Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Военные науки
Военная история

Содержание текущего раздела:
"Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Тумашов; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено об'єктивний військово-історичний аналіз витоків, ходу та наслідків "холодної війни", однієї з найдраматичніших сторінок в історії ХХ ст., спростовано фальсифікації, тенденційні спотворення, які мали місце у минулому, зокрема, у добу існування СРСР. Розкрито головні аспекти даної війни - політичний, військовий, ідеологічний. Головну увагу приділено витокам, наслідкам протистояння СРСР і США, двох очолюваних ними могутніх військово-політичних блоків - НАТО та Організації Варшавського Договору, зокрема, протистояння у розбудові ракетно-термоядерного потенціалу, "психологічній війні". Проаналізовано нове розташування політичних, військових сил у Європі та світі в цілому після розпаду СРСР, припинення діяльності Організації Варшавського Договору, зростаючої ролі США, НАТО, Росії у створенні надійної системи міжнародної безпеки, успішної ліквідації проявів міжнародного тероризму.

Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917 - 1920 рр. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Л.П. Кривизюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто становлення системи військової підготовки та виховання в українській армії на різних етапах її діяльності у 1917 - 1920 рр. Основну увагу приділено роботі вищих державних і військових структур щодо налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення системи військової освіти. У контексті військового устрою це сприяло утвердженню суверенітету Української держави. Історичний досвід військової підготовки та національно-патріотичного виховання сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним для сучасного реформування Збройних сил України.

Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної Європи VII - XIII ст.ст. 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / С.М. Свистович; Наук.-дослід. центр гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання складання та розвитку військової організації Хозарського каганату (VII - XIII ст.ст.), Волзької Булгарії (VIII - XIII ст.ст.) та давніх мадярів (VIII - XIII ст.ст.), а також родового, соціального та числового складу війська цих державних утворень. На підставі вивчення зброї та спорядження бойового коня хозарів, булгар та мадярів реконструйовано комплекс їх озброєння на різних етапах розвитку військової організації, висвітлено питання бойового застосування окремих видів озброєння. На загальному фоні війн хозарів, булгар та мадярів, у першу чергу зі слов'янами та Київською Руссю, досліджено їх стратегію та оперативно-тактичне мистецтво, рівень розвитку фортифікації.

Військова організація та бойове застосування слобідських українських полків (1765-1918рр.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Олександр Миколайович Желтобородов; Національна академія оборони України. — К., 2005.

Аннотация:

Військова організація та воєнне мистецтво скіфів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.М. Грицюк; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексну реконструкцію організаційних та функціональних компонентів скіфського війська, запропоновано періодизацію виникнення та розвитку військової організації скіфів. Проаналізовано природні умови скіфського часу та їх вплив на розвиток воєнної справи. Систематизовано знання про війни за участю скіфів, уточнено та обгрунтовано хронологію їх походів до Передньої Азії у VII ст. до н.е., виявлено особливості скіфського воєнного мистецтва. Зроблено спробу дослідити систему забезпечення воєнних дій скіфського війська. На підставі оцінки кардинальних змін у комплексі озброєння, військовій організації, способах та прийомах ведення бойових дій зроблено припущення про те, що у скіфський період відбулась революція у воєнній справі на теренах Південно-Східної Європи.

Військова справа в Україні у другій половині ХІV - першій половині XV ст. 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Валентина Олександрівна Микитишин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2003.

Аннотация:

Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920 - 1939 рр.) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.С. Виздрик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано програмні документи УВО-ОУН стосовно ідеологічного та військово-патріотичного вишколу, розкрито зміст та основні напрямки національно-патріотичного виховання членів молодіжних товариств. Досліджено форми та методи боротьби УВО-ОУН у міжвоєнний період, визначено роль молодіжних організацій у національно-визвольному русі. Введено у науковий обіг низку невідомих, маловивчених джерел та літератури для надання вільної від ідеологічних упереджень чи штампів минулого оцінки подій з військово-патріотичного виховання української молоді Галичини.

Військово-патріотичне виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 - листопад 1920 рр.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.М. Даценко; Нац. акад. оборони України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто стан українського суспільства напередодні Української Революції 1917 р., становлення системи військово-патріотичного виховання в Україні на різних етапах її діяльності. Значну увагу приділено питанням роботи вищих державних і військових структур з відновлення патріотичних та державотворчих почуттів у громадян України, налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення національної системи військової освіти, що сприяє утвердженню суверенітету Української держави. Зроблено висновок, що історичний досвід військового вишколу та національно-патріотичного виховання в період визвольних змагань сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним за сучасних умов реформування Збройних Сил України.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net