Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Ветеринарная микробиология и вирусология

Содержание текущего раздела:
Адаптивна мінливість мікобактерій туберкульозу в організмі не властивих хазяїнів 1998

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Г.М. Дяченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчена адаптивна мінливість збудника туберкульозу пташиного виді в організмі морських свинок; людського і бичачого видів - в організмі курей; людського і пташиного видів - в організмі молодняка великої рогатої худоби.Встановлено, що в результаті багаторазового послідовного пасажування через організм не властивого хазяїна мікобактерії туберкульозу втрачають ряд вихідних властивостей і набувають нових ознак, характерних для виду збудника туберкульозу, специфічного для тварин, через організм яких вони пасажувалися. У не властивих хазяїнів збудники туберкульозу людського, бичачого і пташиного видів, поступово адаптуючись, викликають захворювання з характерними патологічними змінами і навіть генералізований інфекційний процес з летальним кінцем.

Асоціації умовно патогенних бактерій в патології великої рогатої худоби 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / П.А. Руденко; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено мікробні асоціації у випадках ендометритів, маститів у корів і шлунково-кишкових, респіраторних захворювань новонароджених телят у дванадцяти господарствах восьми районів Луганщини. Встановлено, що у фермерських біоценозах циркулює від трьох до шости умовно патогенних видів бактерій, які викликають різноманітні патології в корів і новонароджених телят. Ідентичність бактерій, виділених від корів і телят, підтверджується антигенною спорідненістю бактерій у разі різних захворювань, відсутністю антагонізму між бактеріями, ізольованими з одного господарства та позитивним впливом інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві. Показано, що під впливом антропогенних факторів і факторів зовнішнього середовища відбувається зміна головних співчленів паразитоценозу, їх кількості в асоціаціях, антогоністичних властивостей, а також зміна чутливості мікрофлори до антибіотиків. Виготовлено експериментальну серію інактивованого полібактеріну. Вперше вивчено клітинні та гуморальні фактори імунної відповіді в корів і телят на введення інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві.

Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних засобів при сальмонельозі птиці 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.С. Драгуть; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено дані досліджень і здійснено аналіз щодо циркулювання сальмонел серед птиці різного віку на птахофабриках різного технологічного напрямку Харківщини, Дніпропетровщини та АР Крим у період 1990 - 1994 рр. З метою підвищення ефективності діагностики сальмонельозу запропоновано використання цитратно-сольового середовища для нагромадження сальмонел. Завдяки застосуванню препаратів хлоргексидінбіглюконату та декаметоксину на підставі даних вивчення іх протимікробної дії in vitro та за умов промислового виробника удосконалено профілактично-лікувальні заходи щодо боротьби з сальмонельозом птиці, що сприяє збереженню молодняка, підвищенню приросту живої маси та зменшенню сальмонелоносійства.

Біологічні властивості та клініко-епізоотологічне значення P.multocida в респіраторній патології телят 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / В.П. Заболотня; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено етіопатогенетичне значення респіраторних захворювань телят 1 - 6-місячного віку та встановлено стадійність у розвитку респіраторного синдрому, яка обумовлена зміною мікробних популяцій, що корелює з клініко-епізоотологічним проявом інфекційної патології респіраторної системи. Встановлено, що 44 % тварин в досліджуваній групі захворіло бактеріальними пневмоніями, до 75,4 % викликаними P.multocida, з них серотипом А - 44,4 %, серотипом В - 16,6 %, серотипом Д - 39 %. Визначено, що захворювання протікало важко, переважно гостро у формі крупозної пневмонії з летальністю до 11,9 %. У телят до 4-х-місячного віку виділено P.multocida серотипу А в 44,4 % і серотипу Д у 38,8 % випадків, у 4 - 6-місячних телят виділення пастерел серотипу А зменшилося до 20,4 %, а серотипу Д збільшилося до 79,6 %, який мав домінуюче значення в поширенні легеневих пастерельозів, викликаючи переважно хронічний перебіг хвороби. Культуру P.multocida серотипу В в місячному віці виділили в 16,6 % випадків, з наступним зменшенням частоти виділення.

