Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Психофизиология

Содержание текущего раздела:
Категорія норми у дослідженні та регулюванні функціональних станів людини 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.02 / Л.М. Балабанова; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Наведено концепцію дослідження категорії норми та її використання в оцінці та регулюванні функціональних станів людини. На прикладі психофізіологічних досліджень норму розглянуто як процес, який забезпечує оптимальність функціонування системи у взаємодії з середовищем. Розроблено методику й алгоритм оцінки значень показників, що характеризують психофізіологічну структуру особистості студентів та особливості функціонального стану в період їх адаптації до умов навчання у вузі в аспекті популяційної та індивідної норм. Показано специфіку адаптивного реагування студентів перших років навчання у вузі, яка визначається сукупністю індивідуально-конституційних, психофізіологічних та особистісних детермінант. Висвітлено шляхи оптимізації функціональних станів студентів на прикладі методики холотропного дихання з урахуванням сучасних підходів до психокорекційного процесу.

Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.02 / О.М. Кокун; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічного стану людини. Розроблено новий підхід до визначення адаптаційних типів з урахуванням стабільності та величини діагностичних показників, що характеризують психофізіологічний стан, а також індивідуального рівня адаптаційних можливостей людини в аспекті співвідношення між індивідуально сприйнятливими та дезадаптаційними факторами. Проаналізовано соціально-психологічні та психофізіологічні особливості діяльності, визначено адаптаційно вагомі фактори для учнів, студентів і вчителів.

Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 19.00.02 / Володимир Іванович Носков; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002.

Аннотация:

Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення 2002

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.02 / Л.С. Гармаш; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: У процесі довготривалого спостереження виявлено негативні зрушення функціонального стану організму дітей, переселених із зони безумовного відселення. Визначено основні тенденції у формуванні стану здоров'я дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Обгрунтовано комплекс заходів психофізіологічного забезпечення, що включає неспецифічні загальнооздоровчі засоби та психодіагностику, з метою регулювання психофізіологічних функцій організму та підвищення рівня розумової працездатності. Доведено ефективність системи психофізіологічного забезпечення, на що вказує позитивна динаміка психофізіологічного стану організму школярів і поліпшення фізичного розвитку, а також стану здоров'я дітей.

Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю 2003

Источник: Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / О.Р. Малхазов; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 31 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано авторську концепцію психофізіологічних механізмів організації, побудови та управління руховою діяльністю. Обгрунтовано факт існування циклічної, багатоієрархічної, матричної, двокільцевої системи управління руховою діяльністю. Визначено психологічний та психофізіологічний зміст поняття "рухова діяльність". Здійснено аналіз концептуальних підходів та результатів експериментальних досліджень нейрофізіологічних, психофізіологічних та психологічних механізмів функціонування як окремих нервових мереж, так і всієї нервової системи в цілому та їх ролі в управлінні руховою діяльністю. Розглянуто ієрархічну структуру організації, побудови, управління рухами та психофізіологічні механізми актуалізації рухових програм. Обгрунтовано гіпотезу про те, що специфічний сенсорний комплекс є початком формування образу виконання руху, дії, діяльності і цілком відповідає вимогам до одиниці аналізу психічного. Розглянуто проблеми формування і оцінювання рівня сформованості образу виконання рухової діяльності (ОВРД). Визначено загальні психолого-педагогічні підходи до побудови навчального процесу, спрямованого на розвиток і удосконалення рухової діяльності. Внесено уточнення в теорію функціонування психічного образу, теорію функціональних систем, принципи побудови навчальних програм.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net