Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Ветеринарная фармакология и токсикология

Содержание текущего раздела:
Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Ж.М. Періг; Львів. нац. акад. вет. мед.ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні вивчено фармакодинаміку та токсичність бровальзену та бронтелу у разі нітратного навантаження та встановлено ефективність їх застосування для лікування овець, хворих на фасціольоз. Проведено комплексне дослідження впливу даних антигельмінтиків на морфологічні та біохімічні показники крові та гістологічну структуру внутрішніх органів лабораторних тварин і овець. Встановлено мутагенну дію бровальзену та бронтелу за наявності нітратного навантаження. Науково обгрунтовано доцільність застосування сульфату натрію для профілактики нітратно-нітритного токсикозу в овець.

Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Ю.Є. Дворська; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що аурофузаринотоксикоз дорослих японських перепелів характеризується зниженням їх яйценоскості (на 6,5 %), незначним зниженням маси інкубаційних яєць (3,6 %), репродуктивних якостей перепелів (заплідненості - 7,2 %, виводимості - 14,15 %), підвищенням ембріональної смертності (1 - 14 доба - на 5,8 %, 15 - 18 доба - 7,2 %), зниженням виводу перепелят (на 19,6 %) та викликає появу патоморфологічних ознак - коричневого забарвлення яєчників та жовтого з крововиливами забарвлення печінки. Колір жовтка яєць змінюється від жовтого до брудно-коричневого з зеленуватим відтінком. Доведено, що аурофузарин накопичується у жовтку та впливає на антиоксидантний та жирнокислотний статуси (концентрації вітамінів Є, А, каротиноїдів і докозагексаєнової жирної кислоти знижуються). Введення до корму сорбентів (природних цеолітів та препарату мананових олігосахаридів - мікосорбу) дозволяє знизити негативний прояв аурофузаринотоксикозу в перепелів біохімічні зрушення в їх організмі, запобігти змінам в якості яєць. Зазначено, що Т-2 токсикоз перепелів характеризується скупченістю, відмовою від корму, затримкою росту, некротичним ураженнями ротової порожини, збільшенням печінки, зміною кольору печінки на жовтий та наявністю дрібних крапкових крововиливів і в'ялою консистенцією. Деструктивні зміни виявлено у верхніх відділах травного тракту - витончення слизової оболонки стравоходу та виразковість слизової оболонки залозистого шлунка. Відносна маса зоба разом зі стравоходом перепелів дослідної групи зменшується. Відзначено вірогідне зниження концентрації природних антиоксидантів у печінці (вітамінів А, Є, С і каротиноїдів). Зазначено, що введення до корму цеолітів не ефективне для запобігання негативного впливу Т-2 токсину в перепелів.

Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології 2005

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Г.В. Сливка; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше на дослідах на собаках і котах доведено, що ізамбен має суттєві переваги у порівнянні з традиційними імуномодуляторами. Доведено, що даний препарат має протизапальну, жарознижувальну, болезаспокійливу, інтерфероногенну дію за умов in vivo та in vitro, прискорює диференціацію попередників макрофагів, посилює клітинний імунітет. Установлено, що ізамбен підвищує ефективність вакцинації собак проти чуми м'ясоїдних, вірусного гепатиту, паровірусного ентериту, аденовірозу та ефективніть лікування собак у разі бабезіозу, кон'юктивіту, соркоптозу, а також котів за аденовірозу, кон'юктивіту, саркоптозу. Показано, що за умов антропогенного навантаження за існуючих технологій утримання дрібних домашніх тварин імунний статус їх організму потребує постійної корекції та реабілітації.

Гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Г.В. Бойко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в експериментах in vitro та in vovo на поросятах визначено поглинальну ефективність гемосорбентів СКН-1К (сферичного карбоніту) та ГСГД-4 (гемосорбенту гранульованого делігандизуючого) по відношенню до Т-2 токсину. Розроблено та апробовано технологію гемосорбції у поросят (без спеціальної фіксації тварин) з використанням ГСГД-4, яка сприяє попередженню їх загибелі у разі гострого отруєння Т-2 токсином навіть в абсолютно смертельних дозах. На підставі результатів клінічних, гематологічних, біохімічних і патоморфологічних досліджень доповнено існуючі уявлення щодо патогенезу Т-2 токсикозу тварин.

Експериментально-теоретичне обгрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / О.Т. Куцан; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 40 с. — укp.

Аннотация: Уперше теоретично обгрунтовано й вирішено методичні питання визначення пестицидів в об'єктах тваринного походження. Аргументовано покращені методичні прийоми екстракції й очищення проб від коекстрактивних речовин, з використанням яких розроблено нові методики визначення окремих піретроїдних пестицидів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками у кормах і об'єктах тваринного походження. Одержано нові дані про вплив піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками на вуглеводно-енергетичний обмін в організмі курей. Виявлено інтегральні показники характеру дії гострого та хронічного отруєння тварин препаратами за відносно малих доз, які можуть бути наявні у кормах у разі забруднення кормів за умов сільськогосподарського виробництва. Здійснено комплексну оцінку шкідливого впливу пестицидів як хімічних контамінантів, визначено важливу роль деяких біохімічних показників, зокрема швидкості ферментативних реакцій тканин внутрішніх органів. Проведено комплексні експериментально-токсикологічні дослідження на лабораторних і сільськогосподарських тваринах, вивчено патогенез, розподіл, накопичення, метаболізм, а також виведення піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками із організму тварин. Обгрунтовано токсикологічну та ветеринарно-санітарну оцінку піретроїдного пестициду "Ф'юрі" і комбінованого пестициду "Нурел-Д", розроблено їх максимально допустимі рівні у кормах для сільськогосподарських тварин.

