Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Эпизоотология и инфекционные болезни

Содержание текущего раздела:
Асоційовані респіраторні хвороби свиней (клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Н.О. Авраменко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено спектр збудників асоційованих респіраторних хвороб свиней та їх розповсюдження, а також клінічні особливості перебігу цих хвороб. Визначено ефективність одночасного застосування емульгованої вакцини проти пастерельозу свиней та інактивованої вакцини "Респішур" з метою профілактики респіраторних хвороб асоційованої етіології. Запропоновано систему оздоровлення неблагополучних за зазначеними хворобами свиней господарств з урахуванням комплексного діагнозу та ступеня розповсюдженості захворювання.

Бордетельозна інфекція свиней (епізоотологія, діагностика та заходи боротьби) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Г.І. Ребенко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення епізоотичної ситуації стосовно респіраторних хвороб свиней, зумовлених B.bronchiseptica, в господарствах північно-східних областей України, випробування методів їх лабораторної діагностики та розробці заходів боротьби з ними. Визначені основні епізоотичні особливості захворювання, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни; локалізація збудника та його властивості. Експериментально відтворена бордетельозна інфекція на поросятах семиденного віку, вивчені перебіг хвороби та динаміка утворення протибордетельозних антитіл. Економічно обгрунтовані заходи боротьби з захворюваннями свиней бордетельозної етіології.

Герпесвірусний пустульозний вульвовагініт корів і телиць на молочно-товарних фермах півдня України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / О.Г. Гуменний; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше в господарствах півдня України вивчено розповсюдження, клінічний прояв та особливості епізоотичного процесу у випадку герпесвірусного пустульозного вульвовагініту корів і телиць. Одержано дані щодо провідної ролі герпесвірусу I-го типу в етіології порушень репродуктивної функції в корів і телиць та особливостях його циркуляції серед тварин різних вікових груп у неблагополучних щодо інфекційного ринотрахеїту - пустульозного вульвовагініту господарствах півдня України.

Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб у диких птахів в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Д.В. Музика; УААН; Ін-т експерим.і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 20 с. — (). — укp.

Аннотация: Проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо вірусних хвороб у диких птахів України. Розглянуто методи діагностики інфекційних хвороб. Проведено імунологічні та вірусологічні дослідження. Доведено інфікованість диких мігруючих водоплавних птахів 4-х видів, синатропних птахів 9-ти видів, 11-ти фонових видів Сходу та Півдня України, які не пов'язані з сільськогосподарською птицею, збудниками ньюкаслської хвороби, грипу, синдрому зниження несучості-76, вірусного гепатиту каченят, інфекційного бронхіту курей, інфекційного ларинготрахеїту, хвороби Гамборо, вірусного ентериту гусей. Викладено методику виготовлення та використання в імунологічних реакціях екстрактів жовтків яєць диких птахів. Розроблено програму постійного епізоотологічного моніторингу диких птахів.

Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / В.М. Горжеєв; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Відзначено, що останні 30 років від реагуючої на туберкулін великої рогатої худоби (ВРХ) збільшилось виділення атипових мікобактерій, зокрема M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae до 86,2 % від загального числа виділених мікобактерій, що значною мірою ускладнює проведення діагностичних і оздоровчих заходів, особливо за умов повторного виникнення захворювання на туберкульоз. Показано доцільність використання комплексного методу діагностики для визначення природи позитивних реакцій на туберкулін у благополучних господарствах, що дозволяє підтвердити або спростувати діагноз на туберкульоз протягом 60 - 90 діб. Доведено, що важливе значення у системі заходів боротьби з туберкульозом мають випадки повторного захворювання. Визначено, що у 5,3 % випадків причиною повторних спалахів є анергія на туберкулін у хворих тварин, у 71 % неблагополучних стосовно туберкульозу господарствах хвороба виникає повторно внаслідок неповного проведення комплексу заходів у разі оздоровлення стада і у 15,8 % повторні спалахи зумовлені новим занесенням туберкульозного збудника хворими тваринами або незнезараженими молочними продуктами. Для виявлення тварин з анергією рекомендовано застосовувати комплексне дослідження тварин з використанням реакції зв'язування комплементу (РЗК). Зазначено, що у неблагополучних стадах, де за методом РЗК виявляють від 2,8 до 3,2 % хворих тварин, анергічних до туберкуліну, оздоровлення стад слід здійснювати шляхом повної заміни поголів'я здоровою худобою. Зроблено висновок, що вирішальне значення має застосування комплексного методу діагностики у неблагополучних щодо туберкульозу господарствах, де худоба одночасно уражена збудником туберкульозу та сенсибілізована до туберкуліну атиповими або вакцинними штамами мікобактерій. За результатами господарчих досліджень з'ясовано, що за допомогою комплексного методу є можливим їх оздоровлення від туберкульозу. Визначено, що стада ВРХ, де реакції на туберкулін зумовлені атиповими бактеріями, слід вважати благополучними щодо туберкульозу, а сенсибілізованих до туберкуліну тварин - здоровими.

