Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Психология деятельности в особых условиях

Содержание текущего раздела:
Антиципаційні функції оперативної пам'яті у діяльності льотчика 1999

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09. / В.В. Плохіх; Харк. військ. ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням участі оперативної пам'яті у формуванні антиципаційного рішення у функціональних системах діяльності льотчика. Розроблена методика експериментального дослідження, в якій моделюються завдання, що реально вирішує льотчик в умовах дії інформаційних екстремальних факторів. Установлено, що оперативна пам'ять відіграє провідну роль в організації антиципації процесів, які швидко розвиваються. Визначені специфічні функції оперативної пам'яті в антиципаційному процесі. Виявлені особливості впливу інформаційних екстремальних факторів на ефективність реалізації антиципаційних функцій оперативної пам'яті. Установлено, що антиципаційні функції оперативної пам'яті, які визначають процес формування образа-мети в завданнях стеження, розвиваються в діяльності льотчика.

Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Г. Кохан; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2003. — 18 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уточнено суть та зміст психічного здоров'я військовослужбовця. Проведено експериментальне дослідження та визначено рівні психологічної готовності військових керівників до діяльності щодо збереження психічного здоров'я підлеглого. Розроблено пропозиції з метою оптимізації зазначеної діяльності.

Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.І. Черняк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено існуючі підходи та визначено основні напрямки удосконалення оцінки інтелектуальних здібностей військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, розроблено та впроваджено високонадійні методи прогнозування професійної придатності. Проаналізовано теоретичні підходи до оцінки інтелектуальних здібностей особистості. Розкрито суть і особливості їх оцінювання з метою поліпшення прогнозування успішності професійної діяльності військовослужбовців за контрактом. З'ясовано доцільність використання методик оцінки інтелектуальних здібностей для проведення відповідних досліджень. Обгрунтовано комплекс оціночних критеріїв рівня розвитку інтелекту, а також цілісну технологію оцінювання інтелектуальних здібностей та прогнозування професійної придатності кандидатів. З використанням псхотехнології оцінювання вивчено залежність результатів військово-професійної діяльності військовослужбовців, які призиваються на військову службу за контрактом, від рівня розвитку їх інтелектуальних здібностей. Розроблено рекомендації з оптимізації оцінки цих здібностей.

Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / І.В. Каськов; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів у військовій частині. Запропоновано основні показники та розроблено методику організації їх соціально-психологічної адаптації. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації командуванню військової частини щодо організації даної адаптації.

Особистісний симптомокомплекс стресостійкості/стресовразливості у військовослужбовців служби правопорядку 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / В.І. Мозговий; Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано структурний підхід щодо аналізу феномену стресостійкості. Дане явище розглянуто як особистісний симптомокомплекс з певною структурною організацією, яка розвивається в онтогенезі та виявляє девіації за різноманітних патологічних станів. Визначено факторну структуру симптомокомплексу стресостійкості/стресовразливості та її специфіку у кадрових офіцерів, офіцерів-миротворців, офіцерів-контрактників. З'ясовано, що специфічними ознаками даної структури є: низька диференційованість, зниження адаптаційного потенціалу (дані показники підтверджено відповідними індексами стресостійкості), а також збереження біполярної структури організації факторів. Запропоновано антистресову психокорекційну тренінгову програму для військовослужбовців, які мають порушення адаптивних механізмів щодо подолання стресу. Програму орієнтовано на особистісний чинник, зокрема на засвоєння навичок психосаморегуляції та розширення рольового репертуару особистості військовослужбовців служби правопорядку у ситуаціях інтенсивного стресу.

Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.Л. Злотніков; Харк. військ. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено методологічні засади, детермінанти, динаміку та шляхи формування емоційної стійкості курсантів у процесі первинної військово-професійної підготовки. Проаналізовано особливі умови діяльності курсантів у зазначеному процесі та визначено основні стрес-фактори в цей період, які негативно впливають на майбутніх військовослужбовців. На підставі проведеного дослідження динаміки емоційної стійкості курсантів розглянуто її структурні компоненти. Проведено кореляційний аналіз та установлено залежність між емоційною стійкістю та її структурними компонентами. Розроблено, апробовано та впроваджено методику формування емоційної стійкості курсантів.

Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Володимир Петрович Садковий; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005.

Аннотация:

Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах 2003

Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Д. Кислий; Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть, закономірності і динаміку соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності за особливих умов, висвітлено психологічні фактори цього процесу в різні періоди службової діяльності офіцерів. Охарактеризовано психічні стани офіцерів, зумовлені впливом стрес-факторів у процесі виконання ними службових завдань. Проведено системний аналіз теоретичних аспектів процесу соціально-психологічної адаптації. Запропоновано прийоми та методи психокорекційної роботи щодо оптимізації процесу адаптації офіцера-випускника. Виявлено основні стрес-фактори, що впливають на процес соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до особливих умов, досліджено його динаміку. Проаналізовано залежність соціально-психологічної адаптації від індивідуально-психологічних особливостей офіцерів-випускників. Розроблено методику соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності за особливих умов, наведено практичні рекомендації щодо оптимізації соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net