Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Гигиена животных и ветеринарная санитария

Содержание текущего раздела:
Акустичні репеленти в комплексній дератизації об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / І.В. Двилюк; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано використання акустичних репелентів у боротьбі зі шкідливими гризунами, вивчено ефективність і доцільність їх застосування в комплексі з традиційними засобами дератизації на об'єктах ветеринарно-санітарного нагляду. Встановлено залежність етіологічних показників від частотних параметрів емітованого сигналу. Одержано нові дані про вплив акустичних репелентів на біоелектричну активність головного мозку та серця лабораторних щурів. Досліджено динаміку фізіологічних і біохімічних показників крові та репродуктивних показників у щурів за дії акустичного репеленту АР-010. Розроблено спосіб відлякування гризунів і комплексний план, який поєднує фізичні та хімічні засоби дератизації.

Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт - вода - корми - організм курей-несучок 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.06 / В.М. Колєсніченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Установлено фоновий вміст ртуті у грунтах, воді, кормах, організмі курей-несучок дослідних господарств. Виявлено біогенну міграцію ртуті у системі грунт - вода - корми - організм курей-несучок. Проаналізовано вплив пектиновмісного препарату на концентрацію сполук ртуті в органах і тканинах продуктивної птиці. З'ясовано, що використання пектиновмісного препарату, який виготовлений на основі виноградних вичавок (95 %) і містить пектинові речовини, аскорбінову кислоту (4 %) й активоване вугілля (1 %), сприяє виведенню ртуті з організму курей-несучок дослідних груп на 45 - 67 % у порівнянні з контрольною. Відзначено, що за умов використання даного препарату відбувається збільшення показників: яйценоскості курей-несучок, поліпшення показників біологічної цінності м'яса, підвищення показників морфологічного та хімічного складу отриманих яєць у дослідних групах у порівнянні з контрольною. Уперше визначено коефіцієнт накопичення та коефіцієнт біотрансформації ртуті в організмі продуктивної птиці. Наведено рекомендації щодо використання пектинових речовин з відходів виробництва у птахівництві.

Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт - вода - корми - організм овець 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Ю.П. Вікторова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані про кількість сполук ртуті в компонентах біосфери (грунті, воді та кормах) усіх районів Автономної Республіки Крим. Встановлено концентрацію загальної ртуті в крові та вовні овець, а також інтенсивність та основні шляхи її виведення з організму залежно від віку тварин. Визначено величину й особливості нагромадження ртуті в організмі овець та її вміст в органах і тканинах та вперше розраховано коефіцієнт біотрансформації ртуті з кормів і води до організму тварини за період вирощування. Запропоновано й експериментально підтверджено можливість використання пектиновмісного препарату з виноградних вичавок. У комплексі з аскорбіновою кислотою вивчено його вплив на виведення сполук ртуті з організму, білковий обмін, гематологічні та біохімічні показники крові овець.

Біогенна міграція сполук ртуті у системі грунт - вода - корми - організм свиней 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Т.В. Макаревич; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено біогенну міграцію сполук ртуті у компонентах екосистеми та вплив на організм тварин, пошук шляхів виведення їх з організму. Встановлено, що сполуки ртуті здатні накопичувати в органах і тканинах у концентраціях, які перевищують гранично допустиму концентрацію, впливають на ріст і розвиток свиней, на якість отриманої продукції (м'яса). Запропоновано метод виведення сполук ртуті з організму з використанням кормової домішки, виготовленої з відходів харчової промисловості. Проаналізовано хімічний склад і комплексно здатну можливість препаратів, що містять пектинові речовини, виготовлених із відходів харчової промисловості яблук та буряків. Висвітлено технологію виготовлення препарату, що виводить сполуки ртуті з організму. Серією дослідів на лабораторних тваринах (білих щурах) доведено ефективність препарату, щодо виведення сполук ртуті з організму. Препарат апробовано в господарстві на свинях віком 2 - 5 місяців. Застосування препарату в якості кормової домішки сприяло покращанню біохімічних показників крові, позитивно вплинуло на ріст і розвиток свиней, біологічну цінність м'яса і морфологічний склад туші.

