Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Детская хирургия

Содержание текущего раздела:
Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Є.О. Руденко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати діагностики та лікування 99-ти дітей з обструкцією дихальних шляхів різного походження віком від 2-х тижнів до 14-ти років. На підставі даних комплексного обстеження вивчено механізми обструкції, а також патогенез дихальних розладів у разі аплазії однієї легені. Систематизовано патогенетичні чинники та клінічні ознаки синдрому нестабільної трахеї. Патогенетично обгрунтовано показання до операції та вибір методу втручання за умов обструкції крупних дихальних шляхів різного походження. Прооперовано 77 пацієнтів з використанням зазначених втручань. Розроблено нові способи лігаментної аортопексії за допомогою двох армованих перикардіальних клаптів, трахеопластики клаптем аутоперикарду, комбінації аортопексії та трахеопластики. Запропоновано застосування транслокації куполу діафрагми для корекції дихальних розладів у випадку аплазії легені. Відзначено, що використання розроблених і впроваджених методів корекції обструкції дихальних шляхів з урахуванням патогенетичних чинників дозволило одержати позитивний результат у 96,1 % оперованих пацієнтів.

Вибір методу лікування подвоєної нирки залежно від морфологічного стану тканин нирки та сечових шляхів у дітей 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Г.І. Таран; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено клініко-морфологічне та клініко-морфометричне зпівставлення структурних елементів нормальної та подвоєної нирки та сечоводів у дітей з урахуванням важкості ураження патологічним процесом та методу хірургічного лікування. Розроблено алгоритм морфологічного дослідження стану тканин нирки у разі вирішення питання про видалення нирки. Підтверджено, що операціями вибору у разі подвоєння нирок у дітей мають бути пластичні реконструктивні втручання. Визначено зміни, характерні для структури подвоєної нирки, відзначено велике прогностичне значення кількості дистрофічно змінених ядер епітелію ниркових канальців, ядер м'язових волокон та перехідного епітелію сечоводів. Для виявлення тяжкості стану нирки та сечоводу підтверджено значимість кількості сполучної тканини у разі зменшення кількості основної речовини. Досліджено розвиток явищ дисплазії в подвоєних сечових шляхах 85-ти оперованих дітей віком до 15-ти років, доведено її присутність у тканинах подвоєних нирок у всіх вікових групах. Виявлено критерії дисплазії подвоєної нирки.

Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / С.В. Шестобуз; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання діагностики та лікування гострого брижового лімфаденіту у дітей. Розроблено й апробовано диференційно-діагностичний алгоритм із використанням дистанційної динамічної теплометрії у дітей, який підвищує об'єктивність та наочність обстеження та зменшує кількість діагностичних помилок, запобігає невиправданим операціям. Визначено точки та відповідні їх ділянки дослідження на передній черевній стінці у хворих з гострими запальними процесами черевної порожнини. На підставі визначення інтенсивності теплового випромінювання запропоновано спосіб диференційної діагностики гострого брижового лімфаденіту та гострого апендициту. Розглянуто особливості змін імунологічної реактивності організму, досліджено зміни гемостазу, протеолізу та функціонального стану нирок. Клінічно обгрунтовано ефективність застосування у комплексному лікуванні гострого брижового лімфаденіту поєднаної дії ентеросорбції та внутрішньотканинного електрофорезу.

Дистальний спленоренальний анастомоз в поєднанні з прошиванням шлунково-стравохідного переходу при лікуванні синдрому портальної гіпертензії у дітей 2000

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Ан.Є. Волосюк; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено комплекс діагностичних методів для раннього виявлення синдрому портальної гіпертензії, вирішено питання проведення передопераційної підготовки хворих дітей та профілактики післяопераційних ускладнень. Запропоновано 4 варіанти операцій. На основі проведених досліджень розроблено підхід до вибору методу та призначення обсягу оперативного втручання у дітей із врахуванням провідних механізмів розвитку стравохідно-шлункових кровотеч у випадку портальної гіпертензії. Запропоновано і впроваджено новий метод оперативного втручання: селективна декомпресія гастроезофагеальної зони шляхом дистального спленоренального анастомозу в поєднанні з роз'єднанням гастроезофагеального колатерального венозного кровотоку без видалення селезінки.