Ефективність адсорбентів при Т-2 токсикозі свиней 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / К.М. Новіцький; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що для послаблення токсичного впливу Т-2 токсину на організм доцільно використовувати вугільні адсорбенти. З урахуванням ефективності та вартості адсорбентів визначено, що перспективним для використання у тваринницві є березове активоване вугілля марки А. Відзначено, що гострий Т-2 токсикоз поросят супроводжувався блювотою пригніченням, анорексією, тахікардією та прискоренням дихання, еритроцитозом, зменшенням середнього об'єму еритроцитів та вмісту в них гемоглобіну. Біохімічно виявлено гіперпротеїнемію, зниження коефіцієнту співвідношення альбумінів до альфа-глобулінів, рівня сечовини та креатиніну, підвищення активності аспартатамінотрансферази, гіперглікемію та підвищення рівня піровиноградної кислоти, фосфору з одночасним зниженням концентрації кальцію у плазмі крові дослідних тварин. Зауважено, що введення всередину березового активованого вугілля марки А (БАВ-А), за результатами клініко-гематологічних та біохімічних результатів дозволяє знизити негативну дію Т-2 токсину на організм свиней. Згодовування даного токсину протягом 48 діб разом з кормом викликало в свиней хронічний токсикоз без виражених клінічних ознак. В крові тварин виявляли еритроцитоз, зменшення вмісту гемоглобіну в еритроциті, гіперглобулінемію, підвищення концентрації сечовини, піровиноградної кислоти та фосфору та зниження активності гама-глутаміл- та аспартатамінотрансфераз і концентрації кальцію та магнію. Зроблено висновок, що застосування БАВ-А дозволяє послябляти токсичну дію Т-2 токсину на організм тварин, що проявляється нормалізацією досліджуваних гематологічних і біохімічних показників крові та покращанням загального стану тварини. Виявлено, що використання для супоросних свиноматок та їх приплоду березового активованого вугілля марки А сприяє зниженню токсичного впливу уражених мікроміцетами кормів на організм поросят і дозволяє одержати вищі середньодобові прирости маси тіла поросят на 14,3 %. Установлені патологічні зміни в організмі дослідних тварин під час експериментального хронічного Т-2 токсикозу свідчать про необхідність зниження максимально допустимого рівня даного токсину у фуражному зерні.

Нітратно-нітритний токсикоз молодняку великої рогатої худоби і вплив піридоксину гідрохлориду та аскорбінової кислоти на його розвиток 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Р.О. Васів; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено не повністю з'ясовані питання розвитку нітратно-нітритного токсикозу на тлі дії піридоксину гідрохлориду у порівнянні з впливом аскорбінової кислоти та їх сукупну дію. Встановлено, що піридоксин гідрохлорид позитивно вплинув на нормалізацію показників крові з 1 до 3-ої години токсикозу, а із 6 до 12-ої години даний препарат менш інтенсивно сприяв зниженню нітратів, нітритів і метгемоглобіну. Доведено, що аскорбінова кислота за нітратно-нітритного токсикозу протягом усього періоду сприяла зменшенню рівня даних токсикантів у крові тварин. Досліджено, що краще процеси знешкодження нітратів і нітритів у крові бичків проходили із 6 до 12-ої години після її введення. Обгрунтовано доцільність сукупного використання даних препаратів у терапевтичних дозах у випадку нітратно-нітритного токсикозу у бичків.

Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським 2005

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / О.К. Ситнік; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено патогенез та узагальнено методи діагностики циноглосотоксикозу у тварин, здійснено систематизацію способів його профілактики. Визначено, що гострий перебіг отруєння у бичків виникає після одноразового згодовування борошна з сухої трави та листя чорнокореня лікарського другого року вегетації у кількості 7,0 та 18,4 г на 1 кг маси тіла відповідно. З'ясовано, що хронічний перебіг отруєння чорнокоренем у коней проявляється пригніченням, атаксією, анорексією, спрагою, гіпотермією, поліурією, гематурією, гіперглікемією (6,4 - 9,2 ммоль/л), гіпоазотемією, гіперпротеїнемією, збільшенням вмісту піровиноградної кислоти (159,04 - 261,28 мкмоль/л) та зменшенням вмісту сечовини у крові. Запропоновано схему діагностики, яка базується на даних анамнезу, аналізі ботанічного складу кормів, оцінці клінічних симптомів, результатах біохімічних досліджень крові стосовно вмісту глюкози та піровиноградної кислоти, а також гістологічних досліджень печінки, селезінки, серця, нирок, головного мозку. Установлено, що остаточний діагноз циноглосотоксикозу підтверджується за умов якісного виявлення алкалоїдів чорнокореня лікарського у кормах за методом тонкошарової хроматографії. Систематизовано заходи щодо профілактики циноглосотоксикозу тварин.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net