Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Диагностика и терапия животных

Содержание текущего раздела:
A- і D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / В.О. Гарькавий; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше експериментально встановлено відсутність кореляції між вмістом каротину та вітаміну A у телят 1 - 3-місячного віку. Доведено множинність внутрішньої патології у телят : A- і D-гіповітамінози та гіпопластична анемія розвиваються як супутні хвороби. Розроблено та теоретично обгрунтовано принципово новий спосіб одержання вітамінно-мінерального концентрату, який грунтується на підборі складових компонентів, функціонально поєднаних у клітинному обміні, сумісне використання яких посилює їх біологічну активність.

Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція 2005

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / К.М. Кунська; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено можливість надійної профілактики неонатальної диспепсії, що передбачає утримання тільних корів на неповноцінних раціонах протягом усього періоду вагітності, а не тільки у сухостійний період. Установлено взаємозалежність складових біологічного ланцюга корм - стан обміну речовин у корів-матерів - якість молозива - стійкість телят до захворювання на диспепсію. З метою корекції основних ланок патогенезу токсичної диспепсії новонароджених телят розроблено та клінічно апробовано комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", визначено оптимальні дози його компонентів, зокрема калію хлориду.

Вторинна дистонія рубця у високопродуктивних корів (патогенез і лікування) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.В. Чуб; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церка, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено показники вмісту рубця у клінічно здорових високопродуктивних корів за різних режимів годівлі та структурах раціону. Досліджено поширення та механізми розвитку вторинної дистонії рубця, першопричиною якої визначено: гепатодистрофію, кетоз, зміщення сичуга, ендотерміт, мастит, гнійно-некротичні процеси у ділянці кінцівок. Визначено показники вмісту рубця у разі цих патологій. Апробовано схему лікування корів, хворих на вторинну дистонію рубця, яку застосовують разом з лікуванням основного захорювання. Доведено, що застосування аміридину гідрохлориду та натрію хлориду разом із сумішшю за С.І. Смирновим відновлює моторику рубця, сприяє збільшенню загальної кількості інфузорій, підвищенню редуктазної, целюлолітичної та зниженню амілолітичної активності мікрофлори рубця. Виявлено підвищення рівня оцтової та зниження частки масляної кислот у вмісті рубця.

Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.А. Дикий; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000.

Аннотация:

Діагностика, патогенез і лікування гепатодистрофії у кіз 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / І.А. Максимович; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с.: іл. — укp.

Аннотация: Вивчено типові симптоми, функціональний стан, прижиттєві гістологічні зміни печінки у кіз у випадку токсичної та спонтанної гепатодистрофії та гострого некрозу паренхіми. Експериментально й теоретично обгрунтовано методи лікування кіз з патологією печінки. Вивчено фізіологічні коливання деяких показників функціонального стану печінки у кіз. Установлено, що за умов токсичної гепатодистрофії розвивається білкова зерниста та жирова дистрофія печінки, патологія характеризується жовтяничністю, гепатомегалією, гіпоальбумінемією, зростанням концентрації загального та кон'югованого білірубіну, активності аспарагінової (АСТ) та аланінової трансфераз, гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), лужної фосфатази. У випадку гострого некрозу печінки у кіз виявлено жовтяницю, значну гіпербілірубінемію, гіперферментемію (АСТ, ГГТ), некротичні зміни паренхіми. Визначено, що основою причиною гепатодистрофії у кіз є неповноцінна та незбалансована годівля за основними поживними та біологічно активними речовинами, інтоксикація свинцем, порушення утримання. У кіз, хворих на гепатодистрофію (спонтанну), виявлено жовтяничність (30 %), гепатомегалію (50 %), гіпоальбумінемію, диспротеїнемію, зростання концентрації загального та кон'югованого білірубіну, активності АСТ і ГГТ. Установлено, що лікування кіз за токсичної гепатодистрофії та гострого некрозу печінки має тривати не менше 7 - 10-ти діб з наступною реабілітацією хворих.

Етіологія і профілактична терапія сечокислого діатезу курей з використанням ферментних та інших препаратів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.В. Семьонов; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено вплив різного рівня протеїнового та амінокислотного живлення курей на концентрацію сечової кислоти в сироватці крові. Установлено, що надлишкове споживання птицею сирого протеїну, триптофану, аргініну та цистину призводить до розвитку сечокислого діатезу. Визначено, що ефективним методом профілактики хвороби є зниження в раціонах на 20 - 25 % від норми вмісту зазначених препаратів. Уперше доведено профілактичну дію у разі лікування сечокислого діатезу в курей вітчизняного ферментного препарату мікробіологічного синтезу - мацеробациліну ГЗх, запропоновано його дозування та регламент згодовування. Розроблено новий метод профілактичної терапії захворювання з застосуванням композиції гесаметилентетраміну та токоферолу ацетату.

Ефективність лікування телят, хворих на бронхопневмонію, із використанням імуномодуляторів РБС і БАІ-1 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Н.І. Руда; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено показники природної резистентності телят, хворих на катаральну бронхопневмонію. Виявлено імунодефіцитний стан у хворих тварин: зниження активності клітинних і гуморальних факторів захисту організму. Експериментально обгрунтовано застосування імуномодуляторів РБС і БАІ-1 для профілактики захворювань на катаральну бронхопневмонію у телят.

Кислотно-основний баланс у здорових та хворих на кетоз корів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.І. Леньо; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення кислотно-основного балансу (КОБ) крові та сечі на сучасному методичному рівні експериментально та теоретично обгрунтовано розвиток метаболічного ацидозу в корів, хворих на кетоз. Визначено показники цього балансу залежно від ступеня кетонурії. Установлено основні показники, що характеризують розвиток метаболічного ацидозу. Вивчено інформативні дані щодо кислотно-основного балансу сечі, з використанням яких можна діагностувати метаболічний ацидоз, а також досліджено кореляційний взаємозв'язок між основними показниками КОБ крові та сечі у здорових і хворих на кетоз корів. Досліджено вплив внутрішньовенного введення глюкози на корекцію порушень КОБ хворих корів.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net