Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Военные науки
Вооружение и военная техника

Содержание текущего раздела:
Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / О.В. Буяло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні та практичні питання експлуатації та ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєнь (РЕЗО). Розроблено нову математичну модель процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних РЕЗО радіотехнічних військ відповідними ремонтними органами без знецінювання виконаних раніше робіт на підставі удосконалення СР за умов виникнення відмов, що не знецінюють одержані результати. Обгрунтовано доцільність впровадження обліку особливостей зміни технічного стану кожного об'єкта РЕЗО для визначення раціонального комплексу ремонтних робіт. Розроблено нові математичні моделі процесу проведення СР сучасних РЕЗО радіотехнічних військ у військових ремонтних органах (ВРО), що враховують чинник знецінювання виконаних раніше робіт. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення та підвищення ефективності методики проведення середнього ремонту сучасних РЕЗО радіотехнічних військ в існуючих і перспективних ВРО.

Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей в РЛС РВП 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / А.А. Гончарук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено метод сигнального розпізнавання артилерійської системи (АС), який передбачає використання встановленого закономірного взаємозв'язку між частотами прецесійно-нутаційних коливань балістичного об'єкта (БО) та спектром амплітудних флуктуацій відбитого від нього сигналу, що дозволило розробити алгоритм і структурну схему пристрою розпізнавання класу АС у радіолокаційних станціях (РЛС) розвідки вогневих позицій (РВП). Удосконалено метод визначення координат ВП гармат, що стріляють, шляхом порівняння виміряних координат БО з еталонними траєкторіями з застосуванням одержаних двопараметричних (кута падіння та моменту часу від початку руху БО) еталонних залежностей траєкторій польоту БО на початковій ділянці (за фіксованої початкової швидкості БО) та їх вибору з використанням удосконаленого методу сигнального розпізнавання, на базі якого розроблено алгоритм і структурну схему пристрою визначення координат ВП. Уперше застосовано РЛС РВП. Розроблено математичну модель для дослідження обробки відбитих від БО, стабілізованих у польоті власним обертанням, сигналів з метою розпізнавання класу АС та визначення координат ВП, яка відрізняється від відомих можливістю моделювання комплексного розв'язання задачі розпізнавання-визначення координат ВП.

Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / П.Ю. Катін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використанням методу імітаційного моделювання розроблено функціонально-статистичну модель (ФСМ) для контролю технічного стану (ТС) аналогового пристрою, яка дає змогу здійснювати контроль ТС багаторежимних об'єктів діагностування (ОД) високого ступеня інтеграції. Запропоновано новий метод одержання діагностичної інформації в узагальненій контрольній точці (КТ) для контролю ТС аналогових ОД, які містять багато функціональних елементів. Даний метод дає змогу зменшити кількість КТ та діагностичних параметрів. Створено методику контролю ТС аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО), з використанням якої є можливою розробка пристрою для контролю ТС аналогових типових елементів заміни безпосередньо на місцях дислокації. Наведена методика дозволяє враховувати випадковий характер параметрів електрорадіокомпонентів під час контролю ТС. Базуючись на методиці контролю ТС аналогових пристроїв ЕЗО з використанням узагальненої КТ розроблено структурну схему пристрою для перевірки працездатності аналогових типових елеметів заміни безпосередньо на місцях дислокації РЕЗО. Відзначено, що впровадження пристрою дає змогу усунути недоліки, притаманні існуючій системі обслуговування та ремонту РЕЗО.

Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатичного методу діагностування 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / Г.Б. Жиров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено енергостатичний метод контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Вперше обгрунтовано доцільність використання в якості діагностичного параметра значення напруги, яка вимірюється у сталому режимі роботи цифрового пристрою на додатковому опорі. Експериментально встановлено, що під час вимірювання даного діагностичного параметра виконуються вимоги прояву та транспортування будь-якого дефекту у контрольну точку. Вперше розроблено діагностичну модель (ДМ) цифрового типового елемента заміни, інформаційна частина якого побудована на основі використання передавальних функцій алгоритмів перетворення інформації, а не структурного методу. Запропоновано методику контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням енергостатичного методу діагностування безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння. Дану методику розроблено на основі енергостатичного методу контролю технічного стану, діагностичної моделі цифрового ТЕЗ і методики побудови тестів для перевірки.

Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв'язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / П.А. Савков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Базуючись на ієрархічній математичній моделі цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) на структурному та функціональному рівнях та з застосуванням алгоритму побудови детермінованих тестових посідовностей розроблено методику контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елемент зі зворотніми зв'язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння (РЗО). Наведена модель дає змогу автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів, що дозволяє істотно скоротити час контролю цифрових ТЕЗ, які дають підстави для підозри щодо несправності, шляхом побудови детермінованих тестових послідовностей та виявити відмови елементів, охоплених зворотними зв'язками. За результатами наукових результатів розроблено технічні рішення та рекомендації стосовно виготовлення та експлуатації простого та дешевого пристрою, який реалізує методику контролю технічного стану цифрових ТЕЗ безпосередньо на місці дислокації РЗО.

Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / В.І. Кривцун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено методику визначення оптимальних значень періодичності проведення технічного обслуговування (ТО) інженерної техніки (ІТ) тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та відомої функції розподілу наробітку до відмови. Запропонована методика передбачає врахування почасової надмірності - допустимого часу виконання ТО, а також часу перебування зразка ІТ тривалого зберігання у стані прихованої відмови, що дозволяє одержати результати розрахунків періодичності проведення ТО, які більш достовірно відображають реальні умови зберігання. Удосконалено методику визначення отимальних значень періодичності проведення ТО зразків ІТ за зазначених умов з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності. Запропонована методика враховує неповноту інформації щодо безвідмовності зразка ІТ, почасову надмірність і час перебування зразка у стані прихованої відмови у разі тривалого зберігання.

Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно- посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випромінювачів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / Д.В. Лісовенко; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка.. — К., 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано та науково обгрунтовано побудову мобільної світлосигнальної системи злітно-посадочної смуги швидкого розгортання. Використано мембранний випромінювач з тріадними світлодіодами, розташованими на поверхні мембрани, яка забезпечує управління геометрією і спектральним складом світлового потоку. Розроблено методику розрахунку конструкції мембрани світлодіодного випромінювача для управління світловим потоком. Проведено розрахунок величини прогину мембрани за умови вільного закріплення її контура, а також проведено розрахунок профілю поверхні деформованої мембрани. Показано, що даний метод дозволяє вибирати конструкцію, матеріал мембрани та формувати сферичний профіль вигину для управління світловим потоками, змінювати фокусну відстань прожектора й усувати ефект аберації. Вдосконалено методику вибору світлодіодних матеріалів щодо ефективного управління спектром випромінювання. Доведено, що дана методика дозволяє управляти спектральним складом світлового потоку прожектора з урахуванням реальних погодних і атмосферних умов, регулюючи співвідношення світлових потоків окремих елементів тріади та дозволяє управляти зоною коридору прихованої посадки.

Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енергодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 20.02.14 / С.В. Гахович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто метод діагностування цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) з мікропроцесорними великими інтегральними схемами, який передбачає використання двох різнорідних джерел діагностичної інформації. Розроблено математичну модель цифрового ТЕЗ з урахуванням особливості функціонування мікропроцесорних великих інтегральних схем. Розглянуто види дефектів елементів ТЕЗ на структурному та функціональному рівнях, а також особливості транспортування діагностичної інформації у відповідні контрольні точки. З урахуванням визначених і обгрунтованих критеріїв доповнено й узагальнено правила формування тестових послідовностей, яких використано як базу під час розробки методики формування тестових послідовностей для діагностування цифрових ТЕЗ. Наведена методика передбачає скорочення кількості тестових послідовностей і наборів даних внаслідок використання двох джерел діагностичної інформації. Розроблено структурну схему пристрою діагностування цифрових ТЕЗ, описано призначення та функціонування його складових елементів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net