Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Космическая медицина

Содержание текущего раздела:
Дистанційна радіаційна динамічна теплометрія в діагностиці гострих запальних захворювань органів черевної порожнини (апендицит, холецистит, панкреатит) у працівників морського транспорту 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.34 / В.В. Міщенко; Укр. НДІ мор. медицини. — О., 1999. — 32 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці методичних підходів та вивченню теплового балансу органів черевної порожнини, удосконаленню діагностики гострих запальних захворювань органів черевної порожнини (апендицит, холецистит, панкреатит), оцінці перебігу післяопераційного періоду і запального процесу у рані методом дистаційної радіаційної динамічної теплометрії (ДРДТ). Вивчено густину теплового потоку із глибоких структур органів черевної порожнини на передню черевну стінку в залежності від конституції, статі, віку, сезонів року, часу доби, вживання їжі, професії, географічної довготи, широти, хвилювання океану у практично здорових людей-працівників морського транспорту і жителів берегової зони; у хворих з грижами передньої черевної стінки; при гострих запальних захворюваннях органів черевної порожнини (апендицит, холецистит, панкреатит) з метою діагностики і контроля за перебігом післяопераційного періоду, оцінки регенерації і ступеня виразності запального процесу в операційній рані. Визначено можливості ДРДТ у фізіологічних дослідженнях у морській медицині та діагностичному алгоритмі при гострих запальних захворюваннях органів черевної порожнини.

Діагностична роль метаболічних продуктів оксиду азоту видихуваного повітря при бронхітах у моряків 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / Л.М. Бобрик; Держ. п-во "Укр. НДІ мор. медицини". — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням визначення діагностичних можливостей метаболічних продуктів оксиду азоту конденсату видихуваного повітря при різних формах бронхіту в моряків. Проведено аналіз соціально-епідеміологічних особливостей у моряків, хворих на хронічний бронхіт. Показано, що у структурі первинної та загальної захворюваності плавскладу захворювання органів дихання посідають 1-2 місце, а в останні роки відзначається стійка тенденція зростання питомої ваги хронічного бронхіту (ХБ). Розповсюдженість ХБ у моряків залежить від виду флоту, професії, віку та статі, стажу роботи на флоті, паління та ін. ХБ найбільш виражений серед стажованих судномехаників та судноводіїв, які працюють на суднах суховантажного флоту. Вивчено метаболізм неорганічних окислів азоту шляхом визначення нітратів, нітрітів та їх суми у конденсаті видихуваного повітря (КВП). В організмі здорових осіб виведення нітратів з експіратом у 3 рази вище, ніж нітрітів. Серед хворих на хронічний обструктивний бронхіт виведення з експіратом окислів азоту у 2 рази нижче, ніж у хворих на хронічний необструктивний бронхіт та здорових осіб. Визначена більша інтенсивність виділення нітратів та нітрітів легенями, ніж нирками у 8 разів у здорових осіб, та у 4 рази у хворих на ХБ. Обгрунтована доцільність розрахунку концентраційних показників екскреторних продуктів на одиницю креатинину в експіраті як нового для КВП діагностичного критерію, що дозволяє чітко розмежовувати групи хворих за виведенням окислених та неокислених сполук азоту. Розроблений нітрогліцериновий тест з оцінкою експірату може бути використано для контролю за ефективністю лікування хворих на ХБ.

Ефективність лаферона і стрептонітола в комплексному лікуванні бешихи у моряків 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / В.Я. Купрата; Держ. п-во "Укр. НДІ мор. медицини". — О., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці комплексного методу лікування бешихи у моряків і населення м.Одеси із застосуванням нового імунномодулюючого препарату "Лаферон" (людський рекомбінантний альфа-2-в інтерферон), а також місцевого застосування мазі на гідрофільній основі - "Стрептонітол". Кількість хворих бешихою складає 3-4% (в середньому - 300-400 чол. на рік). У моряків цей показник становить 6-8 чол. на 1000 хв. Обстежено 190 хворих бешихою, у т.ч. 70 моряків. Разом із загальноприйнятими клінічними і лабораторними аналізами проводили бактеріологічний посів із виділяючого рани з подальшою ідентифікацією виділених супроводжуючих мікроорганізмів і визначенням чуттєвості до них антибіотиків. Діагноз бешихи встановлювався на основі клінічної картини захворювання з урахуванням епідеміологічних даних і результатів бактеріологічного обстеження. Проводили імунологічні дослідження, визначали чуттєвість імуноцитів до лаферону. Хворих розподілили на 2 групи, 100 з яких лікувались загальноприйнятими засобами. Котрольна група із 90 хворих додатково отримувала лаферон по 3 млн МО 1 раз внутрішньом'язово на протязі 5-7 днів. Із цих 90 хворих 35-м додатково запропоновано лікування місцево на область ран - мазь "Стрептонітол". При дослідженні у хворих бешихою показано позитивний ефект імуннореабілітаційних дій лаферонотерапії, який підвищується при застосуванні мазі на гідрофільній основі - "Стрептонітол", що свідчить про доцільність даного методу лікування хворих бешихою.

