Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Искусствоведение
Театральное искусство

Содержание текущего раздела:
Гуцульський театр Гната Хоткевича як мистецький та етносоціокультурний феномен 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / О.Д. Шлемко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському театрознавстві здійснено системне дослідення Гуцульського театру, створеного Г.Хоткевичем у 1910 р. у Галичині в гірському селі Красноїллі, виявлено феномен цього самобутнього мистецького та етносоціокультурного явища. З використанням нового концептуального підходу та залученням нових джерельних матеріалів здійснено детальну реконструкцію гастрольної діяльності Гуцульського театру, окремих сцен з його вистав, досліджено історію театру. Гастролі даного театру по Галичині та Буковині відбувалися у період з 1910 до 1912 рр., а концертної групи по деяких містах Наддніпрянської України та у Москві - березень - липень 1914 р. До репертуру театру належали оригінальні п'єси Г.Хоткевича, написано гуцульської говіркою, - "Довбуш", "Гуцульский рік", "Непросте" та перероблену ним п'єсу "Верховинці" Ю.Коженьовського, що відображали життя гуцулів у всіх його проявах. Відзначено, що феномен Гуцульського театру полягає у його генетичному зв'язку з традиційною культурою гуцулів, жертовній праці учасників театру, доланні протидії австрійсько-польської влади, унікальному поєднанні в своєму репертуарі гуцульської тематики та говірки, формуванні трупи з місцевих народних професіоналів, які були носіями фольклорних знань, чудово володіли мистецтвом слова, співу, танцю, гри на музичних інструментах, імпровізації. Зроблено висновок, що Гуцульський театр став мистецьким та етносоціальним феноменом не лише українського, а й світового театру.

Народний театр товариства "Українська бесіда" у Львові: завершальний період діяльності (1918 - 1924 рр.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / О.О. Боньковська; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено діяльність театру товариства "Українська Бесіда" у 1918 - 1924 рр. як своєрідного, самодостатнього явища українського сценічного мистецтва, невід'ємного від загальноукраїнського театрального процесу в контексті європейської культури. Проведено диференціацію та естетико-театрознавчий аналіз діяльності різних сценічних колективів театру даного товариства, хронологічно визначено відмінні етапи його діяльності. Залучено до наукового обігу значної кількості знайдених, невідомих раніше джерел.

Перший державний український театр: Український Національний Театр, Київ, 1917 - 1918 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Р.П. Леоненко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано історію створення та діяльність Українського Національного Театру (1917 - 1918 рр.) - першого державного українського театру, назва якого впродовж тривалого часу була вилучена з мистецького та наукового обігу. Вивчено історично-політичний та мистецький контексти й обставини виникнення театру, визначено естетичну платформу та адміністративні засади його функціонування, досліджено творчий склад та репертуар. Наведено повний репертуар Українського Національного Театру.

Системне управління підприємством на основі організаційно-економічних моделей 1998

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 17.00.02. / Л.І. Федулова; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 1998. — 44 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням управління виробничим підприємством в ринкових умовах. Розроблено новий напрямок в методології управління соціально-економічними системами, який грунтується на концепції сучасного виробничого менеджменту. Розроблено організаційно-економічні моделі функціональних менеджментів як підсистеми загальної системи виробничого менеджменту, які дають можливість побудувати нову організаційну структуру управління виробничим підприємством та застосувати його економічний механізм в умовах ринкового оточення.

Соціально-політичний театр А.Б.Вальєхо в контексті театрального мистецтва Іспанії ХХ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Л.Ю. Корзова; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблематику, художню стилістику та приклади сценічного втілення таких п'єс А.Б.Вальєхо соціально-політичної спрямованості, як "Історія одних сходів", "У палаючій темряві", "Сьогодні свято", "Підвальне вікно", "Сон розуму". Проаналізовано структуру конфліктів, моделі драматичної дії, образи персонажів, проблеми драматичного характеру та засоби театрально-драматургічної виразності у названих п'єсах. Відзначено, що дослідження творчості А.Б.Вальєхо проведено у контексті театрального життя Іспанії XX ст. Наведено характеристику переглянутих вистав і проаналізовано театрознавчі матеріали іспанської преси, зібрані в архівах Мадрида, Барселони, Гранади.

Спиридон Черкасенко і театр 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02. / Т.В. Жицька; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація є першою спробою комплексно осмислити, проаналізувати і систематизувати творчий набуток С.Черкасенка (1876-1940), ім'я якого впродовж тривалого часу було вилучено із мистецького і наукового обігу. Основна увага приділена дослідженню таких аспектів: визначенню естетичних засад драматургії С.Черкасенка, аналізові сценічних втілень його п'єс і розгляду здобутків Черкасенка-критика. Крім того, принагідно наводиться уточнена і узагальнена хроніка життєпису С.Черкасенка. Таким чином, це дослідження, заповнюючи одну з численних "прогалин" в історії національної культури, зможе прислужитись при написанні якісно нової історії українського мистецтва, потреба у якій сьогодні надзвичайно висока.

Становлення і розвиток кримськотатарського театру кінця XIX - початку ХХ століття 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / С. Керімова; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Систематично та всебічно досліджено основні етапи розвитку кримськотатарського сценічного мистецтва й драматургії в 1920 - 1930 рр. Систематизовано історіографію теми, досліджено практично весь обсяг кримськотатарської періодичної преси, починаючи з 1883 до 1941 рр. Показано специфіку театрального мистецтва регіону. Виявлено основні тематичні й естетичні аспекти творчості національних драматургів. Висвітлено багатогранну мистецьку діяльність провідних акторів. Вивчено джерела, раніше невідомі у національній мистецтвознавчій науці, архівні матеріали, а також велику кількість важкодоступних арабографічних книг і статей, матеріалів приватних колекцій, опубліковані й усні спогади старійшин і відомих діячів кримськотатарського театру.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net