Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Гистология, цитология, эмбриология

Содержание текущего раздела:
Будова атеосклеротично зміненої аорти при аневризмі її черевної частини та синдромі Леріша 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Т.О. Дубович; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено порівняльний аналіз будови стінки аорти та vasa vasorum аорти у випадку неускладненого атеросклерозу, аневризму черевної частини аорти (АЧЧА) та синдрому Леріша (СЛ). Вперше доведено, що у разі АЧЧА та СЛ відбуваються виражені типові дистрофічні зміни в усіх відділах стінки аорти, незалежно від наявності атеросклеротичних бляшок. Встановлено, що у випадку АЧЧА неоангіогенез супроводжується глибоким проникненням капілярів у середню оболонку стінки аорти, утворенням характерних щілинних і синусоїдних мікросудин; спостерігається утворення кіст у результаті деградації гладком'язових клітин та еластичних волокон. Досліджено, що у випадку переважають атрофічні зміни у середній оболонці, а у разі СЛ - потовщення внутрішньої оболонки стінки аорти у результаті розвитку м'язово-еластичної гіперплазії. Вперше з'ясовано, що в основі морфогенезу АЧЧА та СЛ лежать обумовлені хронічною гіпоксією відмінні від атеросклерозу різні за своїми проявами та локалізацією дистрофічні процеси.

Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіологію гонад птахів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / І.М. Варенюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: За допомогою системи комп'ютерної електроенцефалографії проаналізовано сумарну електричну активність аркуатного ядра (АЯ) гіпоталамуса протягом статевого дозрівання птахів і характер впливу на цей процес катехол-, індоламінів, тестостерону та мелатоніну. Встановлено наявність прямої кореляції між спектральною потужністю АЯ та площею поперечного перерізу нейроцитів цього ядра, тобто, між морфометричними й електрофізіологічними показниками функціональної активності АЯ гіпоталамуса.

Вікові особливості реакції нирки при дії денервації, ішемії та делімфатизації 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Б.П. Терещук; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вікові особливості будови та проявів адаптаційних і компенсаторних реакцій нирки. На підставі використання сучасних методів морфологічних, морфометричних і статистичних досліджень визначено інформативні структурні ознаки та хронологію морфогенезу нефронів і строми нирки у тварин різного віку після денервації, ішемії та делімфатизації. Виявлено ранні компенсаторні реакції у вигляді посилення структурного забезпечення транспорту у кіркових нефронах у старих і юкстамедулярних - у молодих щурів. Встановлено, що пізні компенсаторні реакції нефронів старих тварин відбувалися шляхом внутрішньоклітинної, а у молодих - клітинної регенерації. Визначено відмінності ранніх і пізніх адаптаційних реакцій, які у молодих тварин розгорталися в кіркових нефронах, а у старих - спочатку в кіркових, а в кінці експерименту - в юкстамедулярних. Одержані дані рекомендовано використовувати як теоретичну основу для розробки діагностичних показників стану та прогнозу функціональної повноцінності нирки.

Вікові і реактивні особливості лімфоїдних утворень легень 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / О.Г. Криворучко; М-во охорони здоров'я України. Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості структури, гістогенезу, вікові зміни лімфоїдних утворень легень людини, а також вивчено генезис лімфоїдних утворень легень щурів у нормі та їх реактивні зміни після внутрішньоутробного антигенного впливу. Встановлено присутність у легенях плодів людини дифузно розташованих лімфоцитів. Зазначено, що їх кількість рівномірно зростає від третього до восьмого місяця внутрішньоутробного розвитку. Обгрунтовано міжклітинні взаємодії між лімфоцитами, епітеліальними та сполучнотканинними структурами легень. Встановлено етапи розвитку лімфоїдних утворень легень щурів: дифузно розташовані лімфоцити - ліфоїдні скупчення - периваскулярні лімфоїдні вузлики - лімфоепітеліальні лімфоїдні вузлики. Внутрішньоутробне введення антигену прискорює розвиток лімфоїдних утворень легень, змінює динаміку морфологічних популяцій лімфоцитів, призводить до збільшення кількості незрілих PNA+ лімфоцитів у легенях, впливає на формування та функціональний стан альвеолярних макрофагів і епітеліоцитів респіраторного відділу.

