Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Финно-венгерский и самодийский языки

Содержание текущего раздела:
Географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.09 / Н.Й. Кидибиц; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано велике значення вивчення топонімів, які є одним з надійних джерел фіксації мовних явищ. Досліджено історію виникнення географічних назв, динаміку їх розвитку та втрачання топонімів - назв населених пунктів у зв'язку зі змінами політичних систем. Проаналізовано 528 словникових статей та понад 1 200 їх фонетичних і морфологічних варіантів, зібраних за польових умов, винайдених на географічних і кадастрофічних картах різних історичних періодів, а також зібраних в архівах Будапешта та Берегова. Цей матеріал проаналізовано в етимологічному, словотвірному та соціолінгвістичному аспектах, а також за його функцією та мотивацією. За етимологією запропоновано розмежування власне угорських топонімів, топонімів іншомовного походження та змішану групу, до якої входять складні та складені топоніми, складові компоненти яких різного (змішаного) походження. У словотвірному аспекті розмежовано топоніми, утворені від загальних назв, а також - від власних назв. Запропоновано поділ топонімів за їх функцією та мотивацією формування за двома групами: назви об'єктів і споруд, загальні (відапелятивні) назви. З застосуванням цих методів дослідження у поєднанні з порівняльно-історичним методом уперше всебічно проаналізовано топоніми у мовленні угорців м.Берегова та його околиць.

Георафічні назви м. Ужгорода та його околиць 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.09 / Х.І. Зикань; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням описового, лінгвогеографічного та порівняльно-історичного методів проаналізовано географічні назви Ужгорода та його околиць в аспектах етимології та соціолінгвістики. Розглянуто культурологічну значущість, науково-теоретичне та практичне значення дослідження географічних назв та їх варіантів (фонетичних, морфологічних), а також їх першої фіксації угорськими та українськими писемними пам'ятками. З застосуванням порівняльно-історичного методу дослідження зіставлено старі назви, зафіксовані у письмових пам'ятках та географічних картах, з сучасними.

Назви одягу в угорських говорах Закарпаття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.09 / М.Ж. Дєрке; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне лінгвогеографічне дослідження найменувань одягу в угорських говорах Закарпаття. Розглянуто ряд важливих лексичних і семантичних питань, пов'язаних з назвами одягу, а також охарактеризовано зміни у лексичному складі досліджуваних говорів, зокрема, у зазначеній лексичній групі розглянуто архаїзми та нові найменування, що не фіксуються словниками угорської літературної мови та діалектними словниками. Висвітлено причини появи синонімів (лексичних паралелізмів) у групі назв одягу, докладно охарактеризовано назви одягу, утворені від власних імен. Надано деякі етнографічні довідки про види одягу. Відзначено, що досліджувані говори є складним комплексом взаємопов'язаних проблем порівняльно-історичного та діалектологічного характеру, наприклад, - контактування і взаємодія споріднених і неспоріднених, типологічно різних мов (діалектів) між собою від найдавніших часів до сьогодення.

Назви їжі й кухонного начиння в південних ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської області 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.09 / Л.Л. Ур; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше здійснено опис угорської лексики, пов'язаної з їжею й кухонним начинням у досліджуваних угорських говірках Закарпаття. Зазначено: ця лексика є багатою та своєрідною, що пояснюється багатовіковим контактуванням цих говорів з українськими та словацькими говорами. Відзначено, що зібраний лексичний і семантичний матеріал містить значну інформацію про побут угорського населення даного регіону, його історію та взаємозв'язки з іншими угорськими, а також українськими та словацькими говорами. З'ясовано, що значна частина лексем успадкована від фінно-угорського та угорського періоду, багато назв виникло уже на власному угорському грунті та засвоєно чи запозичено з інших мов. Уперше введено до наукового обігу назви, які дотепер не були відомі мовознавцям. Здійснено спробу охарактеризувати зміни у лексичному складі назв їжі та кухонного начиння, значну увагу приділено словам-архаїзмам та новим назвам, що не фіксуються словниками угорської та інших мов.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net