Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Крымско-татарская литература

Содержание текущего раздела:
Кримськотатарська поезія 1920-х років 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.10 / Ш.Е. Юнусов; Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського. — К., 1998.

Аннотация:

Історична проза в кримськотатарській літературі ХV - ХVІІІ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.10 / Н.С. Сейтяг'яєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу творів кримських істориків, матеріалів архівів і досліджень висвітлено аспект зародження кримськотатарської історіографії у контексті золотоординської літератури, її розвитку у складі придворної літератури Кримського ханства та поступового загасання в Османській імперії наприкінці XVIII - XIX ст. Досліджено проблему фольклорних коренів письмової історичної традиції Золотої Орди та форм участі фольклору у розвитку історичної прози Кримського ханства. Виявлено паралелі між історичною прозою та сучасною їх кримськотатарською придворною поезією, історичною прозою інших народів (турецькою, узбецькою, перською, російською). Приділено увагу проблемам літературного канону та вияву авторської індивідуальності у творах національної історіографії. Здійснено спробу наукової періодизації розвитку кримськотатарської історичної прози XV - XVIII ст. Виділено три періоди, відповідно до яких розглянуто літературно-культурний процес у Кримському ханстві. Охарактеризовано основні особливості поетики національних історичних творів. Проаналізовано зміни, що відбулися у даній прозі протягом XV - XVIII ст.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net