Ветеринарно-санітарна експертиза свинини при хронічному катаральному гастриті 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Я.М. Шарай; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що хронічні катаральні гастрити мають широке розповсюдження серед свинопоголів'я України (88 - 95 %). Показано, що у випадку сильно вираженого хронічного катарального гастриту ступінь обезкровлювання туш була задовільною та незадовільною. Органолептичні та фізико-хімічні показники м'яса погіршувались в залежності від тяжкості патологічного процесу. У м'ясі свиней, хворих на хронічний гастрит, збільшується вміст вологи, зменшується кількість білка, жиру, золи, понижується калорійність м'яса. Дослідження стосовно визначення сумарного вмісту жирних кислот та амінокислот показали, що під час патологічного процесу їх менше, ніж у клінічно здорових, а відносна біологічна цінність м'яса знижується на 22,0 - 30,7 % Схожу картину виявлено під час аналізу мінерального складу. Доведено, що обсіменіння м'яса та внутрішніх органів мікрофлорою збільшується в залежності від ступеня патологічного процесу.

Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів бджільництва, одержаних в радіоактивно забруднених районах Полісся Житомирщини 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / С.В. Фурман; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001.

Аннотация:

Ветеринарно-санітарна оцінка і удосконалення технології підвищення якості м'яса птиці при аскаридіозі з використанням побічної сировини і відходів м'ясокомбінатів 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.06 / В.М. Безсмертний; Одес. держ. с.-г. ін-т. — О., 1999. — 31 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням ветеринарно-санітарної експертизи та якісної оцінки м'яса птиці (курей, індичок) при аскаридіозі і розробці сучасної профілактики цього захворювання, направленої на збільшення виробництва і підвищення якості м'яса з використанням кормових домішок і відходів м'ясокомбінатів. Розроблена предзабійна і післязабійна діагностика аскаридіозу птиці, вивчено вплив аскаридіозної інвазії на продуктивність птиці, санітарні і якісні показники м'яса та його біологічну цінність. Науково обгрунтована можливість використання відходів м'ясокомбінатів як сировини для виробництва кормових домішок і преміксів і розроблена технологія їх виробництва. Вивчено вплив комплексної профілактики аскаридіозу на санітарні показники і якість м'яса птиці. Встановлена економічна ефективність проведення комплексної профілактики аскаридіозу птиці згідно з розробленою методикою.

Ветеринарно-санітарний та радіометрично-гігієнічний контроль продуктів забою тварин, отриманих у зонах посиленого радіоекологічного контролю 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / П.Д. Константінов; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено наслідки Чорнобильської катастрофи (вплив радіонуклідів на якість м'яса забійних тварин), вдосконалено методи зниження рівня радіонуклідів у м'ясі та випуск екологічно безпечної м'ясної продукції. Проведено ретроспективний радіометричний аналіз продуктів забою тварин, забруднених радіонуклідами. Встановлено, що радіонукліди, концентрація яких знаходиться в межах допустимих рівнів ДР-97 (19 - 25 Бк/кг), впливають на біохімічний склад яловичини: знижується вміст білка, жиру, сухої речовини, глікогену, молочної кислоти; підвищується вміст летких жирних кислот, аміно-аміачного азоту.Розроблено спосіб приготування біологічно активного препарату "Лактоцидин" з культури молочнокислих мікроорганізмів (ацидофільних паличок штаму 48c). Досліджено і впроваджено спосіб виробництва вареної ковбаси з додаванням лактоцидину, який забезпечив підвищення органолептичних показників готового продукту, зменшив кількість МАФАМ, збільшив вихід ковбаси, подовжив термін її реалізації, знизив вміст радіонуклідів.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net