Застосування імунометричних методів для виявлення пухлин репродуктивної системи у жінок, які працюють на водному транспорті 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / Л.М. Коноваленко; Укр. наук.-практ. об-ня "Медицина трансп.". — О., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: В результаті обстеження 2152 жінок, які працюють на водному транспорті, і 404 практично здорових жінок (донорів) із застосуванням клінічних, інструментальних, біохімічних, ендокринологічних, гістологічних методів дослідження перед визначенням в сироватці крові онкоантигенів СА-125, СА-19-9, СЕА, ХГ, МСА встановлені регіональні дискримінаційні константи онкомаркерів, їх середньостатистичні показники при доброякісних та злоякісних захворюваннях матки та додатків, чутливість, специфічність та інформативність. Отримані дані дозволяють проводити діагностику, диференціальну діагностику гінекологічної патології при масових диспансерних обстеженнях цього контингенту жінок.

Медична та професійна реабілітація працівників морського транспорту, які страждають на хронічний панкреатит 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / П.А. Повзун; Державне підприємство "Український НДІ морської медицини". — О., 1999.

Аннотация:

Методи психодинамічної діагностики у комплексному медичному огляді моряків 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / М.І. Вигдорчик; Держ. п-во "Укр. НДІ мор. медицини". — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню та обгрунтуванню психодинамічних діагностичних методів у комплексному медичному огляді моряків. За даними проведеного обстеження груп моряків командного та урядового складів, осіб контрольної групи за допомогою психофізіологічних та експериментальних методик були виявлені специфічні для моряків властивості особи і латентні ознаки психічної дезадаптації. Науково обгрунтовані методи психодинамічної діагностики та модифікація інтерпретаційних засобів до традиційних психодинамічних методик у ситуації професійного відбору моряків. Одержані дані, які були розглянуті в психодинамічному ключі, дозволяють проводити ранню діагностику ознак психічної дезадаптації, психосоматичної предиспозиції та схильності до аддиктивної поведінки під час медичного огляду моряків. На основі проведених досліджень був створений та запропонований до застосування у професійному відборі моряків комп'ютерний психодіагностичний комплекс "Консул".

Особливості діагностики та лікування пієлонефриту у моряків 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / О.В. Коротаєва; Держ. п-во "Укр. НДІ мор. медицини". — О., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці діагностичних способів виявлення первинних та вторинних хронічних латентних пієлонефритів на початкових етапах їхнього розвитку і пошуку методів лікування цього захворювання. Разом з цим, вивчено функціональний стан нирок та його зміни під впливом тривалого океанічного рейсу у моряків різних професій, морського стажу та віку. Розроблено діагностичну методику виявлення хронічного пієлонефриту із використанням дозованого водного навантаження з орієнтовним визначенням давності захворювання в залежності від фону збереження чи втрати еластичності чашечно-лоханочною системою. Відмічено значну втрату еластичності чашечно-лоханочною системою нирки у пацієнтів тривалого терміну перебігу пієлонефриту, що визначено, як симптом ригідності. Розроблено та впроваджено у практику лікувальну методику хронічного пієлонефриту у моряків із використанням у комплексі антибактеріальних засобів та локального від'ємного тиску на області черевної порожнини та органів малого тазу. Показано, що це призводить до вираженої санації сечового синдрому під впливом локального від'ємного тиску в області органів малого тазу в комплексі з антибактеріальною терапією.

Структурно-функціональні зміни серця та їх корекція у працівників морського транспорту, які страждають на ішемічну хворобу серця 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / І.В. Бурдейний; Держ. п-во "Укр. НДІ мор. медицини". — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням ефективності використання блокатора рецепторів ангіотензину ІІ (козаар) і блокатора ангіотензинконвертуючого ферменту (еналаприл) у працівників морського транспорту старших вікових груп, які страждають на ішемічну хворобу серця (ІХС) з хронічною серцевою недостатністю. Доведено, що блокатор рецепторів ангіотензину ІІ (козаар) здійснював більш ефективний вплив на регрес гіпертрофії міокарда, електрогенез серцевого м'яза, поліпшував діастолічну функцію міокарда, підвищував толерантність до фізичного навантаження порівняно з блокатором ангіотензинконвертуючого ферменту (еналаприл). Запропоновано схему вживання блокатора рецепторів ангіотензину ІІ (козаар) для хворих на ІХС з серцевою недостатністю старших вікових груп.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net