Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Содержание текущего раздела:
Ветеринарно-санітарна експертиза бджолиного меду в сучасних екологічних умовах України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / М.В. Мельник; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено якість і безпеку бджолиного меду за сучасних екологічних умов України. Встановлено, що діастазна активність меду з таких медоносів, як біла акація, плодові дерева, не стійка і протягом одного року зберігання може знизитися до нуля, а вміст інвертованого цукру - до 40 %. Активна кислотність медів України коливається від 3,5 до 4,5 (pH). Буферна ємність меду, ймовірно, залежить від хімічного складу грунтів, на яких ростуть медоноси. Антибіотики у меді здатні тривалий час зберігатися та виявляються у ньому навіть через 18 місяців зберігання. Доведено, що вміст нітратів у меді дуже незначний (від 4,1 до 11 мг / кг), а нітритів зовсім не виявлено. Забрудненість меду пестицидами пов'язана не стільки з видовими особливостями рослин медоносів, скільки з рівнем забрудненості грунтів певними пестицидами, зокрема їх здатністю тривалий час зберігатися. Рівень забрудненості меду у порівнянні з нектаром, більший у два - три рази. Накопичення ізотопів цезію у рослинах пов'язано з їх видовими особливостями. Вміст радіонуклідів у тілі зимуючих бджіл, більший у 10 разів, ніж у літніх бджіл.

Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса курчат, виробленого при стимуляції їх росту та розвитку 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / О.В. Яворська; Львів. нац. акад. вет. мед. ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Експериментально обгрунтовано росто- та імуностимулюючу дію спеціально розробленої молочно-дріжджової домішки "Стимугал", яку застосовано під час вирощування курчат. На підставі ветеринарно-санітарної оцінки тушок птиці та врахування типологічних особливостей автономної нервової системи встановлено позитивний вплив даного біостимулятора на підвищення середньодобових приростів маси тіла, збільшення живої маси, промірів довжини й обхвату тулуба, довжини плесни та покращання якості м'яса. З'ясовано, що внаслідок застосування кормової домішки відбуваються закономірні зміни морфологічних і біохімічних показників крові: підвищення вмісту еритроцитів, гемоглобіну, загального білка (зокрема, збільшення <$Ebeta>- <$Egamma>-глобулінів), глюкози, загальних ліпідів та зростання активності ферментів аланін- і аспартатамінотрансферази та підвищення природної резистентності курчат, яке позитивно впливає на їх збереженість, інтенсивність росту та будову тіла. Проведено хімічні, органолептичні дослідження та вивчено біологічну цінність м'яса птиці. Доведено активуючу дію досліджуваної кормової домішки на гуморальні фактори неспецифічної резистентності організму курчат. Виявлено, що застосування в раціонах курчат "Стимугалу" дозволяє одержувати м'ясо вищої якості в порівнянні з птицею, яка не отримувала даної кормової домішки.

Ветеринарно-санітарна оцінка м'ясопродуктів, що реалізуються на ринках, та заходи з підвищення їх якості 2003

Источник: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.09 / О.М. Горобей; Львів. нац. акад. ветеринарної мед. ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне ветеринарно-санітарне дослідження (бактеріальне обсіменення, визначення токсичності та вмісту нітритів) ковбас і копченостей, що реалізуються на ринках у різні пори року та виготовляються різними суб'єктами виробництва. Встановлено фактори, що впливають на санітарну якість м'ясопродуктів, розроблено заходи щодо підвищення їх санітарної якості та безпеки. Запропоновано експрес-метод визначення токсичності м'ясопродуктів, розроблено спосіб виготовлення екологічно чистого барвника та безнітритну технологію виготовлення ковбасних виробів. Обгрунтувано ефективність впровадження у ветеринарно-санітарну експертизу м'ясопродуктів мікробіологічного експрес-методу визначення токсичності та виготовлення ковбас за безнітритною технологією з використанням розробленого барвника. Запропоновано методику контролю якості та безпеки м'ясопродуктів відповідно до міжнародних вимог системи самоконтролю (НАССР).

Ветеринарно-санітарна оцінка пастових кормів із відходів забою тварин та вплив їх на продуктивність і якість м'яса птиці 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / С.В. Чорний; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми стосовно ветеринарно-санітарної експертизи пастових кормів з відходів забою тварин та вивчено їх вплив на продуктивність і якість м'яса птиці, а також утилізації цих відходів шляхом переробки у корми за сучасних умов розвитку м'ясопереробної галузі на Україні. Уперше в Україні вивчено сировинну базу, санітарну оцінку, хімічний склад, а також кормову і біологічну цінність досліджених відходів. Запропоновано підхід до переробки відходів забою тварин у корми, що враховує потужність м'ясопереробних підприємств. Надано санітарну та якісну оцінку кормів, що виготовляються з нетрадиційної сировини, відповідно до вимог безпеки. Надано ветеринарно-санітарну та якісну оцінку м'ясу птиці, яку вирощували з використанням пастових кормів. Розроблено експрес-метод дослідження токсичності кормів і м'яса даної птиці.

Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою некатегорійного молодняку великої рогатої худоби 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / Ю.М. Тирсіна; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше вивчено гістологічні зміни (некроз, відкладання ліпофусцину, слизову дистрофію міжм'язової сполучної тканини), які знижують якість м'яса некатегорійних тварин як повноцінного продукту харчування. Доведено, що інтенсивність саркоцистозної інвазії під впливом незбалансованої та недостатньої годівлі зростає. Зазначено, що одержані результати досліджень дають підставу рекомендувати проведення обов'язкового бактеріологічного дослідження продуктів забою некатегорійних тварин, які є потенційно небезпечним джерелом токсикоінфекції для людини, а також проведення патогістологічного дослідження на предмет ураження саркоцистами, оскільки інтенсивність м'язової інвазії саркоцистами у даному випадку зростає.

Система моніторингу, контролю і профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіології 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.09 / Л.В. Олійник; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено ступінь поширення та етіологічну структуру харчових токсикоінфекцій в Україні. Установлено взаємозв'язок між рівнем контамінації продуктів тваринництва потенційними збудниками токсикоінфекцій і станом епідеміологічної ситуації. Визначено епізоотологічні особливості сальмонельозу тварин та ступінь поширення різних сероварів і фаготипів збудників цієї хвороби у тварин по регіонах України. Досліджено ступінь поширення шиготоксинпродукуючих ешерихій серед сільськогосподарських тварин. Одержано нові дані щодо життєздатності збудників харчових токсикоінфекцій в об'єктах довкілля. Запропоновано нові методи діагностики сальмонельозу, а також методи індикації цих збудників у харчових продуктах тваринного походження за допомогою ПЛР. З'ясовано вплив різних збудників токсикоінфекцій на якісні показники (біохімічні та біологічні) м'яса, вивчено особливості динаміки вмісту метаболітів у крові, а також активність ряду ферментів та стану окиснювально-антиоксидантної рівноваги у динаміці захворювання поросят на сальмонельоз за умов експериментальної ендотоксемії, що поглиблює та розширює сучасне розуміння механізмів розвитку токсикозів сальмонельозної етіології в інфікованих тварин. Визначено біологічну цінність м'яса, одержаного від тварин, хворих на сальмонельоз та коліентеротоксемію. Теоретично та експериментально обгрунтовано та розроблено нову екологічно безпечну технологію деконтамінації продуктів тваринництва від сальмонел за допомогою фагів, визначено ефективність її застосування.

Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / О.М. Джміль; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено технологічні процеси одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням на господарських підприємствах різних форм власності. Охарактеризовано сучасний стан реформованих сільськогосподарських підприємств-виробників молока в Україні. Проаналізовано існуючі ризики в технологічному процесі одержання молока на фермах та особистих підсобних господарствах населення. Досліджено вплив температури та термінів зберігання сирого незбираного збірного молока на його мікрофлору. Запропоновано новий метод зниження мікробного обсіменіння молока за допомогою активізації його природних бактеріостатичних властивостей, а саме шляхом активації лактопероксидазної системи за допомогою натрію тіоціанату. Досліджено органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, токсикологічні показники, біологічну цінність та технологічні властивості молока, обробленого з активізованою LP-системою. Встановлено оптимальні дози тіоціанату, які необхідно використовувати з метою зниження бактеріального обсіменіння молока на шляху від виробника до переробника.

Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеного вмісту кадмію за корекції метаболізму хелатами мікроелементів та вітамінами 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.09 / Н.Я. Васерук; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень in vitro та in vivo механізмів реалізації токсичного впливу кадмію, тестування та підбору засобів кадмійпротекторної дії. Вивчено фізіологічний стан, продуктивність бугайців у зонах з різною інтенсивністю техногенного навантаження, проведено ветеринарно-санітарну експертизу одержаної продукції тваринництва. Встановлено, що у разі тривалого надходження невисоких доз кадмію в організмі бугайців змінюється метаболізм мікроелементів, знижується інтенсивність використання поживних речовин, синтез енергетичних запасів і підвищуються процеси катаболізму. Зазначено, що корекцію обміну речовин, нормалізацію функціонування системи антиоксидантного захисту, посилення синтетичних процесів в організмі тварин, та зниження вмісту кадмію у яловичині проведено шляхом включення до раціону металоорганічних сполук мікроелементів з амінокислотою метіоніном у поєднанні з ін'єкціями тривітаміну.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net