Вдосконалення лабораторної діагностики грипу коней в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / В.В. Гусаков; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено лабораторній діагностиці грипу коней, а саме, розробці та апробації на практиці ефективної вітчизняної діагностичної системи на грип коней. Розглянуто етапи отримання та контролю діагностичних препаратів, визначено оптимальні умови їх зберігання. Розроблені діагностикуми виявилися активними, специфічними та придатними для діагностичних досліджень щодо захворювання коней на грип. Експериментально доведено, що діагностичні препарати краще зберігаються у ліофілізованому стані. Запропоновано модифіковану реакцію гальмування гемаглютинації (РГГА) з метою діагностики грипу коней, яку було затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини у 1996 р. Визначено оптимальний метод обробки нативних сироваток крові коней перед дослідженням у РГГА щодо усунення неспецифічних інгібіторів гемаглютинації - обробка прогріванням за 56 C протягом 60 хв. Досліджено сироватку крові коней Київського державного іподрому та чотирьох інших господарств (усього 526 зразків) за допомогою розроблених препаратів. Виявлено антитіла до другого підтипу вірусу грипу коней штаму А(кінь)2/Майамі/63 (середній титр становив 1:126,3 +- 5,43). З усіх сироваток 256 зразків досліджено з 7 штамами вірусу грипу людини, актуальними на той час. Розглянуто антитіла до штаму А/Йоганнесбург/33/94 вірусу грипу людини (середній титр становив 1:330 +- 10,17). З'ясовано, що титр антитіл у сироватках крові коней щодо вірусу грипу людини перевищував у 2,2 рази титр антитіл до вірусу грипу коней. У перехресній РГГА зі штамоспецифічними сироватками стосовно даних штамів встановлено відсутність антигенної спорідненості між штамами вірусу грипу коней А(кінь)2/Майамі/63 та А/Йоганнесбург/33/94 вірусу грипу людини, що свідчить про можливість інфікування коней вірусами грипу людини.

Вдосконалення терапії і профілактики шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят шляхом застосування нових засобів імунокорекції 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.С. Романович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив імуностимулювальних препаратів "Лактоген", "Гематин", " Бовітокс" для підвищення життєздатності новонароджених телят і профілактики захворювань гастроентеритом з ознаками діареї в постнатальний період. Розроблено та випробувано комплексний мікроелементний препарат "Лактоген" для корекції обмінних процесів у корів і телят шляхом парентеральних ін'єкцій. Телята, що народжувалися від корів і нетелей, яких обробляли імуностимуляторами, були більш стійкі до захворювань діареєю. Захворюваність серед них зменшилася в 3-4 рази, вміст Т-лімфоцитів був удвічі вищим. Вперше застосовано тканинний препарат з крові корів "Гематин" для стимулюції загальної резистентності організму новонароджених телят. Доведено, що рання асептизація тканин пупка в комплексі з застосуванням імуностимулювальних препаратів дає змогу підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів телят у разі гастроентеритів, знизити збитки від захворювань новонароджених телят.

Вивчення протеїногенних культур мікобактерій та розробка технології виготовлення туберкуліну (ППД) для птиці 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.А. Позмогова; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо захворюваності птиці на туберкульоз та виділення культур мікобактерій пташиного виду з патологічного матеріалу від сільскогосподарських тварин та птиці за період 1976 - 1992 рр. Досліджено культурально-морфологічні, біохімічні та біологічні властивості даних культур мікобактерій пташиного виду. Відібрано штам з високими протеїногенними властивостями. Розроблено синтетичне живильне середовище для адаптації та виробничого культивування M.avium, запропоновано спосіб висіву протеїногенного штаму за біофабричних умов. Встановлено технологічні параметри одержання туберкуліну з культурального фільтрату, що дозволило збільшити вихід препарату та зменшити його собівартість. Розроблено технологічну схему виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для птиці у стандартному розчині та вивчено його властивості (стерильність, нешкідливість, специфічність, активність та сенсибілізувальні властивості) у дослідах на морських свинках, здоровій та хворій туберкульозом птиці.

Визначення оптимальних строків вакцинації поросят проти класичної чуми свиней, одержаних від імунних свиноматок 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.П. Ситюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Встановлено оптимальні строки вакцинації поросят проти класичної чуми свиней (КЧС), що народжені імунними свиноматками. Визначено вплив материнських антитіл на формування активного поствакцинального імунітету проти КЧС з застосуванням живих вірусвакцин: АСВ та ЛК-М, вивчено імунологічну відповідь на їх введення. Наявність антитіл до вірусу КЧС у сироватках крові, молозива, молока визначено імунопероксидазним тестом у реакції нейтралізації на перещеплюваній культурі клітин SK-6. Виявлено корелятивну залежність передачі пасивних антитіл свиноматками народженому молодняку. Визначено період перебування материнських антитіл у сироватках молока свиноматок та крові їх поросят. Показано вплив материнських антитіл на формування активного поствакцинального імунітету проти КЧС у строки щеплень поросят 45-, 60- та 90-денного віку. Для виявлення антигену вірусу КЧС у патологічному матеріалі запропоновано прискорений спосіб діагностики КЧС з використанням кролячого антисвинячого імуноглобуліну G, міченого пероксидазою хріну. Доведено ефективність застосування в особливих випадках десятикратних доз згаданих вакцин.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net