Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право

Содержание текущего раздела:
Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни 2000

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / П.В. Тихий; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання еколого-правового регулювання суспільних відносин, які виникають внаслідок вилучення диких тварин із природного середовища для задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Проаналізовано правові ознаки, що характеризують диких тварин як об'єкти відповідних правовідносин. Розкрито ознаки та поняття спеціального використання дикої фауни. Висвітлено критерії поділу вказаної діяльності на окремі різновиди. Досліджено питання про суб'єктний склад та юридичний зміст відповідних правовідносин. Узагальнено положення про підстави та процедури виникнення та припинення даних правовідносин. Розгянуто особливості правового регулювання суспільних відносин, які складаються у зв'язку зі здійсненням окремих різновидів спеціального використання дикої фауни.

Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.М. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано визначення поняття земельно-правового нормування, з'ясовано його основні правові ознаки. Встановлено юридично значимі елементи земельно-правового нормування, його стадії, наведено класифікаційні критерії нормування як засобу правового регулювання земельних відносин, запропоновано періодизацію його розвитку. Охарактеризовано стан правового забезпечення земельно-правового нормування, наведено пропозиції щодо його удосконалення, зокрема, у формі стандартизації, у сфері містобудування, у галузі забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення. Запропоновано створити в Україні систему землевпорядного нормування, соціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.М. Комарницький; НАН України. Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасний стан правового регулювання відносин у сфері запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Розглянуто екологічні зони за ступенем безпеки території, з урахуванням техногенних і природних факторів, що призвело до змін у довкіллі, небезпечних для людини, рослинного та тваринного світу. Обгрунтовано доцільність прийняття нового Закону України "Про правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації", який має усунути дублювання, неузгодженість у регулюванні суспільних відносин. Удосконалено організаційну систему регулювання та управління в галузі попередження та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій. Розроблено заходи щодо посилення ефективності економіко-правового забезпечення екологічної безпеки територій та населення у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Наведено положення спеціального закону про екологічне страхування, який дає можливість ефективніше вирішувати питання відшкодування шкоди потерпілим від надзвичайних ситуацій із небезпечними для життя, здоров'я людини та стану довкілля екологічними наслідками.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net