Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
История географии

Содержание текущего раздела:
Науковий потенціал української географії: формування, розміщення, напрями 2006

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Н.В. Краснопольська; Київс. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес формування та сучасного стану наукового потенціалу української географії, його територіального розміщення. З'ясовано принципи відбору персоналій, розроблено схему головних методологічних прийомів дослідження розвитку науки, її напрямів, ідей, шкіл. Проаналізовано кількісні зміни наукового потенціалу регіону в цілому та в розрізі наукових центрів з окремих галузей географічної науки, а також динаміку соціально-демографічних показників фахівців вищої кваліфікації. Вивчено вплив історичних, соціально-економічних чинників у просторових та часових вимірах. Здійснено комплексний аналіз наукового потенціалу та картографічно відображено його внутрішньо-територіальні особливості.

Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.13 / О.І. Чернюх; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено конструктивно-географічні засади раціонального природокористування в українській географії першої половини XX ст. Виявлено основні напрями (компонентний, галузевий, комплексно-територіальний або регіональний), види та форми конструктивно-географічних досліджень природних продуктивних сил України у вказаний період. На підставі аналізу наукової спадщини вітчизняних учених визначено характерні особливості, еволюційні стадії та загальні концепції розвитку територіальної організації освоєння природних продуктивних сил. Висвітлено науковий внесок А.С.Синявського у розробку теоретичних та методичних засад конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, проаналізовано його науковий доробок у галузі впровадження конструктивно-географічних ідей у практику природокористування.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net