Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Искусствоведение
Музееведение; хранение художественных ценностей и памяток архитектуры

Содержание текущего раздела:
Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.08 / Л.П. Велика; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На міждисциплінарній методичній основі, що поєднує музеологічний, мистецтвознавчий, соціокомунікативний та культурологічний аспекти проблеми, досліджено основні закономірності образної побудови музейної експозиції. Вперше розроблено систему алгоритмів експозиційного мистецтва та його соціального функціонування, що містить концептуальні положення, детальний аналіз мовних засобів, жанрових форм і комунікативного потенціалу музейних експозицій. Розкрито шляхи та засоби адаптації теоретичної системи до культурно-історичних традицій та сучасних потреб українського суспільства. Обгрунтовано місію вітчизняної школи музеєтворення в світовому полікультурному просторі.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net