Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Метеорология, климатология, агрометеорология

Содержание текущего раздела:
Динаміка конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди на півдні України по даним радіолокаційних спостережень 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.В. Корбан; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше отримані просторово-часові характеристики конвективних хмарних систем і виявлена роль мезоциклонів в утворенні небезпечних явищ погоди, установлений зв'язок поля вітру з динамічними процесами в конвективних хмарах. Розроблені гідродинамічна і поляризаційна моделі купчасто-дощових хмар, за допомогою яких ідентифіковані небезпечні явища погоди.

Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.09 / В.М. Хохлов; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні засади діагностування та прогнозування процесів, що відбуваються в глобальній кліматичній системі. Запропоновано використовувати енергетичні характеристики атмосфери, які відображають динаміку кліматотвірних процесів як один з комплексних показників стану кліматичної системи. На підставі результатів аналізу просторово-часових закономірностей розподілу різних видів енергії в атмосфері встановлено, що урахування прихованої теплоти конденсації у схемі на основі трансформованої Ейлерової середньої дозволяє більш точно фізично обгрунтувати процеси перетворення одного виду енергії в інший. Розроблено методику застосування вейвлет-розкладення для діагностування взаємодій всередині кліматичної системи. З використанням понять спільної інформації та причнинності Грангера та результатів вейвлет-аналізу встановлено закономірності нелінійної взаємодії між глобальними структурами телеконекції (Арктичним, Південним та Антарктичним коливанням) за умов змінного клімату. Розроблено енергобалансову модель клімату, яка грунтується на положеннях теорії катастроф і враховує цикли льодовикових періодів.

Енергетика і вологовміст "пірнаючих" циклонів 1998

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / І.Г. Семенова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1998. — 12 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена дослідженню "пірнаючих" циклонів, що впливають на погодні умови України. Запропонований комплексний метод ідентифікації цих циклонів з використанням макроциркуляційних, хвильових і гідродинамічних параметрів. Аналіз складових рівнянь балансу кінетичної енергії і вологовмісту дозволив виявити особливості фізичного міханізму розвитку "пірнаючих" циклонів.

Зміни великомасштабної атмосферної циркуляції повітря протягом ХХ століяття і перетворення погодних умов на території України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Тетяна Олександрівна Свердлик; Український науково- дослідний гідрометеорологічний ін-т. — К., 2000.

Аннотация:

Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності топінамбуру в Україні 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / К.О. Приходько; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено побудові динамічної моделі формування продуктивності та якості врожаю топінамбуру. Досліджено вплив факторів навколишнього середовища на продуктивність та якість врожаю топінамбуру. На підставі багаторічних експериментальних даних побудована модель формування продуктивності топінамбуру "Клімат - врожай (топінамбур)", яка враховує особливості вегетативного та репродуктивного розвитку рослин і реалізується на основі багаторічних, кліматичних та агрометеорологічних показників. Динамічна модель формування продуктивності топінамбуру використана для встановлення просторового розподілення агроекологічних категорій та оцінок врожайності топінамбуру по областях України, а також для оцінки агрокліматичних ресурсів України стосовно вирощування цієї культури.

Моделювання екологічних взаємодій в системі "середовище - інфекція - шкідник - рослина" стосовно до культури картоплі 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.М. Свідерська; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Змодельовано вплив чинників зовнішнього середовища на формування продуктивності культури картоплі, розвиток популяції колорадського жука та розвиток фітофтори в їх взаємозв'язку. Встановлено закономірності впливу агрометеорологічних умов на фотосинтетичну продуктивність картоплі. Визначено кількісні показники чинників зовнішнього середовища, що обумовлюють розвиток популяції шкідника та розвиток хвороби, кількісно оцінено зниження врожаю у взаємозв'язку з їх шкідливим впливом. Вивчено зниження продуктивності картоплі залежно від ушкодження сходів пізніми весняними приморозками.

Моделювання структури граничного шару атмосфери і розповсюдження забруднюючих речовин (на прикладі В'єтнаму) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Чан Куанг Дик; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Одержано кількісні характеристики турбулентно-циркулярного режиму нижнього шару атмосфери над територією Індокитаю з використанням методів математичного моделювання. Виконано адаптацію тривимірної нестаціонарної моделі до складних умов орографії досліджуваного регіону. З використанням даних стосовно швидкості вітру та стратифікації атмосфери розраховано перенос та розсіювання забруднювальних речовин. Наведено приклади розрахунку концентрації домішки поблизу промислових підприємств В'єтнаму.

Оцінка геліоенергетичних ресурсів Аравійського півострова 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Мохамед Саїд Мохамед Аль-Гухі; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше для Аравійського півострова розроблено й апробовано непряму методику розрахунку місячних величин сумарної радіації та тривалості сонячного сяйва. На підставі статистичної оцінки одержаних показників і наявних фактичних даних доведено доцільність використання нового методу розрахунку сумарної радіації за умов Аравійського півострова. Встановлено закони розподілу її добових величин на півострові та розраховано характеристики ймовірності, а також продуктивність і потужність геліоустановок. Під час розрахунку тривалості сонячного сяйва використано статистичний зв'язок її характеристик з хмарністю. На підставі одержаних кількісних показників радіаційного режиму надано рекомендації щодо вибору систем геліоустановок для найефективнішого використання геліоресурсів Аравійського півострова.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net