Діагностика та лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей з урахуванням рН-метрії внутрішньокісткового осередку запалення 2003

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Н.А. Бушанська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу результатів діагностики та лікування 275-ти дітей віком до 15-ти років, хворих на гострий гематогенний остеомієліт, розроблено метод ранньої діагностики на підставі визначення pH внутрішньокісткового осередку запалення. Відзначено, що pH-метричні дослідження вмісту внутрішньокісткового осередку відтворювали динаміку кістково-гнійної рани, супроводжувались алкалозом, а також довели тісний зв'язок між pH, відсотковим вмістом нейтрофільних гранулоцитів та фазою патологічного процесу.

Діагностика та лікування закритих переломів кісток ліктьового суглоба у дітей 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.09 / О.В. Щокін; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 39 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено результати обстеження та лікування 748-ми дітей з переломами кісток ліктьового суглоба віком від 1-го до 15-ти років. Встановлено, що у разі традиційного обстеження діагностичні помилки допускалися у 23 % дітей, а традиційні способи лікування є травматичними, не завжди ефективними, часто закінчуються ускладненнями та незадовільними функціональними результатами. Зазначено, що комплексне використання даних методів клінічного, рентгенологічного обстеження та магніторезонансної томографії дозволило знизити діагностичні помилки до 2 %.

Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнень 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Б.Б. Серденко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 27 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано та розроблено оптимальну структуру лікувально-діагностичної допомоги дітям зі сторонніми тілами у дихальних шляхах (СТДШ). Уперше вивчено та обгрунтовано диференційований підхід до використання ендоскопічних методів різних видів для видалення аспірованих сторонніх тіл у дітей з урахуванням високого ступеня операційно-анестезіологічного ризику, визначено показання та протипоказання до їх використання. Уперше вивчено зміну показників імунореактивності організму в дітей з СТДШ. Доведено необхідність застосування імунотропної терапії для корекції дисфункції імунної системи у комплексному лікуванні даного контингенту хворих. З метою виявлення змін бронхіального дерева розроблено та впроваджено оригінальний метод бронхографії, який дає змогу найбільш безпечно та повно визначити локалізацію, розповсюдженість та характер хронічного запального бронхолегеневого процесу. Запропоновано диференційований підхід до застосування хірургічних методів лікування з метою видалення сторонніх тіл (СТ) та у період тривалого їх перебування у дихальних шляхах. Обгрунтовано необхідність використання органозберігаючих оперативних втручань (бронхотомія, пульмотомія) у гострий період аспірації СТ та раціональний підхід до резекційних методів (сегмент-, лоб-, білобектомія) у період ускладнень з урахуванням можливості оберненого розвитку патоморфологічних змін легені (бронхоектазії, фіброз), особливо у дітей раннього віку, після проведення комплексного консервативного лікування.

Діагностика та хірургічне лікування гіпоплазії легень у дітей 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / В.Ф. Рибальченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням діагностики та раціональної лікувальної тактики гіпоплазії легень у дітей в віковому аспекті. Вивчена особливість клінічного перебігу гіпоплазії легень в віковому аспекті та установлено: чим молодший вік дитини, тим гнійно-запальний процес частіше набуває дифузного характеру. Функціональними та рентген-інструментальними методами обстеження визначено обсяг ураження як первинною гіпоплазією легень так і вторинними змінами (деформуючим бронхітом та бронхоектазами). На основі отриманих результатів дослідження, з урахуванням незадовільних та повторних операцій, обгрунтована раціональна хірургічна тактика з використанням: типових резекцій, комбінованих (поєднання резекції частки з екстирпацією та сегментарною резекцією бронхів), економних операцій. Оперативне лікування проведено 205 (80,39%) хворим із 255. Удосконалені методи лікування хворих. Розроблена програма післяопераційної реабілітації хворих. Застосування індивідуально обгрунтованої хірургічної тактики дозволило досягти зниження рівня післяопераційних ускладнень до 12,19%, незадовільних результатів до 4.83%. Віддалені результати хірургічного лікування розцінені як добрі у 87.64%, а задовільні - у 7.53%.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net