Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Паразитология, гельминтология

Содержание текущего раздела:
Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби) 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11 / М.П. Прус; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Викладено матеріали щодо розповсюдження бабезіозу собак в Україні. Наведено дані динаміки захворювання цих тварин протягом року та їх сприйнятливості до збудника залежно від віку, статі та породи. Проведено морфологічні та біохімічні дослідження крові собак як у випадку спонтанного, так і експериментального бабезіозу, а також дослідження сечі хворих тварин. Доведено наявність морфофункціональних змін у печінці, підшлунковій залозі, нирках. З'ясовано, що порушення мінерального обміну в організмі тварин проявляються гіпонатріє-, каліє-, магніє- хлоремією. Показано, що у хворих на бабезіоз собак в перший період гострої фази хвороби розвивається імунодефіцитний стан як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету. Вивчено білковий обмін у хворих на бабезіоз собак, що свідчить про розвиток диспротеїнемії та фоні гіпоальбумінемії. На базі патолого-морфологічних досліджень виявлено ураження серця, печінки, підшлункової залози, нирок. Доведено, що терапевтично ефективною та безпечною для тварин дозою диміназен ацетурату є 1,75 мг/кг маси тіла в 3,5 % водному розчині. Запропоновано спосіб комплексного лікування бабезіозу собак. Розроблено методику одержання гіперімунної протибабезіозної сироватки крові та доведено, що її профілактичне застосування запобігає розвитку гострого перебігу хвороби у собак.

Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / М.О. Пасунькіна; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше у трьох природно-кліматичних зонах вивчено фауну й екологію іксодових кліщів, що паразитують на вівцях у Криму. Визначено шляхи розселення інсодид і формування нових кліщових вогнищ. Виявлено процес переходу епізоотичних вогнищ у латентні і навпаки. Вивчено біолого-екологічні особливості кліща Rhipicephalus bursa - основного переносника збудників бабезіозів та анаплазмозу овець у Криму. Визначено строки активності цього кліща у природі залежно від метеорологічних показників. Уточнено певні дані епізоотології бабезіозів й анаплазмозу овець. Досліджено акарицидні властивості нових піретроїдів, які раніше не використовувались у тваринництві. Розроблено раціональну схему боротьби з іксодовими кліщами залежно від біологічних особливостей переносника.

Гельмінтози собак міських популяцій: поширення, терапевтична та імунологічна оцінка комплексної терапії 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / С.В. Павленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено умови та закономірності поширення основних кишкових гельмінтозів собак за умов м.Харкова. Експериментально обгрунтовано вибір протигельмінтозних препаратів у комбінації з імуностимуляторами та запропоновано для практичної ветеринарної медицини комплексні лікувально-профілактичні заходи боротьби з основними гельмінтозами собак міських популяцій. Розроблено комплексні заходи їх профілактики та лікування, згідно з якими є необхідним комплексне застосування ефективних антигельмінтиків, імуностимуляторів, інсектицидних та дезінвазійних засобів.

Гіподермоз великої рогатої худоби і розробка ефективних методів боротьби з ним в умовах лісостепової зони України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / О.М. Рула; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості біології підшкірних оводів, епізоотології гіподермозу великої рогатої худоби, розроблено заходи боротьби з ним у тваринницьких господарствах та приватному секторі. Під час проведення екологофауністичного обстеження у господарствах різних форм власності Харківської області встановлено, що екстенсивність інвазії та її інтенсивність в середньому становить 66,4 % і 3,9 личинки на уражену тварину. Виявлено, що на території зони лісостепу України гіподермоз великої рогатої худоби у тваринницьких господарствах і приватному секторі спричиняє лише один вид підшкірних оводів - строка (Hypoderma bovis De Geer, 1776). З'ясовано основні економічні збитки, спричинені гіподермозом великої рогатої худоби від недоотримання молока, зниження приросту та сортності шкіряної сировини, які в цілому становлять 38,92 грн. на одну тварину. На основі вивчення особливостей біології та екології розвитку підшкірних оводів встановлено строки найбільш ефективної та екологічно безпечної хіміотерапії гіподермозу великої рогатої худоби. Зазначено високоефективність використання препаратів "Біомектин - 1 %" (екстенсефективність та інтенсефективність - 100 %) та "Ектоцид" (екстенсефективність - 87,1 %, інтенсефективність - 89 %).

Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.Б. Бородай; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Наведено дані щодо розповсюдження, вікової та сезонної динамік криптоспоридіозу телят у господарствах Лісостепової зони України. З'ясовано джерела та фактори передачі криптоспоридіозної інвазії. Установлено зміни морфологічних та біохімічних показників крові тварин у разі паразитування криптоспоридій. Проведено порівняння лікувальної ефективності препаратів вітчизняного виробництва та уперше застосовано імуномодулятор - спиртову настоянку ехінацеї пурпурової. Розроблено та впроваджено до виробництва комплексну схему застосування кокцидіостатика та імуномодулятора, що сприяє підвищенню ефективності лікувальних заходів, нормалізації гематологічних показників тварин, відновленню імунологічного статусу організму й підвищенню продуктивності.

Етіологічні і патогенетичні фактори у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11; 16.00.02 / Н.М. Сорока; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 34 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Визначено екстенсивність та інтенсивність сетаріозної інвазії великої рогатої худоби (ВРХ) у ряді господарств зони Полісся, Лісостепу та Степу України. Проведено порівняльний аналіз ефективності методів лабораторного дослідження тварин, хворих на сетаріоз. Запропоновано спосіб прижиттєвої діагностики зазначеної хвороби. Досліджено метаболічні, функціональні та структурні зміни в організмі хворих тварин, які носять руйнівний та захисно-компенсаторний характер. Показано, що залежно від наявності гострого чи хронічного перебігу хвороби, а також інтенсивності інвазії спостерігаються порушення білкового, вуглеводного, ліпідного, мінерального обмінів, зміни активності окремих ферментів (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази та креатинкінази) та показників природної (бактерицидної, лізоцимної, фагоцитарної активності) резистентності в організмі хворих тварин. Гістоморфологічно виявлено ураження серця, судин, м'язів, печінки, нирок. Випробувано та встановлено ефективну дію на організм хворих тварин вітчизняних антигельмінтиків та вушних бирок з репелентом тривалого впливу. Вивчено персистентність бровермектину у корів.

Заходи лікування і профілактики аскаріозу у свиней з урахуванням репродуктивної активності самок гельмінтів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Г.О. Хлівна; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто явище "післяпологового", "лактаційного" збільшення кількості яєць A.suum у фекаліях свиноматок, вивчено зміни показників їх гуморального та клітинного імунітету залежно від вмісту гормонів продактину та кортизолу в сироватці крові протягом всього репродуктивного циклу (від запліднення до відлучення поросят). Установлено, що першочергова роль у виникненні явища "післяпологового", "лактаційного" підйому овуляції самок аскарисів належить гормонам продактину та кортизолу. Розроблено комплексні заходи профілактики та лікування свиней, хворих на аскаріоз, які включають застосування ефективних антгельмінтиків та імуномодулятора.

Зоофільні мухи лісостепової зони України та розробка екологічно безпечних методів боротьби з ними 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.М. Машкей; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено масові види зоофільних мух та їх природних ворогів - ентомофагів у державних, фермерських та приватних господарствах. Одержано нові дані про видовий склад, визначено масові види та особливості екології зоофільних та синантропних мух. Розглянуто особливості біології та створено лабораторні лінії кімнатної мухи та блискучої гнійниці, а також видовий склад хижих жуків - ентомофагів з родин Staphylinidae, Husteridae, Carabidae. За лабораторних умов проведено спостереження особливостей біології та харчової активності 11 хижих жуків. Встановлено вплив на чисельність популяції зоофільних мух, які мешкають у господарствах з різною формою власності, та їх ентомофагів з родини Staphylinidae, а також тотальних обробок інсектицидами та екологічно безпечного методу з використанням принадних екранів. На основі синтетичного та рослинного інсектицидів створено високоефективну екологічно безпечну принаду ПіН.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net