Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Фармацевтические науки
Технология лекарства и организация фармацевтического дела

Содержание текущего раздела:
Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу 1998

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Л.С. Петровська; Укр. фармац. акад. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Отримані, проаналізовані, вилучені та ідентифіковані 7 сполук: кемпферол, кверцетин, кверцетрин, гіперозид, авікулярин, кавова та елагова кислоти. Вперше вивчені амінокислотний та жирнокислотний склад листя горіху грецького. Розроблено раціональний склад та оптимальну технологію лосьйону з екстрактом листя горіху грецького. Досліджено фізико-хімічні властивості препарату, стабільність в процесі зберігання, його нешкідливість.

Дослідження хелатної сполуки цинку з 2-меркаптобензтіазолом та розробка лікарських форм на її основі 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 15.00.01 / О.П. Яворська; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація містить результати експериментальних досліджень щодо отримання хелатної сполуки цинку з 2-меркаптобензтіазолом, підтвердження її структури, аналізу, вивчення токсичності та біологічної активності. В роботі наведено результати досліджень по обгрунтуванню складу, технології, аналізу та вивченню фармакологічної і мікробіологічної активності лікарських засобів на основі цинкової солі 2-меркаптобензтіазолу: протигрибкової суспензії "Меркаптодімекс" і вагінальних паличок "Меркабен" для профілактики та лікування ендометриту.

Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.01 / В.А. Загорій; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 30 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні запропоновано та науково обгрунтовано концептуальні підходи щодо проведення реконструкції та модернізації технологічного процесу фармацевтичного підприємства, відповідно до міжнародних стандартів та вимог GMP. Розроблено систему управління контролю якості лікарських засобів згідно з стандартами GMP і GLP. Науково обгрунтовано необхідність організації та проведення перманентного післядипломного навчання та атестації спеціалістів, зайнятих у сфері створення, виробництва та реалізації ліків. Запропоновано пакети нормативних документів організації та створення професійних товариств (об'єднань), орієнтованих на захист вітчизняного виробника та усіх суб'єктів фармацевтичної діяльності.

Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.01 / В.А. Загорій; Укр. фармац. акад. — Х., 1999. — 33 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовані, розроблені та запропоновані інструктивно-методичні рекомендації з організації контролю та дотримання санітарно-технічного, технологічного режиму в умовах дотримання норм та стандартів GMP при проведенні реконструкції та модернізації фармацевтичного підприємства; з аналізу захворюваності персоналу та техніки безпеки; з аналізу кадрового складу працюючих у сфері фармацевтичної промисловості та визначення потреби в їх післядипломній підготовці. Науково обгрунтована і реалізована програма реконструкції і модернізації цеху м'яких лікарських форм та дільниці по виготовленню ін'єкційних розчинів на фармацевтичній фірмі "Дарниця" та підвищення кваліфікації персоналу. Вивчена захворюваність працюючих у взаємозв'язку з умовами їх праці. Проведено аналіз деяких фінансово-господарських показників та показана динаміка їх розвитку.

Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичному підприємстві 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Р.В. Сагайдак; Нац. фармац. акад. України. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено комплексний підхід до вибору постачальників субстанцій та матеріалів. Наведено організаційно-практичні засади процесу складування матеріальних ресурсів та запропоновано алгоритм оптимального руху потоків на складах фармацевтичних підприємств (ФП). Розроблено модель управління запасами за умов ФП. Доведено необхідність використання тягнучої системи організації виробництва та методики оптимізації виробничої програми з урахуванням фінансових критерії. Представлено модель оптимізації регіональної збутової політики ФП з використанням теорії графів. Обгрунтовано організаційне забезпечення впровадження логістики у виробництво. Наведено модель формування інформаційних потоків, а також методику розрахунку комплексного показника ефективності управління ресурсами ФП та побудовано багатофакторну модель залежності комплексного показника від незалежних змінних.

Лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності 2006

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т. В. Кузнецова; Київ. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності з використанням традиційного методу фармакотерапії та гірудотерапії. Визначено перелік препаратів, що увійшли до розроблених формулярів лікарських засобів за кодами F 10.0 - F. 10. 4 міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Проведено дослідження щодо використання медичних п'явок у процесі лікування алкогольадиктивних хворих. Розроблено інструктивно-методичні рекомендації щодо нормативно-правового регулювання контрольно-дозвільного обігу медичних п'явок на етапах гірудообігу від розведення до знищення. Доведено вартісні переваги використання гірудотерапії в порівнянні з традиційною фармакологією у разі купірування абстинентного синдрому.

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету 2006

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / А.І. Бойко; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено фармакоекономічні параметри сукупності протидіабетичних лікарських засобів. Проведено аналіз їх споживання на базі вибіркового, статистичного підходів та моделі суцільної вибірки. Розроблено методику нормативного аналізу протидіабетичних засобів та розрахунку їх фармакоекономічних параметрів. Запропоновано методику визначення фактичного стану лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет (ЦД) і нецукровий діабет у взаємозв'язку з показниками фінансування їх фармакотерапії. Наведено методики визначення індивідуалізованої потреби у препаратах інсуліну для лікування ЦД та - у пероральних гіпоглікемічних лікарських засобах. Створено програмне забезпечення, структуру та базу даних для оптимізації інформативних можливостей аналізу стану споживання лікарських засобів для лікування діабету, орієнтовану на аналіз стану забезпечення хворих лікарськими засобами на підставі даних вивчення джерел фінансування їх фармакотерапії. Наведено методичні рекомендації щодо фармацевтичної опіки хворих на ЦД у разі продажу їм певною аптекою протидіабетичних лікарських засобів. Обгрунтовано використання елементів оцінки якості життя у хворих на ЦД залежно від використання сучасних (інноваційних) лікарських форм протидіабетичних лікарських засобів.

Методичні підходи до медикаментозного забезпечення хворих на цукровий діабет в умовах медичного страхування 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / І.В. Жирова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано методичні підходи щодо вдосконалення медикаментозного забезпечення хворих на цукровий діабет за умов медичного страхування. Проведено аналіз епідеміології захворюваності на цукровий діабет в Україні й у світі. Досліджено витрати систем охорони здоров'я на лікування цукрового діабету, виявлено їх збільшення з появою ускладнень. Проведено аналіз законодавчої бази з питань організації медикаментозної допомоги хворим на цукровий діабет, визначено основні проблеми реалізації існуючих пільг, обгрунтовано шляхи їх вирішення. Встановлено необхідність впровадження обов'язкового медичного страхування для хворих на цукровий діабет. Проаналізовано основні методи фармакоекономічних досліджень, визначено їх переваги та недоліки. Обгрунтовано вибір методів для фармакоекономічної оцінки схем лікування цукрового діабету. Запропоновано формулярний довідник, що є складовою формуляра і містить дані про антидіабетичні лікарські засоби відповідно до міжнародної класифікації АТС, основну фармакологічну інформацію, фармакотерапевтичні й фармакокінетичні особливості препаратів, а також інформацію про небажану дію у разі спільного застосування з іншими препаратами.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net