Епізоотологічний моніторинг, профілактика та системи ліквідації лейкозу великої рогатої худоби в Україні 2000

Источник: Автореф. дис...д-ра вет. наук: 16.00.08 / М.С. Мандигра; Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. — Х., 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто закономірності просторово-часового розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ), охарактеризовано напруженість епізоотичного процесу, а також показано основні шляхи виділення вірусу лейкозу (ВЛ) ВРХ із організму хворих тварин та шляхи передачі збудника. Визначено стадійність епізоотичного процесу у разі спонтанного лейкозу, яка характеризується наявністю стадій розвитку, максимального підйому та відсутністю стадій згасання. Підтверджено взаємодію трьох ланок епізоотичного ланцюга в епізоотичному процесі лейкозу ВРХ і провідну роль у ньому джерела збудника інфекції. Експериментально встановлено, що уже за шість годин після введення тваринам вірусовмісної крові вони є потенційним джерелом збудника інфекції. Проаналізовано динаміку та особливості перебігу епізоотичного та інфекційного лейкозного процесу у тварин-гнотобіотів (ягнят і поросят), ВРХ та овець, які зазнали радіоактивного опромінення у різних дозах, а також за асоційованого перебігу лейкозу та анаплазмозу. Встановлено, що розповсюдження лейкозу не зумовлено дією понадфонованого опромінення радіонуклідами у зоні аварії ЧАЕС. Експериментально доведено, що ВРХ незалежно від породи, віку, годівлі, утримання, дії понадфонового опромінення радіонуклідами однаково чутливадо ВЛ за умов парентерального його введення. Доведено роль колостральних антитіл у забезпеченні підвищеної стійкості телят до зараженої ВЛ ВРХ. Розробка, теоретичне та експериментальне обгрунтування різних систем протилейкозних заходів, в тому числі прискореного методу, дало змогу запровадити в Україні широкомасштабний контроль епізоотичної ситуації, різко знизити інфікованість тварин ВЛ ВРХ та повністю оздоровити господарства шести областей Західної України.

Епізоотологічний нагляд у системі державного ветеринарного контролю на кордоні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Л.В. Олійник; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено ретроспективному аналізу епізоотичної ситуації у різних країнах, у тому числі в Україні, її вплив на експортно-імпортні операції, а також вдосконаленню діяльності служби ветеринарної медицини на державному кордоні. Внаслідок різкого скорочення в Україні поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці значно збільшився обсяг імпорту тварин, тваринницької продукції та сировини, що підвищує ймовірність занесення на її територію збудників інфекційних хвороб. Імпорт м'ясо-кісткового борошна, контомінованого збудником губчастоподібної енцефалопатії та інфікованої великої рогатої худоби стали основною причиною поширення захворювання у країнах Европейського Союзу, які підтримують торговельні стосунки з Англією. Розроблено методичні рекомендації, які затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства АПК України. Запобігання занесенню збудника губчастої форми енцефалопатії великої рогатої худоби на територію України забезпечено державною ветеринарною службою на кордоні, що чітко виконує вимоги МЕБ. Ефективність роботи ветеринарної служби на державному кордоні залежить від оперативності отримання даних, що визначають епізоотичну ситуацію у країнах-експортерах і може бути значно вищою за умови створення комп'ютерної мережі.

Епізоотологічні особливості туберкульозу великої рогатої худоби в умовах Cтепу України, удосконалення діагностики та боротьби 1999

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Л.С. Короленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Показано, що туберкульоз великої рогатої худоби в природно-географічному регіоні, маючи особливості прояву, визначає перебіг епізоотичного процесу - за 34-річний період виявлено тільки один підйом і деяке зниження його напруженості та значне розповсюдження захворювання. Відмічена закономірність обумовлена широким застосуванням вакцини BCG, яка ускладнила епізоотичну ситуацію через несвоєчасне введення карантинних обмежень та зараження народженого молодняка M.bovis. Це сприяло рецидиву хвороби та тривалому неблагополуччю господарств. Визначена більш висока специфічність та активність ППД-туберкуліну для ссавців фірми "Біолек" /м. Харків/ та встановлена, в умовах практичної лабораторії ветеринарної медицини, вища результативність удосконаленого штучного живильного середовища Левенштейна-Ієнсена. Розроблена науково обгрунтована система заходів профілактики і боротьби з туберкульозом.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net