Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Метеорология, климатология, агрометеорология

Содержание текущего раздела:
Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.Г. Бойченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові основи сценаріїв можливих змін кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ і процесів на її території у близькому майбутньому (у XXI ст.). Досліджено особливості відносної трансформації кліматичних полів температур повітря та інтенсивності атмосферних опадів за останні 100 років на території України під впливом глобального потепління та характерні закономірності вікового ходу температурних аномалій Європи та повторюваності природних катастрофічних явищ і процесів на території України у останньому тисячолітті. Під час проведення дослідження використано матеріали інструментальних гідрометспостережень на метеостанціях України за останні 100 років, літописні свідчення про виникнення природних катастрофічних явищ і процесів на території України в останньому тисячолітті, результати опосередкованих оцінок аномалій приземної температури Європи в останньому тисячолітті та матеріали кліматичних палеореконструкцій для оптимуму голоцену та микулинського міжльодовиків'я.

Регіональна оцінка агрокліматичних ресурсів та їх районування на території України у зв'язку з продуктивністю винограду 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.В. Ляхова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню агрокліматичних ресурсів та їх районуванню на території України у зв'язку з продуктивністю винограду. Вперше кількісно оцінено просторово-часову мінливість виробничих урожаїв ягід винограду в межах Одеської області та інших регіонів. Запропоновано методи розрахунків показників радіаційно-світлових та теплових ресурсів і зроблене їх агрокліматичне районування на території України з урахуванням мікроклімату схилів. Запропоновані методи розрахунків показників морозонебезпечності взимку та зроблене їх комплексне агрокліматичне районування на території України з імовірнісною оцінкою й урахуванням мікроклімату складного рельєфу. Розглянута та адаптована до винограду фізико-статистична модель продуктивності, на її основі зроблено регіональну агрокліматичну оцінку урожаїв цієї культури різного виду й рівня в ареалі виробничого виноградарства.

Регіональна оцінка і районування агрокліматичних ресурсів на території України з урахуванням продуктивності соняшнику 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Н.В. Кирнасівська; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження щодо динаміки врожайності соняшнику з імовірною оцінкою. Запропоновано методи розрахунків біокліматичного потенціалу з наступним їх районуванням на території України за природного та оптимального зволоження. Розглянуто залежність показників теплових ресурсів орного шару грунту та режиму зволоження грунтів з послідуючим їх районуванням на території України, з врахуванням мікроклімату. Розроблено модель клімат - врожай, адаптовану до соняшника, за допомогою якої виконано агрокліматичну оцінку та районування врожаїв цієї культури різного виду та рівня на території України. Надано кількісну оцінку оліїстості насіння та виходу соняшникової олії (кг/га) залежно від агрокліматичних показників.

Рефракційний метод розрахунку балансу кутового моменту атмосфери для понаддовготермінового прогнозу погоди 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.В. Амбросов; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розгляду проблем довготермінових та понаддовготермінових метеопрогнозів і їх інформаційному забезпеченню, включаючи використання рефракційних даних, даних про атмосферні радіохвилеводи. В теорії радіохвилеводів звернуто особливу увагу на процеси атмосферного вологообміну та збереження балансу кутового моменту, які визначають генезис вказаних хвилеводів і зв'язок з процесами спадкоємності форм циркуляції телеконекції. Впроваджено поняття сингулярності метеорологічних полів та законів збереження в умовах сингулярності. Розроблено нові математичні моделі балансу кутового моменту, генезису радіохвилеводів та спадкоємності типових форм атмосферної циркуляції,а також компактну модель макротурбулентності, яка забезпечує моделювання атмосферних процесів у низькочастотному режимі. Проведено чисельні експерименти з метою побудови макета для пізнавання форм циркуляції та їх спадкоємності з подальшим використанням у процесі відбору гомологів атмосферної циркуляції.

Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / В.В. Остапчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено відмінність процесів у тропосфері та стратосфері, що зумовлюють різке потепління та різке похолодання в Україні в теплий період року. Розраховано та проаналізовано ймовірність положення баричних гребенів у північній півкулі та одержано найімовірніше та екстремальне положення баричного гребеня, що формує відповідно тривалі та корокочасні зміни температури в Україні, а також виявлено їх сезонні особливості. Запропоновано класифікацію атмосферних процесів у тропосфері північної півкулі відповідно до характеру зміни приземної температури повітря в Україні та одержано еталони атмосферних процесів на рівнях стандартних ізобаричних поверхонь, що формують хвилі тепла та холоду різної тривалості на території країни у кожному місяці теплого періоду. Досліджено випадковість аналогічних процесів за потепління та похолодання в Україні; удосконалено підхід до підбору аналогів шляхом уведення обов'язкового тестування їх щодо аналогічності передісторії. З використанням узагальнення традиційного поняття аналогічності та двомісячної квазіперіодичності атмосферних процесів у північній півкулі розроблено новий метод та запропоновано технологію деталізованого довгострокового прогнозу різких змін температури повітря в Україні в теплий період року на два наступні місяці.

Турбулентно-вітровий режим в граничному шарі атмосфери південного приморського міста 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Т.А. Білий; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Для розрахунку вентиляції міської забудови розглянуто механізми розвитку турбулентності у межах міської забудови. Введено поняття доменів турбулентності та їх зв'язок з конвективними терміками. Проаналізовано механізми розвитку турбулентності у межах міста та його окраїн. Розглянуто зв'язок термічної конвекції з випаровуванням від внутрішніх водоймищ та з поверхні моря. Наведено докладний аналіз формування конвекції за Бенаром та її взаємодії з бризовою циркуляцією. Введено принцип найменшої дії під час розрахунків формування вітрового переносу у межах орографічних ландшафтів південних приморських міст. Розглянуто карти вітрових потоків на прикладі Одеси для літнього періоду.

Умови виникнення та просторово-часова мінливість опадів теплого півріччя і гроз на півдні України (Українське Причорномор'я) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / К.Е. Шурда; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню умов виникнення опадів теплого півріччя і розвитку грозової діяльності на півдні України. Вперше одержано просторову структуру грозової діяльності і виявлено роль фізико-географічних умов в її формуванні. Досліджено часову мінливість гроз і опадів за період з 1866 до 1996 р.р. (131 рік) із застосуванням спектрального аналізу і методу згладжування рядів, що дозволяє складати фонові наддовгострокові прогнози явищ. Для визначення умов розвитку конвективних явищ було детально розглянуто атмосферну циркуляцію і виділено типові синоптичні процеси. Умови утворення, переміщення та еволюції конвективної хмарності досліджувались з використанням знімків, одержаних з метеорологічних супутників. В дисертації розглянуто умови виникнення інтенсивних і небезпечних конвективних явищ та запропоновано методику облічення даних при прогнозуванні грозової діяльності. Основні результати праці можуть використовуватися в оперативних підрозділах метеорологічної служби і при розробці кліматичних характеристик регіону.

Умови формування градових процесів і особливості їх мезоструктури за даними радіолокаційних вимірювань у Північному Причорномор'ї 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Т.Є. Данова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості режиму граду та градобоїв у Північному Причорномор'ї, а також фактори, що впливають на інтенсивність градових процесів. На основі радіолокаційних досліджень динаміки та структури конвективних хмар проведено класифікацію грозо-градових процесів. Розроблено методи понадкороткотермінового прогнозу розвитку градових, грозових і зливових хмарних осередків, місця та часу зародження нових осередків. Виявлено особливості їх переміщення відносно ведучого потоку та хмарної системи залежно від типу грозо-градового процесу. Висвітлено можливість оцінки фізичного ефекту активного впливу під час порівняння трансформації параметрів радіолуни засіяних та незасіяних хмар.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net