Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Метеорология, климатология, агрометеорология

Содержание текущего раздела:
Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Б.В. Скорупський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено статистичні властивості багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, показників умов зростання польових культур та їх посівних площ в областях та зонах України. Оцінено ступінь відповідності агрокліматичних умов у різних зонах України біологічним потребам рослин. Розроблено принцип розрахунку оптимального розміщення площ польових культур в областях України з використанням симплекс-методу лінійного програмування. Проведено багатоваріантний розрахунок оптимального розміщення польових культур в областях України. Обгрунтовано спосіб оцінки потенціалу агрокліматичних ресурсів у вигляді розв'язку задачі оптимізації розміщення польових культур на даній території. Виявлено географічні закономірності розподілу невикористаного резерву агрокліматичних ресурсів на території України.

Агрокліматичне районування території України стосовно вирощування плодових овочевих культур 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Омар Фарід Мохамед; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему встановлення впливу агрокліматичних умов на продуктивність овочевих культур: баклажанів, солодкого перцю, томатів в Україні. На основі концепції максимальної продуктивності адаптовано і модифіковано модель оцінки агрокліматичних ресурсів території, яка враховує біологічні особливості овочевих культур, виявлені закономірності формування агрокліматичних умов зростання та формування врожаю за різних агрокліматичних умов. Одержано кількісну оцінку впливу мінливості агрокліматичних характеристик на продуктивний процес рослин. За результатами оцінок агрокліматичних ресурсів продуктивності у областях, оцінок міри використання ресурсів, їх мінливості виділено агрокліматичні округи та райони. Запропоновано агрокліматичне районування території України стосовно вирощування теплолюбних плодових овочевих культур.

Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.А. Барсукова; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Адаптовано та модифіковано базову модель оцінки агрокліматичних ресурсів А.М.Польового стосовно до культури ярого ячменю. Встановлено закономірності впливу агрокліматичних умов на динаміку формування стеблостою і приростів різних рівнів агроекологічної врожайності. Одержано кількісні оцінки агроекологічних категорій врожайності з врахуванням основних грунтово-кліматичних зон України. Наведено комплексну оцінку агрокліматичних ресурсів та запропоновано агрокліматичне районування території України щодо вирощування ярого ячменю.

Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.09 / В.С. Антоненко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано принципи побудови системи агрометеорологічного моніторингу посівів сільськогосподарських культур та її інформаційного забезпечення. Розглянуто засоби і методи вимірювань, функціонування стаціонарних аерокосмічних полігонів. Встановлено закономірності просторово-часової мінливості характеристик спектральної відбивної здатності посівів на різних рівнях просторової генералізації. Отримано градуювальні характеристики спектрофотометра для посівів та оцінено їх просторово-часову мінливість. Встановлено зв'язок радіаційних характеристик посівів у зоні фотосинтетично активної радіації із спектральними коефіцієнтами енергетичної яскравості посівів. Вивчено закономірності добового та вегетаційного формування поля радіаційної температури посівів залежно від параметрів рослинного покриву. Показано вплив оводненості рослин на їх спектральну відбивну здатність. Запропоновано комплекс методів прогнозування врожайності сільськогосподарських культур в Україні, що адаптують аерокосмічну інформацію.

Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / М.І. Кульбіда; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Надано оцінку впливу можливих змін клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні. Висвітлено тенденції та можливі сценарії зміни глобального клімату та клімату в Україні. Надано кількісну оцінку впливу агрометеорологічних умов на формування врожаю озимої пшениці та оцінку агрокліматичних ресурсів. Ідентифіковано параметри моделі формування озимої пшениці щодо грунтово-кліматичних умов України. Встановлено кількісні характеристики коливання урожайності та валових зборів зерна озимої пшениці за різноманітними сценаріями зміни клімату в Україні. Наведено рекомендації щодо зміни структури посівних площ озимої пшениці з урахуванням фактора зміни клімату України.

Аеросиноптичні умови утворювання та розвитку струминних течій нижніх рівнів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / А.Б. Семергей-Чумаченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси формування струминних течій нижніх рівнів (СТНР) над Україною за різних фізико-географічних і макроциркуляційних умов, а також взаємозв'язок низьких струменів і стихійних гідрометеорологічних явищ. Проаналізовано енергетичні характеристики тропосфери в період існування СТНР. Зроблено висновок стосовно екологічної небезпеки низьких струменів на прикладі дослідження зв'язку явища з інверсіями температури та слабким приземним вітром над регіоном, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. На базі гіпотези про хвильову природу походження СТНР одержано гідродинамічні характеристики межового шару атмосфери. Запропоновано використання сплан-інтерполяції для моделювання вертикального профілю вітру за умов СТНР.

Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Т.І. Адаменко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та урожайності кукурудзи за умов сучасного клімату з використанням моделі продуктивності посівів сільськогосподарських культур А.М.Польового. Модель адаптовано та модифіковано стосовно культури кукурудзи. Ідентифіковано параметри моделі для грунтово-кліматичних зон України з урахуванням біологічних особливостей сортів і гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Наведено результати чисельних експериментів з моделлю, показано значущість різних строків сівби даної культури. Виявлено вплив різного рівня вологості грунту та сонячного світла на продуктивність посівів кукурудзи. Розглянуто динаміку процесів фотосинтезу за різного вологозабезпечення. Запропоновано метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу середньообласного врожаю кукурудзи в Україні в останні десятиріччя XX ст. Відзначено часові зрушення у розвитку природних процесів, зміну тривалості вегетаційного періоду. Досліджено можливість розширення ареалу її вирощування на зерно різних груп стиглості у взаємозв'язку з можливою зміною клімату.

Відновлення та розширення інформації про висотні термобаричні поля для території України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.В. Волошина; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: З застосуванням сучасних методів контролю даних спостережень аерологічних станцій України розраховано статистичні параметри, кореляційні, взаємокореляційні та спектральні функції. Одержано кількісні параметри кореляційного зв'язку температур і геопотенціалу основних ізобаричних поверхонь, рівняння лінійної регресії для відновлення та розширення інформації. Проведено статистичне дослідження просторово-часової мінливості геопотенціалу за даними полів об'єктивного аналізу з метою розширення аерологічної інформації. Виділено спектр основних енергонесучих хвильових коливань, оцінено їх сумарну енергію та вклад у загальну енергію коливального процесу, застосовано та перевірено гідродинамічну модель відновлення синоптичних об'єктів за спектром їх частот.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net