Гістогенетичні механізми септації серця 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Н.І. Горєлова; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Уперше за результатами паралельного світлооптичного та імуногістохімічного досліджень вивчено динаміку структурно-функціональних перетворень тканинних і клітинних компонентів у складі перегородок серця на етапах кардіогенезу. Визначено морфометричні характеристики перегородок на різних його етапах, проаналізовано їх динаміку. Уперше створено тривимірні моделі міжпередсердних і міжшлуночковової перегородок серця у різні періоди кардіогенезу у представників класів хребетних. Зроблено порівняльну характеристику процесів формування гістоструктурних перегородок серця у птахів і ссавців, а також у людини. Завдяки одержаним даним розвинуто уявлення про нормальний гістогенез перегородок серця.

Гістологічні зміни легень людини при розвитку мікотичної інвазії на тлі туберкульозного запального процесу 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / С.Д. Кузовкова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено гістологічні зміни у тканинах легень, які спостерігаються у разі поєднаного перебігу мікотичного ураження з туберкульозними запальними процесами у легенях людини. Встановлено, що за умов присутності кожного роду мікроміцетів у легенях виникає певна тканинна реакція, яка відображає інвазивні властивості збудника. З'ясовано, що поєднання специфічного туберкульозного процесу з мікотичною інвазією створює новий тип перебігу запального процесу, за якого різко зменшуються морфологічні ознаки активності специфічного процесу, а збільшення запальних змін і некротичних перетворень відбувається за рахунок мікотичної інвазії. Показано, що у разі нетуберкульозних запальних процесів мікотичне ураження легень має власні ознаки запалення, характеризується розвитком інтерстиціального запалення, некротичним перетворенням тканин, ураженням усіх оболонок бронхів, судин, що поглиблює патологічні зміни, а зрілі темнопігментовані мікроміцети частіше зустрічаються у запальних процесах, які супроводжуються деструктивно-некротичними змінами. Відзначено, що мікроміцети, які викликають мікотичні ураження легень, не завжди визначаються у мікробіологічних дослідженнях, а у значної кількості випадків - тільки гістохімічними методами.

Зміни структури міокарда передсердь при фізичних навантаженнях та у відновлювальному періоді 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / О.Д. Лисаченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено функціональні особливості будови міокарда лівого передсердя щурів під час адаптації тварин до зростаючих за тривалістю динамічних навантажень та у відновлювальному періоді. З'ясовано характер і направленість змін ендокринної функції кардіоміоцитів передсердь експериментальних тварин за різних фунціональних станів організму.

Лектини як гістохімічні маркери в нормі і патології 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.09 / А.М. Ященко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено роль глікокон'югатів у патогенетичних механізмах патологічних процесів та вплив рецепторів лектинів як селективних гістохімічних маркерів окремих клітин, клітинних популяцій й екстрацелюлярних структур органів тварин і людини. Показано важливу роль глікокон'югатів у патогенезі таких процесів, як пародонтит, змішані пухлини слинних залоз, патологія плаценти у разі слабої пологової діяльності, менінгоенцефаліти, хвороба Гіршпрунга. Виявлено модифікацію рецепторів лектинів за умов екзогенного гіпертироїдизму в сім'янинках щурів. Вивчено цитотопографію рецепторів лектинів у слинних і підшлунковій залозах людини у порівняльно-видовому контексті. Досліджено роль рецепторів лектинів як сигнальних молекул у механізмах апоптозу. Показано перспективність використання лектинів для об'єктивізації критеріїв діагностики ряду захворювань людини та тварин.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net