатоаспектно розглянуто текстологічні питання творчості В.Винниченка, історію багатотомних видань його творів в Україні. Досліджено едиційні проблеми творчості митця, питання персональної текстології (творчої волі, вибору основного тексту). На підставі аналізу авторського листування та щоденникових записів уточнено деякі факти життя і творчості письменника, висвітлено історію написання та видання його еміграційних творів.

Шляхи формування рукописного зібрання інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (1944 - 1961) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.09 / С.А. Захаркін; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Зроблено спробу реконструювати та аналізувати історію рукописного зібрання Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України у 1944 - 1961 рр., висвітлено шляхи його формування. Розглянуто основний шлях комплектування рукописних фондів інституту у даний період - передачу матеріалів зі споріднених установ (архівів, бібліотек, музеїв, науково-дослідних інститутів) на підставі урядових й академічних розпоряджень. Значну увагу приділено процесу централізації в Інституті архівних матеріалів з історії української літератури, що зберігалися в сховищі (1949 - 1955 рр.). Висвітлено специфіку комплектування фондів у разі придбання матеріалів у приватних осіб. Показано шляхи, факультативні для зазначеного періоду - одержання матеріалів у дарунок та передачу з неспоріднених установ (видавництв, редакцій періодичних видань). Зроблено висновок щодо визначальної ролі розглянутого періоду в історії формування зібрання.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net