Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Криминальный процесс и криминалистика; судебная экспертиза

Содержание текущего раздела:
Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.І. Онисько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено розвиток, становлення та використання слідів у криміналістиці, криміналістичне поняття, а також наведено класифікації слідів, слідів людини та супутніх їм слідів. Розглянуто закономірності їх утворення, а також можливості та способи встановлення з їх допомогою окремих фактів й обставин у діяльності органів дізнання Прикордонних військ України. На підставі вивчення теорії та практики органів дізнання Прикордонних військ України наведено пропозиції щодо удосконалення огляду місця події і роботи з різними слідами людини та супутніми їм слідами (рук людини, транспорту, тварин, запаху, мікрослідами) у ході розслідування незаконного перетинання державного кордону.

Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Ю. Нікіфоров; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено теоретико-правовий аспект захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки. Визначено соціальну природу профспілок та їх місце у системі суспільних об'єднань. Досліджено профспілки як суб'єкт трудового права. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок. Визначено їх повноваження у сфері захисту соціально-трудових прав працівників. Розглянуто гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок. Проаналізовано зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспілкових об'єднань. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення з метою захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки.

Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ян Васильович Мочкош; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002.

Аннотация:

Мова науки криміналістики 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Я. Радецька; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано створити комісію з питань унормування термінології криміналістичної науки при кафедрі криміналістики Національної академії внутрішніх справ України. Обгрунтовано необхідність укладання Російсько-українського словника-довідника термінів криміналістики із урахуванням специфіки криміналістичних наукових шкіл України. Рекомендації класифіковано за загальними та спеціальними принципами. З урахуванням інтеграції термінологічних мікроструктур розроблено структурно-функціональні особливості мови криміналістики. Розглянуто питання мовної компетенції співробітників правоохоронних органів. Запропоновано види практичних робіт з використанням ситуативних текстів та систему контролювання знань криміналістичної термінології. Удосконалено критерії моделювання нових термінологічних одиниць у наукових дослідженнях проблем криміналістики.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net