Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Судоустройство; прокуратура и адвокатура

Содержание текущего раздела:
Етичні основи діяльності адвоката-захисника 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Н.М. Таварткіладзе; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто поняття професійної моралі та професійної адвокатської етики як виду професійної етики юриста. Зауважено, що специфіка професійних стандартів адвокатської діяльності визначається особливостями функцій адвокатури. Зазначено, що положеннями адвокатської етики є правила поведінки адвата та адвокатури як правозахисної інституції, що закріплені різноманітними соціальними нормами та вироблені самими представниками адвокатської професії, дотримання яких забезпечується внутрішнім переконанням адвокатів, колективною волею органів адвокатського співтовариства, а за необхідністю - заходами державно-правового примусу. Визначено поняття та систему етичних принципів адвокатської діяльності, гарантії їх здійснення та відповідальність адвоката за порушення норм професійної етики. Проаналізовано професіональну практику щодо адвокатів-захисників. Наведено рекомендації щодо вдосконалення законодавства України про адвокатуру та правозастосовчої практики, забезпечення дотримання правил адвокатської етики.

Організаційно-правові проблеми статусу суддів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Л.М. Москвич; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Теоретично досліджено юридичну природу, суть і зміст правового статусу суддів, здійснено порівняльно-правовий аналіз його особливостей в Україні та країнах романо-германської й англосаксонської правових систем. Комплексно досліджено поняття правового статусу судді шляхом опису єдності об'єктивних характеристик суддівської посади та суб'єктивних вимог до особи, яка її обіймає. Наведено класифікацію службових прав, обов'язків і повноважень суддів, досліджено правосуб'єктність судді, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері забезпечення даного статусу відповідно до світових стандартів.

Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / О.О. Зархін; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено роль прокуратури України в системі органів державної влади та досліджено правове положення військової прокуратури. Проаналізовано систему правових норм, що визначають повноваження військового прокурора у процесі здійснення нагляду за розслідуванням злочинів. Розглянуто організаційні та правові проблеми проведення дізнання в Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Досліджено особливості організаційного та правового положення слідчого військової прокуратури. Виявлено специфічні особливості організації слідчої роботи у військовій прокуратурі та шляхи її оптимізації. Розроблено методику перевірки військовим прокурором виконання законів органами дізнання та досудового слідства. Сфомульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення чинного законодавства, що стосуються оптимізації нагляду військової прокуратури за дотриманням законів під час розслідування злочинів, а також реорганізації військових органів дізнання з метою підвищення якості їх діяльності.

Проблеми незалежності судової влади 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / В.В. Городовенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено соціальну та правову природу незалежності судової влади, удосконалено систему засобів її забезпечення. Детально розглянуто актуальні проблеми взаємодії судової влади з законодавчою та виконавчою. Проаналізовано міжнародні акти у галузі організації судової влади. Сформульовано пропозиції щодо імплементації міжнародно-правових стандартів незалежності судової влади до національного законодавства. Визначено необхідні для суддівської діяльності моральні та інші якості суддів. Наведено рекомендації щодо удосконалення правового статусу кандидатів на посаду судді та професійних суддів. Розглянуто сучасні форми соціального контролю за судовою діяльністю. Охарактеризовано систему гарантій незалежності судової влади та запропоновано шляхи її удосконалення. Наведено оцінку рівня відповідності законодавства України, що закріплює гарантії незалежності судової влади, та практики його реалізації міжнародно-правовими стандартами. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного національного законодавства, яке регулює питання незалежності судової влади. Визначено пріоритетні напрямки його розвитку, зокрема у сфері посилення гарантій реалізації повноважень суддів, удосконалення процедури притягнення суддів до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net