Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Архитектура
Архитектура зданий и сооружений

Содержание текущего раздела:
Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.02 / О.С. Слєпцов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено теоретичним основам розвитку архітектури цивільних будівель. Вперше комплексно розглянуто проблеми формування архітектури цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем у період соціально-економічних змін в Україні. Охарактеризовано етапи і тенденції розвитку індустріалізації будівництва України, концепцію теоретичної моделі перспективної архітектурно-конструктивної системи. Розроблено класифікацію і виявлено види і напрямки розвитку перспективних архітектурно-конструктивних систем, сформульовано принципи відкритої збірної конструктивної системи. Викладено вимоги до формування містобудівних комплексів на основі універсальних конструктивних систем. Надано рекомендації щодо реконструкції і перспективного розвитку будівельного комплексу України.

Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва 2005

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / А.А. Харитонова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто поетапний розвиток об'єктів, що експонують витвори образотворчого мистецтва. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід проектування і будівництва виставкових будівель образотворчого мистецтва. Висвітлено соціально-культурні умови, економічні, технічні та художньо-естетичні чинники розвитку центрів образотворчого мистецтва. Проаналізовано містобудівні особливості розміщення центру образотворчого мистецтва. Узагальнено сучасні розробки в області методів та умов експонування предметів образотворчого мистецтва. Описано типи та функціонально-планувальні моделі зі складом і угрупуванням приміщень. Визначено принципи та прийоми архітектурно-композиційної організації будівель центрів образотворчого мистецтва, прийоми містобудівного формування центрів образотворчого мистецтва, а також особливості пристосування будівель різного призначення під музеї та центри образотворчого мистецтва.

Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м.Києві та їх використання в сучасній практиці проектування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / Т.М. Ладан; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено передумови розвитку житлової забудови 1930-х рр. у Києві (район "Липки"), основні етапи забудови, фактори, які впливають на містобудівні та архітектурно-типологічні особливості забудови кварталів (середина XVIII - початок XX ст.). Виявлено особливості та принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 1930-х рр., які зумовлюють їх визначення як ансамбль. Запропоновано концептуальні пропозиції щодо посилення ансамблевих рис житлової архітектури в районі та рекомендації стосовно використання принципів архітектурно-планувальних рішень житлових будинків у сучасній практиці проектування. Запропоновано семантико-етимологічну експериментально-прогностичну концепцію утворення сучасного житлового будинку - вернакуляру на підставі поєднання географічно-етнографічних особливостей забудови та виявлених принципів архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 1930-х рр. - "вернакулярної архітектури".

Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / О.С. Савицька; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процес комплексного архітектурно-планувального формування виставкових комплексів. Висвітлено основні етапи розвитку архітектури даних комплексів, стосовно яких узагальнено досвід проектування та будівництва на території України та за кордоном. Проаналізовано соціально-економічні передумови формування виставкових комплексів, а також особливості їх розміщення у великих містах. Визначено функціонально-планувальні вимоги до їх формування та гнучкості планувальної структури. На підставі аналізу функціональних і містобудівних факторів формування виставкових комплексів показано основні напрямки та принципи оптимізації функціонально-планувального та територіального розвитку виставкових закладів. Описано композиційні прийоми забудови території, розміщення окремих будівель та їх груп на генеральних планах виставкових комплексів.

Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі 2005

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / Г.В. Кузьміна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення теорії та практики функціонування підприємств дрібнороздрібної торгівлі визначено напрямки їх розвитку. Наведено класифікацію кіосків і павільйонів. З'ясовано основні фактори, які впливають на формування даних підприємств. Виявлено економічну доцільність групування об'єктів. Розроблено номенклатуру кіосків, павільйонів, груп та комплексів зазначеної торгівлі, запропоновано функціональне зонування груп і комплексів. Визначено принципи, що забезпечують комплексність функціональної, конструктивної та естетичної організації підприємств дрібнороздрібної торгівлі, запропоновано методичні рекомендації з їх проектування.

Принципи реконструкції архітектурних споруд історичних ансамблів малих міст Західної України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / Н.А. Лещенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання реконструкції та пристосування архітектурних споруд історичних ансамблів малих міст Західної України. Проведено історичний аналіз та аналіз сучасного стану історичних споруд та ансамблю в цілому як бази з метою виявлення можливих сучасних напрямків подальшого їх об'ємно-планувального та функціонального розвитку, а також встановлення тенденцій у композиційно-структурному та функціональному розвитку. Проведено класифікацію історичних ансамблів та їх складових окремих будинків за ступенем архітектурно-планувального та функціонального збереження, що дає можливість виявити ступінь реконструктивного втручання з метою їх подальшого використання та розвитку. Запропоновано підхід комплексної реконструкції, за допомогою якого будуть розв'язані питання реконструкції всього історичного центру, його складових окремих ансамблів та окремих будинків. Розроблено методику етапної реконструкції як найбільш економічно оптимальну для малих міст. Виділено принципи реконструкції для кожного етапу: містобудівного, об'ємного, функціонального, кожен з яких заснований на проведенні ряду реконструктивних заходів з використанням оптимально підібраного комплексу реконструктивних методів.

Принципи розвитку архітектурної типології українського театру 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.02 / В.І. Проскуряков; Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено питання генези українського театру та його архітектури, виявлено основні засади побудови простору, організації дії, визначено типи, структуру їх об'ємно-просторової організації та принципи проектування. Систематизовано історію формування українського театру, запропоновано хронологію її періодизації, встановлено основні типи. Наведено класифікацію театрів на прикладі великого міста, розроблено пропозиції щодо організації театральної мережі. Наведено приклади розроблених пропозицій нових типів театральних будинків. Визначено основні напрямки розвитку існуючих типів. Запропоновано методологічні засади проектування театрів в Україні в майбутньому.

Принципи формування архітектури православного парафіяльного храму південно-західного регіону України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / Н.А. Плахотна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено історико-архітектурний аналіз особливостей розвитку православної культової архітектури південно-західного регіону та визначено основні періоди її розвитку. Встановлено закономірності розвитку культового зодчества та принципи формування об'ємно-просторової структури православних парафіяльних храмів півдня України. Визначено та сформульовано базові архітектурно-конструктивні системи культового зодчества і виявлено її новий тип. Запропоновано типологію та класифікацію православних храмів та їх комплексів у південно-західному регіоні України. Розглянуто особливості комплексної організації православного храму. Наведено рекомендації щодо формування об'ємно-просторової структури та розвитку функціонально-планувальних процесів. Визначено базові принципи розміщення нових православних парафіяльних храмів у сучасній забудові.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net