Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Океанология

Содержание текущего раздела:
Глобальні процеси в системі океан-атмосфера та їх вплив на природні аномалії Атлантико-Європейського регіону 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / О.М. Воскресенська; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 31 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності формування фізико-географічних особливостей у природних аномаліях Атлантико-Європейського регіону під дією великомасштабних процесів у системі океан - атмосфера Атлантичного та Тихого океанів. Вивчено природно-часову мінливість північноатлантичного коливання міжрічного та міждесятилітнього масштабів, надано оцінку її впливу на природні аномалії Атлантико-Європейського регіону. Проаналізовано роль різних чинників, що формують міждесятилітню мінливість взаємодії в системі океан - атмосфера Північної Атлантики. Розглянуто особливості мінливості кліматичних характеристик приморських курортів Чорного та Середземного морів під впливом глобальних процесів у системі океан - атмосфера та наведено рекомендації щодо раціонального використання рекреаційного потенціалу приморських курортів Європейського регіону.

Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на Чорнобильській АЕС і їхнє використання в якості трасерів процесів водообміну 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / М.О. Стокозов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004.

Аннотация:

Моделювання шельфового пограничного шару 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / Ле Тхи Куінь Ха; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці методу кількісного опису турбулентно-циркуляційної структури прибережної мілководної зони моря - шельфового пограничного шару (ШПШ) і виявленню основних закономірностей тривимірного розподілу характеристик ШПШ. Постановка задачі кількісного опису нестаціонарного стратифікованого бароклинного ШПШ сформульована з урахуванням основних внутрішніх і зовнішніх механізмів для обмеженої тривимірної розрахункової області моря з топографічно складним рельєфом дна. Виписана система рівнянь гідротермодинаміки і турбулентного замикання і запропоновано метод визначення циркуляційних і турбулентних характеристик ШПШ шляхом чисельного розв'язання цієї системи для широкого діапазону гідрометеорологічних і морфометричних параметрів. Достовірність моделі підтверджена узгодженням розрахованих і виміряних модулів і напрямів вектора поверхневої течії. Показана можливість застосування розробленого методу в оперативній практиці на прикладі Одеської затоки і Південно-Китайського моря.

Мінливість основних гідрологічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / С.А. Доценко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено регіональні особливості основних гідрологічних характеритик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря: просторово-часову мінливість термохалінної структури та циркуляції вод, міжрічну та внутрішньовікову мінливость температури та солоності води. Використано матеріали багаторічних експедиційних досліджень акваторії Одеського філіалу Інституту біології південних морів, дані рейдових спостережень за течіями станції Одеса-порт, а також багаторічні ряди вимірів температури та солоності води на станціях Одеса-порт і Геофізичної лабораторії Одеського державного екологічного університету. Надано характеристику термохалінної структури акваторії та її сезонної мінливості. Визначено гідрологічні сезони. Виявлено особливості загальної циркуляції вод. Здійснено модельні розрахунки вітрової циркуляції для постійних вітрів різних напрямків та імітаційні розрахунки у разі їх зміни у період природного синоптичного циклу проходження циклону із заходу на схід. На базі реальних полів температури та солоності води проведено модельні розрахунки термохалінної циркуляції та показано їх сезонні особливості. Виявлено періоди міжрічної та внутрішньовікової мінливості температури та солоності води, обумовлені коливаннями сонячної активності, стоку річок та опадів.

Особливості гідрологічної структури та динаміки вод Персидської затоки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / В.А. Мубарак; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням адаптованої моделі океанічної циркуляції Принстонського університету, що дозволяє детально описувати структуру течій в різних широтах, розраховано тримірні поля швидкості течій для зимового та літнього сезонів у Персидській затоці. Проведено сценарні розрахунки поширення забруднювальних речовин у Персидській затоці, а також проведено її гідрологічне районування залежно від гідрометеорологічних особливостей і умов. Виділено особливості просторової структури основних елементів динаміки вод у центральній частині затоки. Отримано характеристики внутрирічної мінливості температури в Персидській затоці, докладні розподіли температури та солоності на горизонтах і гідрологічних розрізах.

Особливості локальних течій і рельєфу дна на ділянках Азово-Чорноморського узбережжя України та в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / О.А. Саркісов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності системи локальних течій на прибережних ділянках економічної зони України, а також у районі архіпелагу Аргентинські острови. Розглянуто особливості рельефу дна даних акваторій. Оцінено ступінь розчленованості та розраховано спектри кутів нахилу середніх форм донного рельєфу підводної окраїни Кримського півострова. Виявлено характерні морфологічні ознаки рельєфу дна архіпелагу Аргентинські острови. Розроблено комп'ютеризований промірний комплекс, здатний фіксувати характеристики течій під час пересування судна.

Особливості механізмів функціонування чорноморських екосистем шельфу та пелагіалі 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / О.Є. Совга; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що сучасний критичний екологічний стан північно-західної частини та рівень його впливу на функціонування екосистем відкритого моря визначаються обсягами антропогенних навантажень і кількома природокліматичними чинниками. Надано прогнозні оцінки еволюції досліджуваних екосистем з використанням сучасних методів математичного моделювання. За результатами досліджень встановлено залежність механізмів функціонування морських екосистем від мінливості природокліматичних і антропогенних чинників, використання яких дають змогу визначити причини деградації шельфових екосистем.

Сезонна мінливість великомасштабної циркуляції вод і термохалінних фронтів Південної Атлантики 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / Ю.В. Артамонов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 38 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу сучасних масивів гідрологічних і супутникових даних досліджено середній стан і сезонну мінливість циркуляції вод і великомасштабних фронтів у Південній Атлантиці (ПівдА). Досліджено їх взаємозв'язок з мінливістю поля вітру. Установлено основні механізми, що контролюють сезонну мінливість циркуляції та фронтів. Показано, що реакція верхнього шару океану на сезонні варіації великомасштабного поля вітру має прояв у мінливості системи Південний субтропічний антициклічний кругообіг (ПівдСАК) - Південний тропічний циклонічний кругообіг (ПівдТЦК). У першу половину року, коли південно-східний пасат ослаблений, спостерігається розширення зональних меж і збільшення площі ПівдСАК, а площа ПівдТЦК зменшується. За даними альтиметрії встановлено поширення сезонного сигналу у течіях ПівдА з заходу на схід, за цього максимальне фазове запізнювання протягом 6-ти місяців спостерігається у Північній гілці Антарктичної циркумполярної течії. Досліджено кліматичні фронти ПівдА у полях температури та солоності, уточнено критерії їх визначення, закономірності сезонної мінливості. Установлено, що фронтальна система Атлантики у тропіках асиметрична щодо екватора. Виділено неописані раніше у літературі Південні гілки Південних тропічного та субекваторіального фронтів, Фронт Північної гілки Південної пасатної течії. Досліджено сезонну мінливість водних мас ПівдА. З'ясовано взаємозв'язок між сезонною динамікою антициклічних кругообігів, фронтів і площ поверхневих вод, що проявляється у протифазній мінливості площ субтропічних водних мас та їх модових модифікацій. Проаналізовано структуру фронтів, характеристики геострофічної циркуляції, характеристики водних мас у західній частині моря Скотія та протоці Брансфілда за результатами спостережень в Українських антарктичних експедиціях.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net