Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Социологические науки
Теория и история социологии

Содержание текущего раздела:
Соціальний ризик в період трансформації суспільства: до розробки спеціальної соціологічної теорії 1999

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / І.А. Євдокимова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці спеціальної соціологічної теорії соціального ризику. У роботі розробляється новий напрямок в українській соціології, мета якого - дослідження ймовірних небажаних соціальних явищ в період трансформації. Визначена специфіка соціологічного підходу до аналізу соціального ризику. Запропоновані соціологічні поняття та методи, які можуть стати основою цього аналізу.

Суб'єктивний компонент соціологічної теорії (історичний аналіз) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / В.М. Щербина; НАН України. Ін-т соціології. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: В дисертації розглядається проблема впливу суб'єктивного компонента на процес соціологічного теоретизування та його трактовки у різних соціологічних напрямах. Суб'єктивний компонент пов'язується специфічними умовами розвитку соціологічної теорії сьогодення. Акцентування уваги на суб'єктивній складовій теоретичних концептів у соціології розглянуто як необхідність формування сучасного соціологічного наукового епосу, як передумова утримання єдиного теоретичного дискурсу в процесі рефлексії поліцентричного сучасного соціуму. Представлений у дисертації підхід заснований на використанні досліджень суб'єктивного компонента соціологічного теоретизування у рамках "розуміючої" та постмодерністької соціології.

Сучасні трансформаційні процеси (порівняльний соціологічний аналіз) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / М.А. Безносов; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена проблемі вивчення системної трансформації постсоціалістичного суспільства. Визначено специфіку соціологічного підходу до вивчення цього феномену. Запропоновано концепцію і проект системної трансформації, що контролюється, заснований на поступовості та обгрунтованій раціональності. Встановлено, що сучасний кризовий стан суспільства обумовлений спрощенням комплексного підходу до процесу системної трансформації.

Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства 2001

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / А.В. Худенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням феноменологічної методології проаналізовано феномен повсякденності та шляхи відновлення суспільства. У межах даної методології подано інтерпретацію "турботи про себе" як соціального феномену, що є процесом, який припускає вдосконалення власної індивідуальної майстерності та необхідність активної участі у справах товариства, а також розкриває творчий потенціал людини. Наявність можливостей співучасті розглянуто як показник "позитивності" політики - надання можливостей турбуватися про себе кожному, що є своєрідним еталоном коректності та дієвості проведених у суспільстві перетворень.

Інтегративна функція релігії як соціального інституту в суспільстві: історико-соціологічний аналіз 2001

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / М.А. Паращевін; НАН України. Ін-т соціол. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Проведено компаративний аналіз теорій інтегративної функції релігії в історії соціології, розглягуто місце поглядів на інтегративну роль релігії в працях класиків соціологічної думки. Здійснено спробу створити загальну концепцію релігії як інтегративної сили суспільства. Проаналізовано існуючі в соціології теорії і концепції соціальної ролі релігії. Розглянуто місце релігійних організацій і релігійної свідомості в сучасному українському суспільстві. Визначено, що питання інтегративної функції релігійних вірувань і релігійних організацій у суспільстві посідає одне із чільних місць в соціології релігії.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net