Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Метеорология, климатология, агрометеорология

Содержание текущего раздела:
Формування та розподіл опадів у посушливі і зволожені теплі періоди року на території Поділля 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.І. Конєва; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено кліматичний режим кількості опадів теплого періоду року за піввіковий безперервний період спостережень, виявлено закономірність в їх розподілі за територіями. Проаналізовано основні закономірності розподілу вологовмісту у нижній половині тропосфери. За допомогою індексу посушливості А.Д.Педя визначено посушливі та зволожені теплі періоди року. Досліджено зв'язки вологовмісту повітряних мас, кількості опадів з формами циркуляції А.Л.Каца в атмосфері. Надано кількісну оцінку фронтальних і внутрішньомасових опадів за певних типових синоптичних ситуацій у різні за зволоженням дані періоди року.

Фронтальне вологоперенесення над територією України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.М. Грушевський; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Шляхом адаптації методів фізичної кінетики для опису хмарних систем планетарного масштабу фронтальні хмарні системи та пов'язане з ними перенесення вологи визначено у фазовому просторі координат та швидкостей втягування та задано функціями щільності ймовірності їх розподілу у зазначеному просторі. Моделі клімату для епох із зональним (Дж.Адем) та меридіональним (К.М.Блінова) типами циркуляції доповнено супроводжуючими їх полями атмосферної вологи. Розглянуто особливості просторового розподілу фронтального вологоперенесення за типових для території України синоптичних ситуацій. На підставі виділених груп синоптичних процесів, що ведуть до опадоутворення над територією України та їх повторюваністю, підрахованою за період з 1998 р. по 2004 р., встановлено факт найбільш інтенсивного перенесення вологи над територією України циклонами, еволюція та переміщення яких тісно пов'язані з новим розташуванням полярного кліматичного фронту, що підтверджують результати моделювання.

Ідентифікація штормових зон по акваторії Чорного та Азовського морів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / В.В. Конкін; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці принципово нової фізичної моделі штормових зон. В роботі вперше запропонована фізична модель штормових зон, яка основана на ланцюжках Кармана. Розроблено методику діагнозу морських штормів, що базується на новій фізико-математичній концепції, сучасній методиці Аракави з використанням інформації зі штучних супутників Землі. Основні результати роботи знайшли використання в оперативній прогностичній діяльності метеорологічних підрозділів, можуть стати основою для розробки більш досконалих гідродинамічних моделей.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net