Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Национальная безопасность
Экономическая безопасность

Содержание текущего раздела:
Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / О.М. Олещенко; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено теоретичні проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки та проаналізовано заходи антимонопольного регулювання, які адекватні умовам транзитивної економіки України. Розглянуто питання забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки за допомогою антимонопольного регулювання. Наведено рекомендації щодо удосконалення антимонопольної політики та діяльності антимонопольних органів.

Ефективне використання ядерного палива - ресурс економічної безпеки держави 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / М.Ю. Ватагін; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання удосконалення організації обліку ядерного палива (ЯП) з метою досягнення прийнятного рівня економічної безпеки держави та її оремих територій за основними сферами життєдіяльності. Проаналізовано стан справ у сфері забезпечення атомних електростанцій ЯП та його використання, а також доведено, що згідно зі світовими тенденціями можна очікувати суттєвого зростання цін на свіже ЯП. Показано, що за цих умов важливим напрямком у відновленні інвестиційного забезпечення ядерної енергетики має бути збільшення глибини вигоряння ЯП. Запропоновано методичний підхід до визначення впливу ефективності використання ЯП на інноваційний ефект широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання ресурсів ядерної енергетики. Наведено результати розрахунків їх впливу на рівень економічної безпеки держави за інвестиційною, енергетичною та іншими складовими. Доведено, що у разі впровадження змін в порядок бухгалтерського обліку ЯП можливе відчутне покращення макроекономічних показників.

Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Е.Б. Новіков; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено досвід забезпечення воєнно-економічної безпеки країнами НАТО шляхом розвитку воєнно-економічного співробітництва, визначено чинники та закономірності цього співробітництва. Розроблено концептуальні засади забезпечення воєнно-економічної безпеки України за умов реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції. Удосконалено організаційні та економічні механізми подолання загроз пріоритетним національим інтересам. Досліджено питання розвитку співробітництва та сформульовано пропозиції щодо реалізації Плану дій Україна - НАТО.

Механізм коригування дисбалансу зовнішніх платежів України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Т.С. Шемет; Нац. ін-т стратег. дослідж, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичний і практичний аспекти коригування дисбалансу зовнішніх платежів і висвітлено напрямки вдосконалення даного процесу для забезпечення економічної безпеки України. Здійснено системний аналіз платіжного балансу, визначено та систематизовано фактори дисбалансу зовнішніх платежів України. Запропоновано нові показники економічної безпеки для удосконалення аналізу й оцінки стану безпеки в середньо- та короткостроковій перспективі.

Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 21.04.01 / Є.І. Сухін; Рада нац. безпеки та оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 38 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні, методичні та прикладні проблеми впровадження технологій нетрадиційної енергетики з метою досягнення прийнятного рівня економічної безпеки держави та її окремих територій за основними сферами життєдіяльності. Обгрунтовано доцільність комплексної оцінки інноваційного ефекту організаційно-управлінських і технологічних рішень, спрямованих на залучення до паливно-енергетичного балансу нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів, завдяки якого є можливим покращення відповідних індикативних показників економічної безпеки держави та її територій. Запропоновано методичний підхід до визначення інноваційного ефекту широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів. Наведено результати розрахунків та їх аналізу стосовно впливу на рівень економічної безпеки територіальних утворень за енергетичною й екологічною складовими. Показано, що у разі широкого використання технології газифікації біомаси можливе суттєве покращення макроекономічних показників.

Організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Р.М. Федоренко; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування для раціонального розподілу й ефективного використання оборонних ресурсів України. Досліджено методи оборонного планування та структури оборонних бюджетів країн-членів НАТО. Визначено залежність оборонного потенціалу держави від рівня асигнувань і співвідношення між видатками на утримання особового складу, поточними та капітальними витратами. Визначено перспективи впровадження комп'ютерних моделей підтримки прийняття рішень у процесі оборонного планування, зокрема вітчизняної ІАС "Ресурс" й американської DRMM. Розроблено "Методику проведення розрахунку потреб Збройних сил України" та "Методику розрахунку видатків на проведення організаційно-штатних заходів у Збройних силах України".

Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 21.04.01 / В.М. Бегма; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні питання стратегічного управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання. З'ясовано значення військово-технічного співробітництва в системі економічної безпеки держави. Досліджено кон'юнктуру світового ринку озброєння та військової техніки. На підставі результатів аналізу стану зовнішнього середовища та оцінки експортного потенціалу власного оборонно-промислового комплексу (ОПК) визначено принципи статегічного управління експортом озброєння. Обгрунтовано шляхи реструктуризації ОПК України, зокрема методом приватизації об'єктів ОПК за умови забезпечення необхідного рівня національної безпеки держави, а також урахування в процесі утворення нових зразків військової техніки чинника їх конкурентоспроможності на світовому ринку озброєння.

Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Б.Б. Жуков; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Здійснено економічний аналіз стану оборонного сектору економіки. Висвітлено сучасні світові тенденції воєнного виробництва провідних західних країн. Проаналізовано вплив обронних витрат на забезпечення воєнно-економічної безпеки. Сформульовано принципи та шляхи визначення оборонних потреб Збройних Сил України. Запропоновано методику розрахунку зазначених потреб за напрямками фінансування за умов реформування та визначення соціально-економічних витрат військових операцій. Розглянуто основні напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу України.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net