Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Дошкольная педагогика

Содержание текущего раздела:
Адаптація дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку засобами музично-театральної діяльності 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.П. Нечай; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано особливості процесу адаптації дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку. Визначено критерії адаптивності поведінки дітей-сиріт за нових соціальних умов, надано якісну характеристику виявлених критеріїв, розглянуто типи груп адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку (задовільну, часткову, нестійку, незадовільну), що дає змогу здійснювати диференційний підхід до дітей з різним рівнем емоційної активності. Запропоновано методику організації музично-театралізованої діяльності, що сприяє успішній адаптації дітей-сиріт. Наведена методика дозволяє підвищувати професійний рівень педагогічного колективу дитячого будинку щодо організації навчально-виховної роботи з дітьми-сиротами в адаптаційний період; створити позитивний емоційний стан; знизити рівень тривожності, агресивності та незахищеності; коригувати негативні емоційні прояви засобами музичної діяльності; розвивати у вихованців навички соціальної поведінки в процесі музично-театралізованої діяльності.

Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.С. Фасолько; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Подано історико-педагогічний та теоретичний аналіз проблеми морального виховання дошкільників та відповідальності як внутрішньої передумови їх моральної поведінки. Обгрунтовано підхід до розгляду відповідальності на етапі дошкільного дитинства у вигляді моральної норми поведінки, що визначається відповідними правилами. Запропоновано поетапний підхід до виховання відповідальної поведінки, який включає створення емоційних передумов для відповідальної поведінки, ознайомлення дошкільників з конкретними спобами взаємодії, формування власного досвіду відповідальної поведінки.

Виховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарських сім'ях 2001

Источник: Автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.08 / З.І. Мустафаєва; І-т пробл. виховання АПН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано педагогічні умови ефективності виховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарській сім'ї. Визначено форми взаємодії дошкільного закладу та сім'ї щодо використання виховного потенціалу кримськотатарської етнопедагогіки. Розглянуто процес і наведено результати експериментального дослідження особливостей виховання дошкільників засобами етнопедагогіки на базі системного підходу.

Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / В.В. Маршицька; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано особистісно орієнтовану технологію виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку, а також критерії сформованості та типи прояву цієї якості як показника екологічної вихованості старших дошкільників. Уточнено суть поняття "емоційно-ціннісне ставлення до природи" стосовно вікових особливостей старших дошкільників. Удосконалено принципи конструювання особистісно орієнтованої технології виховання, а також визначення кількісних та якісних характеристик емоційно-ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку.

Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років (в умовах діяльності навчально-виховного комплексу "школа - дитячий садок") 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Д.І. Струннікова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми наступності та шляхи її розв'язання в ознайомленні з природою дітей віком 6 і 7 років в умовах діяльності навчально-виховного комплексу "школа - дитячий садок". Визначено напрями реалізації наступності, обгрунтовано організаційно-педагогічні умови її забезпечення в ознайомлені з природою старших дошкільників і молодших школярів із врахуванням специфіки діяльності комплексу. Розроблено й обгрунтовано наскрізну програму, систему методичного забезпечення природопізнавальної діяльності дітей, зміст і форми організаційно-методичної роботи з педколективом та батьками. Доведено, що ефективність реалізації наступності досягається шляхами ускладнення і розширення змісту програмового матеріалу для першого класу в наскрізній програмі, спрямованістю змісту і форм організаційно-методичної роботи з педколективом та підвищення готовності вихователів і вчителів до реалізації наступності, урізноманітнення роботи з батьками, єдністю методичного забезпечення процесу ознайомлення з природою дітей 6 і 7 років, яка охоплює зміст, методи, форми організації пізнання дітьми природи в підготовчій групі і першому класі відповідно до особливостей їх психічного розвитку та спільні форми природопізнавальної діяльності старших дошкільників і молодших школярів, залучення батьків до розв'язання освітньо-виховних завдань, створення розвиваючого природного середовища.

Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.В. Соколовська; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено педагогічні засади особистісно орієнтованого навчання іноземної мови дошкільників, визначено його зміст та особливості організації у дошкільних навчальних закладах. Проаналізовано основні освітні тенденції, що зумовлюють специфіку формування у дошкільників мовленнєвої діяльності іноземною мовою. З'ясовано вікові можливості дітей шостого року життя, рівень їх мовленнєвого розвитку як передумови готовності до оволодіння іноземною мовою. Даний період визначено як сприятливий в оволодінні іноземним спілкуванням. Розроблено напрями інтеграції іноземної мови у дитячі види діяльності з урахуванням специфіки особистісно орієнтованого підходу до навчання. Створено розвивальне середовище у дошкільному закладі, обгрунтовано методи та прийоми особистісно орієнтованого навчання та експериментально перевірено ефективність запропонованої дидактичної системи як засобу розвитку у дошкільників мовленнєвої діяльності та їх особистісних якостей.

Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / О.Д. Рейпольська; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі, розкрито його суть і характерні особливості. Запропоновано методику, що забезпечує поетапний розвиток мовленнєвої компетентності дітей. Представлено експериментальну модель навчання дітей віком 4 - 6-ти років англійського мовлення за умов груп з різновіковим складом. Проаналізовано різні підходи до застосування диференціації та індивідуалізації навчання іноземної мови. Виявлено рівні мовленнєвої готовності до опанування англійської мови та визначено критерії рівнів цього опанування дітьми дошкільного віку. З'ясовано педагогічні умови, дотримання яких сприяє ефективності навчання англійського мовлення: організація диференційованого та індивідуалізованого навчання дітей; ефективне поєднання різних організаційних форм навчання за умов груп з різновіковим складом; використання фасцинативних дидактичних прийомів; поетапний розвиток мовленнєвої компетенції дітей та бажання старших домопогати молодшим.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net