Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Искусствоведение
Декоративное и прикладное искусство

Содержание текущего раздела:
Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ - ХХ ст. (Історія, типологія, художні особливості) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Н.В. Кубицька; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження історично-культурних і художніх особливостей керамічних виробів гончарських осередків Кульчина та Рокити у контексті розвитку народної кераміки Волинського Полісся кінця XIX - XX ст. Проаналізовано передумови виникнення та виділено основні етапи становлення та розвитку гончарства на даній території. У мистецтвознавчому аспекті розглянуто локальні відмінності технології виготовлення гончарних виробів Кульчина та Рокити, розроблено типологію форм і здійснено класифікацію композиційних схем декорування поліського глиняного начиння. Вперше розглянуто проблему спадковості гончарних традицій у даному регіоні, зокрема, у науковий обіг введено нові імена провідних гончарів, висвітлено їх творчість і показано внесок у формування художніх особливостей народної кераміки Кульчина та Рокити кінця XIX - XX ст.

Декор традиційної української кераміки XVIII - першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Г.М. Івашків; Львів. акад. мистец. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: На прикладах українських глиняних виробів показано еволюцію та трансформації домінантних мотивів і сюжетів. Зроблено мистецтвознавчий аналіз зображень та художніх особливостей декору українських гончарних виробів, зокрема мотивів хреста, тощо, риби, міфологічних образів Сенмурва, однорога, сирени, русалки, василіска, що свідчить про їх широкий іконографічний репертуар. Всебічно розглянуто зображення Богородиці, св. Миколая, Юрія-Змієборця, архистратига Михаїла та ангелів, які представляють традиційне коло святих, а також церковних споруд, виявлено ряд спільних рис і відмінностей у створенні аналогічних композицій у творах І.Баранюка, О.Бахматюка, П.Самоловича та інших майстрів. Проведено аналіз декору українських гончарних виробів у слов'янському та частково загальноєвропейському контексті, що дало змогу увиразнити універсальні та унікальні особливості оздоблення національної кераміки. Введено до наукового обігу нові імена гончарів і проведено атрибуцію ряду керамічних виробів. Укладено схеми, які наочно представляють домінатні мотиви в декорі традиційних українських гончарних виробів у порівняльному аспекті.

Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII- XIX ст. (Історія. Типологія. Художньо-стильові особливості) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / М.В. Приймич; Львів. акад. мистец. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто декоративне різьблення як невід'ємну частину сакрального мистецтва Закарпаття. Проаналізовано проблему появи різьбленого декору в храмовому інтер'єрі, визначено особливості та важливі моменти в розвитку сакрального мистецтва, зокрема, різьблення. Простежено еволюцію розвитку структури іконостаса в церквах краю протягом XVIII-XIX ст. За комплексом ознак розроблено типологію різьбленого обладнання храмових споруд. Проаналізовано особливості стильового різблення іконостасів та встановлено авторство ряду робіт. Проведено паралелі в розвитку сакрального мистецтва з мистецтвом решти регіонів України та країн Центральної Європи.

Золототкацтво Галичини XVIII - першої третини XX ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливості) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Л.І. Цимбала; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу поширення золототканих виробів в Україні, простежено історико-культурні чинники, що сприяли налагодженню на теренах Галичини у XVIII ст. золототкацького виробництва, розглянуто провідні центри та осередки виготовлення золототканих виробів. Проведено типологію даних виробів за призначенням та способами декоративного оздоблення. Доведено обумовленість кількісної переваги виготовлення окремих типів виробів у контексті європейських мистецьких стилів. Значну увагу приділено трансформації здобутків золототкацтва XVIII ст. у виробах шовкоткацької майстерні у Бучачі (1879 - 1939 рр.), введено до наукового обігу неатрибутовані зразки та проведено типологію бучацьких декоративних золототканих макат. Розглянуто вплив золототкацтва на народну тканину Карпатського регіону та перспективи застосування здобутків золототкацтва Галичини в сучасному текстилі.

Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ - ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Л.В. Хом'як; Львів. акад. мистецтв. — Львів, 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості народної меморіальної різьби в камені як родове відгалуження художньої обробки каменю з використанням матеріалів експедицій по історичних місцях Галичини. Виявлено загальноетнічні та локальні художньо-стилістичні риси, характерні для вітчизняного каменеобробництва новітнього часу. Розширено та конкретизовано попередні дані про персональний склад ремісничих колективів кожного пам'ятникарського осередку. Укладено словник спеціальної каменярської термінології, вивчено творчість провідних майстрів меморіальної скульптури. Застосовані в оформленні надгробків засоби художньої виразності проаналізовано відповідно до призначення меморіального об'єкта як одного з компонентів поховальної обрядовості.

Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. (історія, типологія, художні особливості, осередки) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвозн.: 17.00.06 / О.Р. Козакевич; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження мистецтва в'язання у Західній Україні кінця XIX - першої третини XX ст. З'ясовано специфіку його становлення та розвитку у контексті соціокультурних, економічних і мистецьких процесів та функціонування фахової освіти. Виявлено й охарактеризовано основні осередки в'язального виробництва, визначено локальні особливості традиційних в'язаних виробів, з'ясовано провідні тенденції моди, які сформували художньо-стильові риси західноукраїнського в'язання. Розроблено типологію в'язаних виробів, що побутували на західноукраїнських землях наприкінці XIX - у першій третині XX ст., здійснено їх художній аналіз. Аргументовано висновок про значення художнього в'язання у Західній Україні як багатогранного мистецького явища.

Мистецька освіта в Україні середини ХІХ - середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / Р.Т. Шмагало; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2005. — 44 с. — укp.

Аннотация: Всебічно висвітлено взаємозв'язок українського мистецькоосвітнього процесу з європейським. Комплексно проаналізовано, систематизовано та введено до наукового обігу значний факторологічний матеріал, який охоплює столітній період становлення та розвитку мистецької освіти в Україні. Висвітлено історичний розвиток мистецьких шкіл у всіх регіонах України, створено хронологію мистецькоосвітнього процесу. Теоретично визначено функцію мистецтвознавчої науки щодо пізнання мистецької освіти у системі міждисциплінарних зв'язків. Доведено суб'єктивні підстави для кваліфікації мистецькоосвітніх досліджень як наукової субдисципліни мистецтвознавства. Виявлено роль мистецької освіти у боротьбі культурно-мистецьких сфер за автономію за умов імперських і тоталітарних державних систем. Комплексно розглянуто розвиток української мистецької освіти за умов еміграції поза Батьківщиною. Грунтовно у формі Словника митців-педагогів систематизовано факторологічний матеріал, взаємопов'язаний з діяльністю більш, ніж п'ятисот митців-педагогів, за цього десятки персоналій введено до наукового обігу вперше. Проаналізовано розв'язання головних проблем композиції, кольору та форми у мистецькій освіті, з'ясовано індивідуальні особливості методики викладання цих дисциплін видатними митцями-педагогами. Надано мистецтвознавчу оцінку значній кількості творів та навчально-творчих робіт, що були породжені мистецькоосвітнім рухом.

Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900 - 1939 років 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / В.М. Типчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Доведено існування на території Західної Гуцульщини делятинського осередку народного дерев'яного будівництва та різьблення по дереву, який характеризувався своєрідною системою декорування предметів побуту, власною мистецькою традицією. Найвизначнішим різьбярем цього осередку в першій третині XX ст. був В.Турчиняк, який першим розпочав виготовлення іконостасів, вирізьблював ікони та предмети церковного інтер'єру з використанням традиційного для гуцулів способу плоского різьблення. Виявлено структуру орнаментальних композицій та художні особливості монументально-декоративного різьблення іконостасів і церковного обладнання майстра, визначено художньо-образні характеристики та іконографію різьблених ікон. Розглянуто характер запозичень, трансформацій та впливів художніх стилів на різьблення предметів церковного інтер'єру митця. Визначено місце та роль В.Турчиняка в мистецьких процесах розвитку гуцульського плоскорізьблення Західної Гуцульщини в першій третині XX ст.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net