Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Ветеринарное акушерство

Содержание текущего раздела:
Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Власенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: За допомогою ультразвукового методу визначено диференціальні ознаки патологічних змін у яєчниках і матці корів у разі анафродизії, зумовленої гіпофункцією, гіпотрофією, склерозом, кістами, персистенцією жовтого тіла яєчників, атонією матки, ендометритом та піометрою. Розкрито вплив на поширеність анафродизії величини добового фотоперіоду, виявлено залежність виникнення окремих гінекологічних хвороб у корів від повноцінності годівлі та умов утримання. Доведено, що ефективність різних методів стимуляції статевої циклічності у корів з анафродизією залежить від морфофункціонального стану яєчників і матки. Встановлено, що у корів методом послідовної гормональної корекції лютео-, фолікулогенезу та овуляції в яєчниках можна зумовити синхронний прояв індукованої стадії збудження статевого циклу. Проведено оцінку морфофункціонального стану статевих органів у корів під час стадії збудження та визначено фактори, що знижують або підвищують заплідненість корів, у яких проводилася стимуляція та синхронізація стадії збудження.

Біокремнійорганічні пористі сорбенти в профілактиці акушерської патології у корів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Р.Є. Малимін; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив домішок, внесених до раціону корів, - біокремнійорганічних пористих адсорбентів, вітчизняного цеоліту й угорського - хумоліту на мінеральний і білковий обмін, перебіг процесу отелення та періоду після нього. Встановлено, що згодовування коровам у зимовий та літньо-пасовищний періоди протягом 60 днів до отелення і 45 днів після отелення цеоліту та хумоліту в дозі 0,5 л на 1 кг маси тіла не впливає негативно на показники фізіологічного статусу корів. На основі ентеросгелю виготовлено ентеросгель-пасту, введення якої в порожнину матки корів, у поєднанні з ін'єкцією вітаміну Е, профілактує гострий післяродовий ендометрит. Згодовування цеоліту та хумоліту сприяє збільшенню питомої маси сирої кістки, підвищенню вмісту кальцію на 5 - 40 % і фосфору на 2 - 11 % в кістковій тканині та зростанню кальцієво-фосфорного співвідношення в зимовий період з 1,14:1 у контролі до 1,36:1 у разі використання цеоліту та 1,40:1 - хумоліту, а також зростанню вмісту в крові загального білка на 5 - 13 %.

Біотехнологія розмноження свиней. Інтенсифікація відтворної функції свиноматок і кнурів 1998

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.07 / М.І. Харенко; Львів. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1998. — 33 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням удосконалення технології відтворення свиней у спецгоспах і промислових комплексах України. У роботі в порівняльному аспекті вивчені основні показники відтворення свиней з чітким визначенням помісячної та сезонної динаміки цих показників, розроблений критерій оцінки форм неплідності основних і перевірюваних свиноматок, а також обгрунтована економічна перевага організації внутрішньогосподарських пунктів штучного осіменіння свиней. У порівняльному аспекті вивчені показники спермопродукції районованих порід кнурів-плідників у спецгоспах і промисловому комплексі, обгрунтована перевага комплексного застосування гормональних та вітамінних препаратів при інтенсифікації відтворної функції основних і перевірюваних свиноматок, а також необхідність використання для цієї мети простагландинів і КПМК. Вперше проведена апробація тканинних препаратів /біостимуляторів/, виготовлених із хоріону і пуповини людини для інтенсифікації репродуктивної функції свиноматок і кнурів-плідників.

Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Горюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено основні причини неплідності худоби у Чемеровецькому районі Хмельницької області, встановлено її різновиди та економічні збитки від неї. З'ясовано, що основною формою неплідності худоби у досліджуваному регіоні є аліментарна, на другому місці за поширеністю виявилася симптоматична неплідність, інші форми даної патології зустрічалися значно рідше. Вивчено ефективність застосування вітамінів та аутомолозива з метою профілактики неплідності худоби. Вперше застосовано сапонітове борошно (у чистому вигляді, екструдованій формі, у поєднанні з вітамінними препаратами та аутомолозивом) у системі заходів з профілактики неплідності худоби та підвищення життєспроможності новонароджених телят.

Вплив адсорбентів на перебіг тільності отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / А.С. Ревунець; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2000.

Аннотация:

Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / А.С. Ревунець; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що в процесі згодовування коровам сапоніту знижується вміст цезію-137 у фетальній плаценті на 27 %, навколоплідній рідині - на 29 %, молозиві - на 28 %, сечі - на 24 % і збільшується на 35 % його виділення з калом у корів дослідної групи. Уперше в третій зоні радіаційного забруднення запропоновано застосування дігітолу та комплексу вітамінного препарату для лікування корів з гіпофункцією яєчників і матки та корекції статевого циклу. Розроблено рекомендації щодо доз лікувального застосування дігітолу та тривітаміту в післяотельний період. Визначено позитивний вплив даних препаратів у забрудненій радіонуклідами зоні на час виникнення стадії збудження статевого циклу в корів.

Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелень у корів поліської м'ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у новонароджених телят 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Карпюк; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив тривалого малоінтенсивного радіаційного забруднення на перебіг тільності та отелення виведеної нової поліської м'ясної породи корів, стан і природну резистентність новонароджених телят і рівень їх захворюваності ротавірусною діареєю. Розглянуто профілактичні заходи запобігання, зокрема, щеплення тільних корів вакциною нового покоління, створеною на основі макромолекулярного комплексу платини. На підставі проведених досліджень одержано дані про те, що довготривала дія підвищених доз радіації має негативний вплив на фізіологічний стан організму тільних корів та молодняка. Найбільш вразливими до дії малоінтенсивного іонізуючого випромінювання виявились лейкопоетарна система і гуморальні прояви імунітету: фагоцитарна активність нейтрофілів, бактерицидна активність сироватки крові та Т- і В-лімфоцитарні системи. Встановлено доцільність використання ротавірусної інактивованої платинової вакцини, особливо в господарствах забрудненої радіонуклідами зони, неблагополучних щодо захворювань новонароджених телят на ротавірусну діарею, яка стимулювала підвищення специфічного імунітету в глибокотільних корів та обумовила зростання колострального імунітету у новонароджених телят, що на 70 - 90 % захищає їх від ротавірусів, полегшує перебіг захворювання.

Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.07 / І.В. Паращенко; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено причини низької відтворної здатності телиць парувального віку у господарствах Сумщини. Установлено, що основними причинами тривалої неплідності у даних телиць є комплекс стрес-чинників: неповноцінна годівля, прив'язне утримання, відсутність інсоляції та контакту з тваринами протилежної статі, а також недоброякісний відбір теличок для відтворення стада та порушення технології їх осіменіння. Сезонна динаміка більшості показників біохімічного, морфологічного та гормонального складу крові вказує на непідготовленість організму телиць до прояву повноцінного статевого циклу. Доведено доцільність інтенсифікації відтворної функції телиць парувального віку за допомогою тканинного препарату "Плацента денатурована емульгована" (ПДЕ) та комплексного застосування ПДЕ, декавіту та тривітаміну. Установлено: тканинний препарат сприяє активації процесів обміну речовин, що підтверджується біохімічними, морфологічними та гормональними показниками крові, які досягають їх рівня, що відповідає стану тварини, здатного для запліднення, а також збільшенню кількості інтерстиціальних клітин, інтенсивному розвитку кровоносних судин та паренхіми ячників, а це прискорює процес овуляції. Визначено, що у разі застосування даних препаратів телицям у віці три роки і більше ефективність інтенсифікації різко знижується.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net